sobota, 18 mája, 2024

Po odtiahnutom aute znečistený pozemok zostal. Bojí sa hovorkyňa mesta Slahučková pomenovať pravdu?

Najčítanejšie

 

Niekoľko dní dozadu na súkromnom pozemku nachádzajúcom sa z časti v areáli bývalého MILEXu, sa  „vyskytol“ vrak osobného auta a vedľa tak za traktorovú vlečku nového odpadu.

Ďalej v areáli pribudli ďalšie skládky odpadu pochádzajúceho evidentne z nejakého „servisu“ alebo kradnutých áut.

Na druhý deň (po záujme médií) už auto z jedného z pozemkov bolo vytiahnuté pred areál – stále sa však nachádzalo na priestranstve verejne dostupnom a stále tam nemalo čo robiť…

O niekoľko dní bolo auto potiahnuté asi o 10 metrov smerom do prostriedka pozemku. Na aute bolo buď niečo poškodené, alebo zámerne odmontované. Pri tom ale na parkovisko s poškodeným asfaltom vytiekli prevádzkové kvapalina ako nafta a oleje.

O znečistenie sa nik nestaral, pokým sme nekontaktovali MP a nedali sme priamu otázku hovorkyni mesta Zuzane Slahučkovej. Pýtali sme sa priamo, kto zodpovedá za predmetný pozemok. Tá najskôr neodpovedala, resp. odpovedala nie na položenú otázku.

Preto sme položenú otázku zmenili -kto všeobecne zodpovedá za pozemok a poukázali sme aj na množstvo odpadkov nachádzajúcich sa na pozemku. Slahučková neodpovedala niekoľko dní a tak sme ju kontaktovali telefonicky. Hovorkyňa mesta sa mimoriadne cielene vyhýbala komunikácii o povinnostiach vlastníka nehnuteľnosti a na otázku či sa bojí samotného vlastníka, znervóznela. Povedala, že sa nevyjadrí a máme si to zistiť inde, vieme kde. Preto znovu – čoho sa bojí úradníčka MsÚ?

Znečistené životné prostredie na priestranstve verejne prístupnom, množstvá odpadkov po dlhé roky. Pohyb bezdomovcov a feťákov, nelegálne skládky odpadov a environmentálne založená občanmi platená pracovníčka mesta má problém nazývať stav pravdivo, byť vecnou a pri komunikácii využívať výlučne fakty.

Na základe medializácie bolo auto v pondelok odtiahnuté. Netušíme kam a netušila to ani MP.

Pozemok ale zostal znečistený a naftové a olejové škvrny sa nachádzali vo vode končiacej v zatrávnených plochách a v podloží.

Na pozemku sa čo do znečistenia prevádzkovými kvapalinami a naftou počas týždňa nezmenilo nič. Dážď znečistenie rozšíril po ploche.

Odpadky na mieste verejne prístupnom sú doteraz.

Vizitka mesta hneď na ďalšom vjazde od R1.

Pozemok  podľa katastrálnej mapy a  LV  vo vlastníctve Martina Tomčányiho, ktorý je už tretie volebné obdobie primátorom mesta Sereď a jeho brata  Vladimíra Tomčányiho.

Prečo sa hovorkyňa platená mestom Sereď, teda občanmi bojí čo i len vysloviť fakt, že znečistený pozemok patrí primátorovi mesta Ing: Martinovi Tomčányimu a jeho bratovi Vladimírovi? To skutočne tento človek má imunitu ešte aj na znečisťovanie verejne prístupných miest a životného prostredia?

Úradníci majú byť nestranní a pri porušovaní zákonov nesmú prihliadať na to, kto je porušovateľom a to aj keby bol ich nadriadeným. Nevie toto úradníčka Slahúčková, alebo za koho vlastne „kope“ táto osoba prijatá do zamestnania na MsÚ za minimálne veľmi zvláštnych okolností?

Články s fotofokumentáciou predmetného odpadu a znečistenia nájdete publikované v našom médiu.

 

 

Podobné články

Najnovšie články