sobota, 18 mája, 2024

Zmena ÚP v Malom háji odsúhlasená ….

Najčítanejšie

Zo zverejnenej správy p. Slahučkovej vidíme, že poslanci schválili  „Zmeny a doplnky v rozsahu Zmena funkčného a priestorového využívania na ploche SBO-01 skládka biologického odpadu v lokalite „Malý háj“ „.

Prikladám k uvedenému výsledky hlasovania jednotlivých poslancov.

Čo ma však najviac zarazilo , je hlasovanie p. Dúbravca a p. Červeňovej. Pýtate sa prečo práve týchto dvoch poslancov ?

Obidvaja totižto boli členmi výberovej komisie, ktorá vybrala firmu GreenCon recycling ako víťaza VOS. Títo dvaja poslanci vôbec neprejavili záujem o účasť pri preberaní mestského pozemku, teda vôbec ich nezaujímalo akú „spúšť „ po sebe zanechala spoločnosť, napriek tomu, že už dlhší čas sa hovorilo o problémoch s uvedenou spoločnosťou.

  1. Červeňová sa dokonca na MZ prihovárala, aby poslanci tejto spoločnosti dali ešte šancu…

Títo dvaja poslanci, samozrejme okrem iných, ako napr. p. Stareček či p. Veselický / ktorým sa samozrejme nečudujem, že zdvihli ruky za uvedený bod programu / veselo zahlasovali za zmenu územného plánu v „Malom háji„ . P. Kráľ dokonca švitoril o nejakom odosobnení sa.

Napriek tonám nezlikvidovanému odpadu, nelegálnej prístavbe, osočovaniu zo strany p. Krošláka je otvorená cesta pre ďalšie znehodnotenie mestského pozemku vďaka takým, ktorým záujem o veci verejné nič nehovorí. Samozrejme lojálnosť k p. primátorovi je prednejšia.

 

 

– – –

Poznámka redakcie: Autor článku je redakcii známy, nakoľko článok bol podpísaný a jeho uverejnenie bolo konzultované aj telefonicky. Autor však požiadal o zachovanie anonymity, z dôvodu obavy pomsty, cielených perzekúcií alebo obavy o bezpečnosť seba a svojej rodiny, čo redakcia rešpektuje.

Podobné články

6 KOMENTÁRE

Najnovšie články