utorok, 25 júna, 2024

„keď už chce niekto použiť Larzenky na svoju predvolebnú kampaň, mal by sa im venovať minimálne toľko ako my“

Najčítanejšie

Iba včera sa na verejnosť dostal incident, tentokrát priamo súvisiaci s kandidatúrou na primátora ohlásenou Jánom Jankulárom.

Na sociálnej sieti bol zverejnený status týkajúci sa neoprávneného použitia materiálov občianskeho združenia práve v rozhovore prezentujúcom kandidáta Jankulára. Promo rozhovor s kandidátom na primátora mesta Sereď  Jánom Jankulárom zverejnila regionálna televízia.

Prvý kandidát na primátora mesta Sereď. Ján Jankulár je členom komisie, ktorá neodporúčila poslancom mesta Sereď schváliť náš zámer na Larzenkách. A teraz boli naše materiály aj zámer použité v reportáži RTV Krea. OZ Seredské nábrežie pracovalo na tomto zámere niekoľko týždňov predtým ako sme ho danej komisii predložili. Myslíme si, že keď už chce niekto použiť Larzenky na svoju predvolebnú kampaň, mal by sa im venovať minimálne toľko ako my v občianskom združení, ktoré v reportáži nebolo vôbec spomenuté a nemal by používať naše nákresy.
Zdroj: RTV Krea
Status uverejnený na socilnej sieti reagoval aj kandidát na primátora  Ján Jankulár a to takto:

Ján Jankulár – kandidát na primátora mesta Sereď

Dobrý deň, v rozhovore som spomenul asi 10 výziev pred ktorými stojí mesto v najbližšom období. RTV Krea si z toho vybrala Larzenky a ostatné vystrihla. Zábery som neuverejňoval ja, ale RTV Krea, ani s nimi nepracujem, ani som nevedel, že budú použité v reportáži. Ja som poskytol len krátky rozhovor. Komisia neposudzovala Váš projekt, nakoľko neexistuje žiadna projektová dokumentácia ani urbanistická štúdia. Komisia rozvoja mesta posudzovala len Vašu žiadosť, na základe ktorej ste chceli dané územie na 50 rokov do prenájmu za 1 Euro. To nie je možné z pohľadu platných VZN mesta. Na základe toho Komisia rozvoja mesta odporučila zastupiteľstvu, aby sa vypracovala urbanistická štúdia, ktorá bude riešiť celé územie od mosta až po Larzenky koncepčne . Následne na to vznikla špec. komisia, ktorej som členom už nebol a odporučila to isté. Komisie majú len odporúčací charakter a rozhodujú poslanci. Poslanci sa rozhodli stotožniť s názormi komisií. V súčasnosti sa vypracováva urbanistická štúdia, aby si mesto určilo, čo na danom území chce mať a následne bude vyhlásená verejná obchodná súťaž, kam sam môžete zapojiť. Osobne podporujem akúkoľvek snahu kohokoľvek s daným územím niečo urobiť. Ak budete mať záujem, veľmi rád sa s Vami stretnem aj osobne a vo Vašej snahe Vám budem nápomocný. Myslím, že nám ide o rovnakú vec.
Zdroj: FB
Diskusia pod príspevkom je ale nekompromisná a u občanov pochopiteľne zostávajú pochybnosti. Tieto vyjadrujú aj priamo pod statusom na FB:

Kam Tam  Loď Raketa Treba skumat preco to bolo zamietnute ked niekdo ide na tom robit kandidata. Tak to teda bola komisia

Na Jankulárovu odpoveď reagoval autor statusu a mysílme si že aj dostatočne zrozumiteľne:
Ján Jankulár – kandidát na primátora mesta Sereď   ďakujeme za reakciu, aspoň sa toho viac ozrejmí. Nakoľko ide o veľmi nákladný a dlhodobý projekt, 50 rokov a 1 euro nám bolo odporučené uviesť do žiadosti zo strany mesta. Žeby nepoznali VZN? Okrem toho mesto na zastupiteľstve bolo priamo vyzvané, aby sa stalo členom nášho združenia. Hľadali sme riešenia, tak, aby sa na Larzenkách pohli ľady po desiatkach rokov. Náš čas sme venovali občanom nezištne, bez vytĺkania politického kapitálu. Zatiaľ toľko k téme. Ešte sa jej budeme podrobnejšie venovať.
– – –
Ďalšie komentáre diskutujúcich sú obdobné. Nateraz všetky vidia situáciu rovnako, ako samotné  OZ.
V rozhovore vyhotovenom a odvysielanom regionálnou televíziou jednoznačne materiály vyhotovené občianskym združením použité boli. Bez vedomia ich autora.  Na mieste je teda otázka – kto vo svoj prospech (prospech iného) používa materiály ktorých nie je autorom a ktoré mu teda nepatria?
Celý rozhovor publikovaný v súvislosti s kandidatúrou osoby nemajúcej s uverejnenými  materiálmi nič spoločné dokonca môže budiť dojem, že ide o projekt samotného kandidáta, čo je neprijateľné.
Disponujeme ďalšími materiálmi a informáciami k prípadu, ďalšie overujeme a preto sa budeme téme venovať už o krátky čas.

Podobné články

21 KOMENTÁRE

Najnovšie články