sobota, 18 mája, 2024

Čo sa deje v Šoporni v súvislosti s obecnou kanalizáciou?

Najčítanejšie

Šoporňa / Včera nás oslovili obyvatelia obce Šoporňa vo veci pravdepodobného problému chystaného na nich v súvislosti s kanalizáciou. Poskytli nám zmluvy obdržané napriek tomu, že majú mať zmluvy platné s obcou a nasmerovali nás do diskusie na sociálnej sieti.

Z diskusie prebiehajúcej už niekoľko dní vyberáme:

Dobrý deň, bol by som rád ak by sa vyjadril dáky poslanec o správcovi kanalizácie a zmluvách čo chodia dnes do schránok obyvateľov? Kto a kedy rozhodol o tom že to bude firma (s.r.o.) s tržbami za rok 2021 114 eur a stratou 20 tis. EUR , záporným imaním a zadĺženosťou 750%? To fakt? A mimochodom ani jedným zamestnancom, tak ako bude robiť tú správu, čo nestíha obec? Posielam pár pikošiek, rad by som bol, aby k tomu niečo bolo viac. Nie je zápisnica a ani hlasovanie OZ. Máte v decembri jediné a to že má niekoho hľadať a nie už podpisovať zmluvy. Ak nepodpíšem, tak čo? Nie som právnik, ale zmluvy ešte čítať viem a ako môže zmluva rušiť iné zmluvy iných zmluvných strán? viď obrázok .Ak to nie je zmluva o vode, prečo má v názve správu vodovodov a prečo sa snaží v zmluve rušiť zmluvy na vodu? Ako je možné že prídu na jedno odberné miesto dve zmluvy, každá s iným číslom? To bude platiť dva krát? Ktorá bude platná, nakoľko ,ak podpíše obe, tak účinnosť a platnosť nadobúda podpisom, tak neviem. Kedy sa dalo k dodávateľovi vyjadriť? Ako sa vybral? Kedy sa to dalo pripomienkovať? Nakoľko to nie je nikde na stránkach obce. To už fakt ´máme tak slabých, alebo nevšímavých poslancov? Tam nič nečítate, alebo nič neviete? My dáme peniaze dopredu (preddavkové platby – inak z čoho sú rátané? kto došiel a ako na 135l/osoba/deň ? ) s.r.o. ktorá nemá majetok, tržby ako pionieri a hospodária ako keby to viedol Mazurek. Ďakujem za odpoveď
Zdroj: FB
Stanovisko na FB zaujal na na rokovanie OZ občanov pozval aj poslanec OZ:

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šoporni v roku 2023 na deň 15.02.2023, teda v stredu o 17:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Šoporni.

V prílohe sú všetky body programu Obecného zastupiteľstva.

Ako mimoriadne body považujem prerokovanie žiadosti miestnych organizácií a dotácie na rok 2023, teda bod č.7.
Návrh finančnej komisie je ponechanie väčšiny dotácií na rovnakej úrovni z minulého roka organizáciám a je za navýšenie dotácie FK Šoporňa z 15.000 na 20.000 eur.

Taktiež bod č. 9,10 – odvolanie zástupcov zriadovateľa z Rady Školy a zároveň delegovanie nových zástupcov zriadovateľa do Rady Školy.
Nemám ako poslanec vedomosť o nových nominantoch do Rady Školy, teda kľúčového orgánu školy.
Na základe akých kritérií boli vyberaní a hlavne treba povedať, že tento orgán nevykazoval skoro žiadnu činnosť v súčastnosti a minulosti, ktorá by posunula školu ďalej. Viď posledné plenárne združenie, predseda Rady Školy sa ani nevyjadril k výške stravnému – pásma.

Mimo bodov programu by sa mala otvoriť aj téma nového správcu kanalizácie a rozposielaných zmlúv.

Je viacero tém, na ktoré sa obyvatelia dopytujú, ale nepoznám na ne ako poslanec odpoveď.
Koľko nás bude stáť ľadová plocha, koľko nás už reálne stála, kedy bude otvorená, kedy bude realizované prekrytie a opláštenie ako spomína aj pani kontrolórka v rozpočtovom opatrení č.3, teda realizačné práce na multifunkčnej ľadovej plochy s prekrytím???
Otázok je oveľa viac, ktoré sú nezodpovedané.

Mám pocit, že práca poslanca v našej obci je do veľkej miery zdvihnutie ruky a zahlasovanie za to, čo p. Starosta požaduje.
Poslanci nemajú kvalitné informácie, na základe čoho by mali hlasovať a mám pocit, že väčšine ani nevadí, že nevedia za čo hlasujú a nemajú ani žiadne pripomienky.

Poslanec Marek Gála

A ďalší status občana:
Milý občania, nájdite si prosím Vás trochu času a prečítajte si čo nám podpísal pán starosta za zmluvu. https://www.soporna.sk/…/zmluvy…/zmluva-13-2023-852.html
Je to strašne poučné čítanie o tom ako sa tu spravuje obec. Väčší podvod som asi nevidel a som rád že náš starosta pracuje aj 31/12 a podpisuje zmluvy, kde ak Vám nevychádzajú náklady podnikania, stačí do 3 mesiacov to oznámiť obci a tá Vám to je povinná zaplatiť. Týmto by som bol rád aby občania nepodpisovali žiadnu zmluvu a radšej prišli 15.2 (stredu) o 17:00 na zastupiteľstvo a vypočuli si teda zdôvodnenie podpisu zmluvy. Ja tam určite budem a budem sa pýtať k veci. Bol by som rád ak by sa tam objavil aj zástupca danej firmy, v čom nevidím až taký problém, keď je kvôli nášmu starostovi schopný pribehnúť 31.12 a podpísať zmluvu (snáď to starosta vybaví). Mimochodom za správu kanalizácie nám prvý krát zaplatia v roku 2024, som rád že obec nepotrebuje finančné prostriedky.
Zdroj: FB
Zmluva zverejnená na oficiálnej webovej stránke obce Šoporňa:

 

Podobné články

7 KOMENTÁRE

Najnovšie články