utorok, 23 júla, 2024

Neoprávnené obsadenie parkovacieho miesta pre invalidov je závažným priestupkom

Najčítanejšie

Sereď /  Dodržiavanie zákonov, právnych predpisov a rôznych nariadení by malo byť v každej normálnej spoločnosti štandardom. Potrebné je povedať, že nie len pre občanov, ale aj tých ktorí zákony tvoria a rôznymi nariadeniami regulujú pohyb, obmedzujú občiansku slobodu a majú vytvárať podmienky pre  bezproblémový chod spoločnosti.

Pravdepodobne v každom meste a dnes už aj na dedine je bezproblémové zaparkovanie auta stále väčším problémom. Hlavne pri činžiakoch a teda na sídliskách je o parkovacie miesta stále väčšia núdza. Legislatíva parkovanie upravila a to aj zvýhodnením telesne postihnutých občanov, možnosťou ich parkovania na miestach vyhradených len pre nich. Určitý počet takýchto miest musí byť pred každým nákupným centrom, obchodom, úradom ale aj  na sídliskách. Tak je tomu aj na sídlisku Meander v Seredi.

Aj tu popri bežných parkovacích miestach určených takpovediac tomu kto skôr príde, sú miesta predplatené, ale aj miesta určené výlučne pre invalidných a telesne postihnutých spoluobčanov, ktorí na nich môžu parkovať iba s platným oprávnením.

Ako inak, aj tu musí byť mesto Sereď unikátom a anomáliou potvrdzujúcou, že porušovanie zákonov samospráva mesta Sereď pod vedením primátora a štatutára Ing. Martina Tomčányiho berie ako normálne a nerieši ho, prípadne takýto stav rieši nedostatočne. Samospráva dlhodobo  toleruje aj také flagrantné porušovanie zákona, za ktoré bežnému občanovi aj pri náhodnom zaparkovaní hrozí okamžitá finančná sankcia.

Aj na sídlisku Meander sú vyhradené dve miesta pre invalidov. Miesta sú vyznačené presne podľa príslušnej legislatívy vodorovným dopravným značením, ale aj dopravnou značkou viditeľnou z diaľky. Práve toto vyzerá vyslovene arogantne, keďže  jedno z vyhradených miest je už viac ako dva roky obsadené kontajnermi na odpadky.

Flagrantné porušovanie predpisov dokumentujeme viac ako dva roky aj my a čakali sme, či a ak áno, kedy príde k náprave kompetentnými osobami. Jedná sa o parkoviská v podstate súkromné čo však neznamená, že môžu na nich byť porušované zákony.

Zdokumentované máme aj zhorené kontajnery, no ani po tejto udalosti nedošlo k náprave.

O stanovisko k jednoznačnému porušovaniu zákona sme požiadali Mestskú políciu v Seredi.

„Jedná sa o závažný priestupok, ktorý je sankcionovaný pokutou 150 Eur“ – povedal zástupca náčelníka MsP Peter Sokol. Peter Sokol v písomnom vyjadrení Mestskej polície pokračoval:

Mestská polícia  situáciu na Kukučínovej ul. ohľadne umiestnenia odpadových kontajnerov na parkovacom mieste určenom pre osoby ZŤP zaregistrovala 17.6.2018.

Vtedy sme danú skutočnosť oznámili na príslušné oddelenie MsÚ, s tým aby sa zabezpečilo presunutie kontajnerov mimo parkovacieho miesta. Spätne nemáme informáciu o riešení, či vyzvali správcu Meandra.

K uvedenému problému uvádzam, že parkovisko a cesta v komplexe Meander nie je v správe mesta Sereď a teda aj samotné riešenie dopravnej situácie resp. uloženie odpadových nádob si musí riešiť správca komplexu Meander.“

Ako je vidieť zo stanoviska Mestskej polície, kompetentní nápravu nezjednali ani za dva roky.

Bežný vodič ktorý si z nepozornosti či v rýchlosti nevšimne zaparkovanie svojho auta čo i len na niekoľko minút na mieste vyhradenom pre invalidov teda okamžite zaplatí pokutu  150 Eur. Aj za 5 minút parkovania. Kto a ako sa bude zodpovedať za obsadenie takto vyznačeného miesta na minimálne dva roky?

 

 

Podobné články

6 KOMENTÁRE

Najnovšie články