nedeľa, 21 apríla, 2024

„písomne vyzývali majiteľov týchto konkrétnych nehnuteľnosti na dodržiavanie zákona o odpadoch“ – Tu je výsledok.

Najčítanejšie

Sereď / Už v niekoľkých materiáloch sme upozornili na odpadky a špinu prakticky sústavne sa nachádzajúce na mestských pozemkoch a v sociálnych bytoch Mesta Sereď. Upozorňujeme aj na zneužívanie a tolerovanie odvozu odpadu v miere, ktorá pre bežného občana je dlhšiu dobu nereálna. Povedané inak, to, čo si ľudia v sociálnych bytoch a sociálne „slabé“ skupiny občanov dovoľujú, už  nie je akceptovateľné.

Po predložení otázok referentke MsÚ pre komunikáciu  Zuzane Slahučkovej, nám ohľadom problémov s odpadmi v susedných nehnuteľnostiach odpovedala:

V minulosti sme na Váš podobný podnet písomne vyzývali majiteľov týchto konkrétnych nehnuteľnosti na dodržiavanie zákona o odpadoch. Podľa obsahu Vášho podnetu to bolo márne.

Na doriešenie tejto situácie dnes preto pristúpime k rovnakému opatreniu, aké sme zaviedli na ulici Ľ. Podjavorinskej v Seredi, kde sa na podobný podnet obyvateľov o hromadení odpadkov pri konkrétnych nehnuteľnostiach pristúpilo k pravidelným kontrolám a k opakovanému vysvetľovaniu potreby separovať odpady. Túto situáciu sa podarilo v priebehu niekoľkých týždňov aj v spolupráci s Mestskou políciou Sereď eliminovať a obyvatelia okolitých nehnuteľností dnes hodnotia situáciu ako zvládnutú, aj keď nie ešte definitívne doriešenú. Pokúsime sa teda aj vo Vašom prípade problém, ktorý opisujete, vyriešiť k spokojnosti Vás a ďalších obyvateľov Vašej ulice.

Fotodokumentácia z dnešného dňa dokazuje, že kontroly zo strany mesta buď nie sú dostatočné, alebo vysvetľovanie potreby separovať odpady akosi nepadlo takpovediac na „úrodnú pôdu“. Totiž práve v kontajneri v objekte Mestských sociálnych bytov sa nachádza odpad, ktorý nie je vyseparovaný ani z mizivého percenta. Možno by sa mala pani referentka Slahučková konečne vybrať pozrieť osobne na miesta, o ktorých píše od stola. Pozývali sme ju niekoľkokrát, žiaľ bezúspešne.

Opätovne teda SOL referentke Slahučkovej prináša návod, ako byť úspešnejší v dokumentovaní protiprávneho konania, či konania odporujúceho podzákonným normám, všeobecne platným pravidlám, alebo konania nevhodného  minimálne v mestských nehnuteľnostiach.

Ono totiž jej články, výzvy a upozornenia občanom vyznievajú nevhodne až komicky, keď samotné Mesto Sereď si stále nevie urobiť poriadok a zabezpečiť separáciu ani vo vlastných nehnuteľnostiach. Kto konkrétne je za túto neschopnosť zodpovedný?

Možno „dobrá správa“ pre referentku Slahučkovú a primátora mesta Tomčányiho – toľko kritizovaný bordel a odpadky už viac ako rok sa nachádzajúci pred nehnuteľnosťou Mestských sociálnych bytov rieši za zodpovedných funkcionárov príroda.

Aj skutočne rozmerný neporiadok totiž zarastá trávou a burinou a tak ho nejaký mesiac nebude vidieť. Inak obdobný stav po rokoch nezasahovania človeka, nastal aj v Černobylskej zóne. Treba veriť, že až do takýchto rozmerov ignorovanie neporiadku na verejných priestranstvách kompetentnými osobami sa nakoniec nedostane.

Sú v meste občania, pre ktorých pravidlá týkajúce sa odvozu odpadov neplatia. Komu tento stav vyhovuje?

Dnešný deň (NE)priniesol poriadok ani do Sociálnych bytov Mesta Sereď, ani na ďalšie priestranstvá prístupné verejnosti

Odpadky na verejných priestranstvách začínajú byť charakteristickým znakom mesta Sereď rovnako, ako skládka Lúženca, drogy a kriminalita

Podobné články

7 KOMENTÁRE

Najnovšie články