pondelok, 15 júla, 2024

Prečo v kase obce Šintava chýba skoro 45 000 Eur?

Najčítanejšie

Šintava / Zanedbávanie plnenia si povinností pri správe zvereného majetku volenými funkcionármi v obciach nemá konca kraja.  S verejnými  financiami sa črtá nový problém v Šintave.

Hlavný kontrolór na podnet poslancov OZ vykonal kontrolu plnenia zákona ohľadom tvorby rezervného fondu bytoviek, ktoré má obec vo vlastníctve. Tieto bytovky prenajíma obyvateľom obce za zákonných podmienok. Vykonanou kontrolou kontrolór zistil, že zanedbaním si povinností kompetentnými osobami, v rezervnom fonde chýba necelých  45 000 Euro. Vo veci je zaujímavé, že v minulosti Najvyšší kontrolný úrad pri jednej z bytoviek kontrolu a nezrovnalosti zistil a obci vytkol. V danom čase bol starostom obce Šintava Miroslav Holička. Je viac ako pravdepodobné, že obec NKÚ zaslala list, že vytknuté nedostatky boli odstránené. Teda, že aj výber do fondu opráv bude minimálne od vykonanej kontroly a prijatých opatrení zabezpečený v súlade so zákonom.

Nebol.

Ak by si aspoň od kontroly NKU splnili zákonom stanovené povinnosti kompetentné osoby  vo vzťahu k fondu opráv, obec mohla (a mala mať) k plusu takmer 30 000 Eur.

Poslanci OZ po správe hlavného kontrolóra požiadali o presné vyčíslenie súm, o ktoré nezodpovednosťou kompetentných osôb obec prišla.

Po otázke poslanca OZ adresovanej inak drzej a všetko nemiestne komentujúcej hlavnej ekonómke Tóthovej, zrazu veľmi do reči nebolo. Nuž, keď sa jedná o prúser za tridsať tisíc, je schopná zodpovedná osoba zvaľovať vinu aj na kolegyňu, ktorá na OÚ už nepracuje. Neveríte? Tu je videozáznam odpovede úradníčky Tóthovej:

Myslí si snáď, že sa s kolegyňou Holbíkovou už nestretne?

Okrem chýbajúcich financií na opravy, obyvatelia bývajúci v bytovkách prítomní na rokovaní OZ sa verejne sťažujú aj na „odfláknutie stavby bytovky“. Len pre úplnosť dodávame, že bytovky stavala firma, ktorá podľa NKÚ dostala od obce dokonca viac peňazí, ako si žiadala. Uvedené by sa hodilo ako téma do časopisu Roháč, ktorý žiaľ už nevychádza.

Prečo museli kontrolu navrhovať poslanci OZ a nebola vykonaná starostkou obce Režňákovou? A ako kontroluje a riadi zamestnancov obce starostka, keď nereagovala ani na tak jednoduché vyjadrenie obcou platenej ekonómky? Že by starostka predsa len vedela, že nereagovať je pre ňu „šetrnejšie“?

Obec by pri takto vysokej sume a tak fatálnom zanedbávaní si povinností konkrétnymi volenými funkcionármi a platenými úradníkmi nemala váhať a mala by prípad odovzdať orgánom činným v trestnom konaní. Tam dostane ako ekonómka Tóthová, tak starostka Režňáková a aj exstarosta Holička a asi aj dve bývalé hlavné kontrolórky obce možnosť vysvetľovať príčiny, prečo obec po dlhé roky nedodržiavala zákon !!

Podobné články

18 KOMENTÁRE

Najnovšie články