utorok, 23 júla, 2024

Sú v meste občania, pre ktorých pravidlá týkajúce sa odvozu odpadov neplatia. Komu tento stav vyhovuje?

Najčítanejšie

Sereď / Nevyhnutnosť separácie v domácnostiach produkovaných odpadom nezvyšuje len potreba byť ekologickejší, ale aj nárast ceny za ich odvoz, skládkovanie alebo likvidáciu.

V Seredi v tomto roku obyvateľov na rodinných domoch vychádza odvoz odpadov prakticky o 100% viac ako v roku minulom. Preto sú ľudia pozornejší a zaujímajú sa o to, či mesto dodržiava PR manažérkou Slahučkovou prezentované pravidlá zberu komunálneho odpadu a to hlavne odvoz výlučne zaplateného množstvo odpadov jednotlivými platiteľmi. Už dlhšiu dobu nás nespokojní občania upozorňujú na tzv. „dvojitý meter“ pri odvoze odpadov od bežných rodinných domov a obyvateľov a od domov rómskych spoluobčanov. Konkrétne ide o ulicu Trnavskú – vedľa sociálnych bytov mesta Sereď a objekt, ktorý je obývaný rómskymi spoluobčanmi na Cukrovarskej ulici.

Na mimoriadne kopy odpadov tvorených týmito ľuďmi a následne množstvo odpadov šíriacich sa z tohto odpadu vedenie mesta upozorňujeme dlhodobo. Bežný občan idúci po hlavnej ceste okolo mestských sociálnych bytov pravidelne registruje popri bežných odpadových nádobách značné množstvo vriec plných komunálneho odpadu, ktoré v prípade týchto rodinných domov sú zberovou spoločnosťou odobraté, no bežný občan takúto vymoženosť nemá.

Kto, z akého dôvodu a na akom právnom základe dlhodobo takto zvýhodňuje niektoré nehnuteľnosti, resp. znevýhodňuje (diskriminuje) nás ostatných?

Na to, či by tri až osem veľkých vriec bolo odobratých popri jednej či dvoch zaplatených smetných nádobách každému z nás sme sa spýtali najprv telefonicky práve pani Slahučkovej. Najskôr odpovedala, že áno, no neskôr po preverení informácie nám poslala stanovisko negatívne. Platiacemu bežnému občanovi je odobraté len to množstvo odpadu, za ktoré si platí. Teda spravidla jedna zberná nádoba.

Na základe upozornení občanov sme odvoz väčšieho množstvo odpadov od spomenutých nehnuteľností monitorovali a dospeli sme k zisteniam, ktoré musia spravodlivým hnevom k otázke či je to normálne vyprovokovať každého z nás? Je smutné, že viceprimátor a hovorca mesta Bc. Ľubomír Veselický nechodí dokumentovať zberné nádoby do týchto objektov, pretože práve tu by získal dostatok materiálov jasne a zrozumiteľne potvrdzujúcich porušovanie pravidiel stanovených samosprávou a konkrétne jeho osobou obhajovaných aj verejne.

Žiadame týmto poslancov MsZ, aby sa zadokumentovaným stavom zaoberali skôr ako aj ostatní občania pristúpia k obdobnému konaniu, keďže vedenie mesta o probléme prostredníctvom PR manažérky Slahučkovej je informované dlhodobo a nápravu doteraz nevykonalo.

Pani Slahučková na naše naliehanie poskytla nasledovné vyjadrenie:

Ing. Zuzana Slahučková   6. 4. 2022 16:30

Dobrý deň,

Dňa 4.4.2022 ste mi telefonicky dali podnet ohľadne toho, že vo Vašom susedstve zberová spoločnosť prevzala dňa 4.4.2022 komunálny odpad nad rámec objemu zberných nádob.

Ďakujeme Vám za tento podnet. Situáciu sme odkonzultovali so zberovou spoločnosťou. Tá uviedla, že je pravda, že nahromadený komunálny odpad v uvedenom termíne z pred nehnuteľnosti odviezli na vlastné náklady. Spoločnosť sme zároveň upozornili na dodržiavanie zákona o daniach a poplatkoch a zákona o odpadoch, podľa ktorých môžu občania odovzdávať svoj komunálny odpad iba v nádobách, ktoré majú zaplatené. Ďalšie odpady mimo zbernej nádoby im preto už odvezené nebudú (ak sa bude jednať o malý objem, napríklad jednej igelitky nad objem zbernej nádoby, tak takéto prípady riešiť nebudeme).

V minulosti sme na Váš podobný podnet písomne vyzývali majiteľov týchto konkrétnych nehnuteľnosti na dodržiavanie zákona o odpadoch. Podľa obsahu Vášho podnetu to bolo márne.

Na doriešenie tejto situácie dnes preto pristúpime k rovnakému opatreniu, aké sme zaviedli na ulici Ľ. Podjavorinskej v Seredi, kde sa na podobný podnet obyvateľov o hromadení odpadkov pri konkrétnych nehnuteľnostiach pristúpilo k pravidelným kontrolám a k opakovanému vysvetľovaniu potreby separovať odpady. Túto situáciu sa podarilo v priebehu niekoľkých týždňov aj v spolupráci s Mestskou políciou Sereď eliminovať a obyvatelia okolitých nehnuteľností dnes hodnotia situáciu ako zvládnutú, aj keď nie ešte definitívne doriešenú. Pokúsime sa teda aj vo Vašom prípade problém, ktorý opisujete, vyriešiť k spokojnosti Vás a ďalších obyvateľov Vašej ulice.
S pozdravom,
Ing. Zuzana Slahučková
Referent komunikácie MÚ a projektov mesta Mestský úrad Sereď
Tel.: +421911 707 779 Zuzana.slahuckova@sered.sk 

To akože skutočne pani Slahučková všetko robí od stola bez miestnej znalosti problematiky tam, kde k problémom skutočne prichádza a čaká na opakované podnety a dokumentáciu od občanov? Už totiž bola informovaná o tom, že nejde o jednorázovú výhodu poskytovanú mestom, ale o štandard na ktorý sme občanmi upozorňovaní často.

Kedy konečne pani Slahučková pochopí fakt, že noviny hovorcovi organizácie dávajú otázky v súvislosti s podnetmi jej ako hovorkyni z pozície novín a nie fyzických osôb? Stav, kedy pani Slahučková  zneužíva novinami žiadané informácie na tvorbu vlastných materiálov a tak parazituje na témach systematicky spracovávaných iným médiom, budeme riešiť s jej nadriadeným.  

Na stanovisko vedenia mesta sme sa chceli spýtať aj poslanca MsZ, viceprimátora a (mlčiaceho) hovorcu  Bc. Ľubomíra Veselického, no ten mal najskôr služobný mobil obsadený a následne cez pracovnú dobu si primátorom stanovené povinnosti znovu neplnil – služobný mobil nedvíhal.

Koľko takýmto spôsobom fungujúcich a občanmi platených úradníkov vedenie mesta ešte účelovo zamestná?

Podobné články

7 KOMENTÁRE

Najnovšie články