nedeľa, 21 apríla, 2024

Mala starostka Režnáková volebnú žúrku za obecné peniaze?

Najčítanejšie

Šintava / S prekvapením sme na oficiálnej webovej stránke obce Šintava zistili nasledovné informácie:

„Oznamujeme občanom, že plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Šintava dňa 7.11.2022 sa neuskutoční. Termín nového zasadnutia Vám bude včas oznámený“.

Preložené do ľudskej reči tento oznam znamená, že v pondelok 7.11.2022 o 18.00 hod. sa občania a poslanci smerom na Obecný úrad vyberať nemusia.

Starostka Režnáková teda krátko po jej znovuzvolení ignorovala vôľu poslancov, ktorí konanie tohto zastupiteľstva opätovne v hlasovaní potvrdili. Povinnosťou Režnákovej bolo v tomto prípade pred zrušením OZ „rozmýšľať“. Nie je podstatné, koľko poslancov by sa posledného plánovaného rokovania OZ zúčastnilo. Je evidentné, že starostka Režnáková vo svojej arogancii voči plneniu si povinností uložených jej uzneseniami OZ plánuje pokračovať aj v druhom volebnom období. Režnáková týmto svojvoľným konaním nielenže nesplnila uznesenie Obecného zastupiteľstva (uvidíme, ako sa s problémom vysporiada kontrolór obce) a ignorovala tým vôľu poslancov a de facto aj zákon. Týmto konaním znemožnila poslancom riadne a dôstojne ukončiť volebné obdobie 2018-2022, poďakovať sa občanom a opačne, znemožnila občanom účasť na poslednom zasadaní OZ.

Nedodržiavanie zákonov a uznesení starostom a štatutárom obce, v tomto prípade Stanislavou Režnákovou, je vážnym mementom pre poslancov v nasledujúcom  zastupiteľstve. Režnáková týmto konaním sama poslancov a verejnosť upozornila na nevyhnutnosť podstatne dôraznejšej kontroly jej konania.

To, že horeuvedené informácie sú mementom pre ďalšie zastupiteľstvo, potvrdzuje aj ďalšia udalosť. Starostke Režnákovej akosi splynula funkcia starostky a výkon funkcie verejného činiteľa s jej súkromnými aktivitami a osobným životom. Pravdepodobne prestala rozlišovať, čo môže a nemôže financovať z verejných peňazí a čo môže a nemôže využívať a aké benefity môže a nemôže využívať z pozície starostky. Jednoducho sú benefity, ktoré ani aktuálny starosta beztrestne nemôže využívať vo svoj osobný prospech. Napríklad, urobiť si súkromnú volebnú žúrku (oslavu) v obecnej budove – veslárskom klube, teda tam, kde obec platí energie ako teplo, svietenie, vodu, kanalizáciu, údržbu budovy a všetky ostatné režijné náklady. Všetko sa platí z obecných peňazí.

Podľa nám dostupných informácií mala starostka Režnáková tieto priestory veslárskeho  klubu vo svoj osobný prospech použiť počas volebnej noci, mohol to isté spraviť aj iný protikandidát na starostu?  Na základe konania starostky Režnákovej je veľký predpoklad, že obecné priestory presne za rovnakých podmienok, za akých ich použila na súkromný účel Režnáková, dostanú k dispozícii aj oni alebo aj bežní občania.

Každý volený funkcionár by mal byť natoľko príčetný, aby svoje osobné aktivity (čo volebná žúrka bez najmenších pochýb je) realizoval mimo priestorov, ktoré spadajú do jeho kompetencie vykonávanej z pozície štatutára obce a verejného činiteľa, teda v riadne prenajatých súkromných priestoroch – kaviareň, reštaurácia, vináreň… Teda nie obecných.

Mimo iných mal byť na tejto žúrke prítomný aj poslanec OZ Ján Kavoň, ktorý mal dodržiavania zákonov plné ústa len pred kamerami na OZ, no mimo nich to zrejme tak nevidí a necíti.

Čo napísať na záver? Takúto aroganciu zo strany štatutára obce a starostu si nepamätáme ani za čias exstarostu Miroslava Holičku. Vyzerá to tak, že najbližšie štyri roky sa máme na čo tešiť. SOL bude pri tom.

V prípade, že čitatelia a obyvatelia obce majú informácie a fotografie z tejto udalosti, môžu ich zaslať redakcii SOL a radi ich so zachovaním anonymity a zdroja zverejníme.

– – –

Starostke Režňákovej sme ešte počas víkendu zaslali e-mail, v ktorom sme jej v termíne do dnešného poludnia dali priestor reagovať. Možnosť odignorovala, odpoveď sme do redakcie nedostali.

Pol hodinu po termíne sme sa so starostkou  Režňákovou pokúsili spojiť aj telefonicky – nereagovala, telefón nedvihla. Následne sme počkali ďalšie tri hodiny s tým, že si starostka snáď uvedomí svoju zodpovednosť za obec a jej majetok a že si spomenie na sľubovanú transparentnosť.

Nespomenula…

Redakcia urobila všetko preto, aby informácie poskytnuté obyvateľmi obce mohla starostka potvrdiť, alebo vyvrátiť. Informácie zverejňujeme vo verejnom záujme.

Článok bol vyhotovený na základe podnetu dvoch občanov, obyvateľov obce Šintava, ktorí si z bezpečnostných dôvodov a obáv z prípadných perzekúcií zo strany starostky želali zostať v anonymite.

Podobné články

69 KOMENTÁRE

Najnovšie články