sobota, 20 apríla, 2024

Verejnosti prístupné pozemky pri ČS LPG na Bratislavskej sú roky znečistené odpadkami napriek tomu, že ich vlastník je Mestu Sereď známy

Najčítanejšie

Odpadky všade po meste. Neudržiavané sídliská, popri cestách po dlhé mesiace množstvá odpadkov.

Objekt bývalého MILEXu postupne sa meniaci na nelegálnu skládku odpadov a to aj nelegálne dovážaných zo zahraničia. Niečo podobné, ako mestský pozemok v Malom háji.

Ale máme tu aj mimoriadne znečistené pozemky v súkromnom vlastníctve no verejnosti prístupné a Mesto Sereď nekoná. Prečo?

– – –

Niekoľko dní dozadu sa na jednom z pozemkov v oblasti MILEXu „vyskytol“ vrak osobného auta. Okolo neho je po pozemku  tak za traktorovú vlečku priebežne noseného, ale aj nového odpadu.

Ďalej v areáli pribudli nové nelegálne skládky odpadu pochádzajúceho evidentne z nejakého „servisu“ alebo kradnutých áut.

Na druhý deň (po záujme médií) už auto z jedného z pozemkov bolo vytiahnuté pred areál – stále sa však nachádzalo na priestranstve verejne prístupnom využívanom na podnikateľské účely. Auto tam stále nemalo čo robiť…

O niekoľko dní bolo auto potiahnuté asi o 10 metrov smerom do prostriedku tohto súkromného pozemku. Na aute bolo buď niečo poškodené, alebo zámerne odmontované čo spôsobilo vytečenie prevádzkových kvapalín na parkovisko s poškodeným asfaltom. Vytiekli nafta aj oleje.

O znečistenie sa nik nestaral, pokým sme nekontaktovali MP (tvrdili, že o aute vedia a nie je jasné, na akom pozemku sa auto nachádza) a nedali sme priamu otázku hovorkyni mesta Zuzane Slahučkovej. Pýtali sme sa priamo, kto zodpovedá za predmetný pozemok. Tá najskôr neodpovedala, resp. odpovedala nie na položenú otázku.

Preto sme položenú otázku zmenili – kto všeobecne zodpovedá za pozemok a poukázali sme aj na množstvo odpadkov nachádzajúcich sa na pozemku. Slahučková neodpovedala niekoľko dní a tak sme ju kontaktovali telefonicky. Hovorkyňa mesta sa mimoriadne cielene vyhýbala komunikácii o povinnostiach vlastníka nehnuteľnosti a na otázku či sa bojí samotného vlastníka, znervóznela.

MP mala po našom upozornení na ropnými látkami znečistené parkovisko nasypať látku, ktorá znečistenie na seba viaže.

Znečistené životné prostredie na priestranstve verejne prístupnom, množstvá odpadkov po dlhé roky. Pohyb bezdomovcov a feťákov, nelegálne skládky odpadov a enviromentálne založená občanmi platená pracovníčka mesta evidentne má problém nazývať stav pravdivo, byť vecnou a pri komunikácii využívať výlučne fakty.

Na základe medializácie bolo auto v pondelok odtiahnuté. Netušíme kam a netušila to ani MP.

Pozemok ale zostal znečistený a naftové a olejové škvrny sa nachádzali vo vode končiacej v zatrávnených plochách a v podloží. O tomto sme informovali aj hovorkyňu Slahučkovú. Nepomohlo. Nik nezasiahol, nik nezabezpečil elimináciu znečistenia podložia.

Tu sú fotografie.

Na pozemku sa čo do znečistenia prevádzkovými kvapalinami a naftou počas týždňa nezmenilo nič. Dážď znečistenie rozšíril po ploche.

Dnes (nedeľa 27.02. 2022) je kontaminovaná dažďová voda vsiaknutá do podložia.

Množstvo odpadkov sa na pozemku nachádza stále a je vidieť, že len pribúdajú. Pozemok na na jednom z najfrekventovanejších vjazdov do mesta z R1 a Mesto Sereď nekoná. Znovu sa pýtame – prečo?

Odpadky na mieste verejne prístupnom sú doteraz.

Vizitka mesta hneď na ďalšom vjazde od R1.

Pozemok  podľa katastrálnej mapy a  LV  je vo vlastníctve Martina Tomčányiho, ktorý je už tretie volebné obdobie primátorom mesta Sereď a jeho brata  Vladimíra Tomčányiho.

Článok je uverejnený ako súčasť seriálu „PRAVDA O SEREDI“

Podobné články

9 KOMENTÁRE

Najnovšie články