utorok, 23 júla, 2024

Akú konkrétnu pomoc utečencom z vojnou zmietanej Ukrajiny za týždeň poskytlo Mesto Sereď?

Najčítanejšie

Dôležitý člen krízového štábu v Meste Sereď  Miroslav Račák roky mestom platený platený za CO (civilnú ochranu) a krízové riadenie, v čase mimoriadnej situácie v štáte vyhlásenej v súvislosti s vojnou na Ukrajine, si nepamätá vlastné telefónne číslo. A nedokáže uviesť jedinú konkrétnu vec, ktorú Mesto Sereď za týždeň pre utečencov urobilo.

Sereď / Koncom pracovného týždňa sme mali záujem zverejniť ďalšie dôležité informácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine  a vojnovými utečencami dotýkajúce  sa nás, obyvateľov a občanov mesta Sereď.  Keďže ide o tému týkajúcu sa možného ohrozenia občanov mesta, civilnej ochrany a pomoci vojnovým utečencom, kontaktovali sme priamo pracovníka po dlhé roky zamestnaného na MsÚ vo funkcii, ktorá dnes vystúpila do popredia najviac za posledných 50, resp. 75 rokov. Ide o Miroslava Račáka, osobu zodpovednú za krízové riadenie – člena krízového štábu zriadeného Mestom Sereď.

Pána Račáka namiesto odpovedania na otázky intenzívne zaujímalo, prečo sa na to pýtame. Následne s problémami vymenoval členov krízového štábu. Oznámil nám, že krízový štáb zasadal raz a to v sobotu 26. O2. 2022 (teda 6 dní dozadu).

Na otázku, čo konkrétne Mesto Sereď pre utečencov urobilo hapkal a nakoniec z neho vyliezlo, že „riešili sme vznik núdzového  stavu a veci ohľadom toho“. Na otázku čo konkrétne odpovedal „keď budú nejaké požiadavky, zasadneme zase“.  Na otázku čo keď budú nejaké požiadavky na ubytovanie, pán tajomník krízového riadenia odpovedal:„záleží od… riešime to s okresným úradom krízového riadenia, a podľa ich metodických pokynov, oni nám poslali, je to zverejnené na stránke mesta adresu kde si majú kde môžu dať požiadavky na ubytovanie, aj na ubytovanie cez nich sa to rieši všetko“.

Pána tajomníka krízového riadenia Račáka som sa spýtal na konkrétny prípad – je tu mamička s deťmi v tiesni, ako mesto bude riešiť situáciu. Odpovedal – „budeme to riešiť“. Ako, nepovedal…

Debata s pánom Račákom sa odvíjala ešte chvíľu, pánovi Račákovi som pripomenul že je vojna na Ukrajine, nakoľko nevedel, akí ľudia by v meste mali chcieť pomoc. (niektoré veci z poznámok z rozhovoru uvádzať nebudeme v záujme zachovania aspoň nejakej dôstojnosti zamestnanca MsÚ M.Račáka, resp úradu, ktorý ho platí)

Na otázku, koľko utečencov Mesto Sereď ubytovalo, po dlhom rozmýšľaní a zdráhaní sa povedal že sedem plus dva, teda deväť je ubytovaných v ubytovni na Murgašovej. Na priamu otázku, či im pomohlo mesto odpovedal, že nie, oni sa tam ubytovali. (možno nabudúce si treba vymyslieť niečo jednoduchšie)  Račák  povedal, že neboli požiadavky na pomoc, čím si sám odporoval a potvrdil, že v niečom z uvedeného jednoznačne verejne klame.

Následne sme sa pána Račáka spýtal na jeho telefónne číslo, na čo mi povedal, že máme si ho nájsť na internete. Poprosili som ho, aby nám ho povedal a pán Miroslav Račák, tajomník krízového riadenia nám oznámil, že si číslo nepamätá. Upozornili sme ho na uverejnenie faktu, že si svoje číslo nepamätá. Račák povedal, že sme zverejnili veľa nepravdy, tak môžeme aj toto. Preto sme sa ho spýtali, či zverejníme nepravdu, keď napíšeme to, čo nám on sám povedal, teda že si nepamätá svoje telefónne číslo. Následne v pracovnej dobe zamestnanec mesta zložil služobný telefón…

V susednom štáte je regulérna vojna, zomierajú ľudia. Na Ukrajine je humanitárna kríza, na Slovensku a v okolitých krajinách hrozí. Mesto má roky zriadenú a platenú funkciu, ktorá snáď za 50 či 75 rokov po prvý krát naberá na vážnosti. A na tejto funkcii je človek, ktorý nevie odpovedať na zopár bežných otázok týkajúcich sa  konkrétnych krokov vykonaných Mestom Sereď v súvislosti s utečencami prúdiacimi cez mesto.

Mesto Sereď podľa jeho slov neposkytlo pomoc ani jednému utečencovi, lebo neboli požiadavky. Ale keď budú, budú ich riešiť podľa usmernenia z okresu. Ako konkrétne ich budú riešiť, nevedel povedať ani po týždni od začiatku vojny a šiestych dňoch od zasadnutia krízového štábu.

Na základe čoho by sa utečenci v núdzi mali na Mesto Sereď obrátiť, nepovedal…

Túto mimoriadne dôležitú funkciu v Meste Sereď zastáva osoba, ktorá sa nehanbí do médií povedať, že si nepamätá svoje telefónne číslo…

Keby to nebolo tak neskutočne tragické, asi by to  bolo na smiech. Žiaľ, smiech cez slzy. Veríme, že prednosta  MsÚ  Tibor Krajčovič  ktorý je momentálne na asi troj týždňovej dovolenke zaujme k veci akceptovateľné stanovisko. Ak dovtedy ovšem vojna na Ukrajine neskončí, alebo nedaj Bože nezačne aj u nás.

Niekoľko otázok súvisiacich s konkrétnou pomocou Mesta Sereď  utečencom pred vojnou na Ukrajine, sme položili aj poslankyni MsZ pani Márii Fačkovcovej. Práve táto poslankyňa sa dlhodobo zaoberá pomocou občanom v núdzi cez charitu s reálnymi a preukázateľnými výsledkami a aj ona ešte na začiatku vojny zisťovala, ako je Mesto Sereď pripravené na utečencov.

Viac vo videozázname a v SMS z komunikácie s primátorom mesta Martinom Tomčányim, ktorá je súčasťou článku.

Videozáznam bol vyhotovený 04. marca 2022.

Podobné články

54 KOMENTÁRE

Najnovšie články