pondelok, 15 júla, 2024

Primátor Mesta Sereď Ondrej Kurbel odpovedá na otázky občanov – 1. časť

Najčítanejšie

Na konci decembra 2022 sme publikovali článok obsahom zameraný na občanmi dlho očakávané zmeny v samospráve. Ide hlavne o transparentnú samosprávu a komunikáciu vedenia mesta s občanmi.

Z článku vyberáme:

„Účinná a včasná  komunikácia vedenia mesta s občanmi je asi najdôležitejším prvkom spravovania vecí verejných v prospech občanov a vo verejnom záujme. Ako to (NE)funguje, alebo to funguje zle, prípadne len pre niektorých občanov a firmy, sme videli posledných dvanásť rokov.

Zmení primátor mesta Ondrej Kurbel zaužívané spôsoby riadenia a (NE)fungovania správy vecí verejných v prospech väčšiny občanov, zabezpečí transparentnosť chodu úradu, rozdeľovania peňazí a bude sa s občanmi radiť o tom, čo občania chcú a ako si predstavujú mesto, na ktorého chod sa svojou prácou skladajú?

Primátor mesta Ondrej Kurbel s tímom komunikáciu s občanmi sľuboval aj verejne na svojich billboardoch. Dajme jemu, jeho tímu a ostatným poslancom, ktorí do verejnej funkcie kandidovali dobrovoľne, šancu ich sľuby splniť.“

Novému vedeniu mesta sme dali štandardných 100 dní na rozbeh, zorientovanie sa v problematike vedenia mesta následne sme primátora mesta Ondreja Kurbela uvítali v štúdiu SOL, kde sme nahrali prvú reláciu jeho odpovedí na otázky občanov.

Prvé odpovede primátora boli nahraté na záznam, no už onedlho prinesieme okrem tohto formátu aj novú reláciu, ktorú plánujeme vysielať online. Do relácie budú mať možnosť občania telefonovať a zapájať sa tak aktívne do jej tvorby.

Nateraz prinášame sľúbené odpovede na prvú sériu otázok zaslaných primátorovi mesta Ondrejovi Kurbelovi:

Ďalšie otázky na primátora Kurbela môžete zasielať sem:

Spýtajte sa primátora – 2. časť

Materiál z decembra si môžete prečítať tu:

Pýtajte sa primátora a poslancov

Podobné články

22 KOMENTÁRE

Najnovšie články