sobota, 18 mája, 2024

Problémy na pozemku v Malom Háji sa neskončili odchodom podnikateľa – VIDEO

Najčítanejšie

Mária Fakčovcová, poslankyňa MsZ /  Aj keď si poslanci na mestskom zastupiteľstva dňa 17.2. odsúhlasili navrhnutý program,  zdá sa, že aj tak „najhorúcejšou témou“ bol opäť   mestský  pozemok  v Malom Háji.

Po tom, čo  spoločnosť GreenCon Recycling v septembri 2021 vypovedala nájom, došlo 30.12.2021 k odovzdaniu a prebratiu pozemku mestom Sereď. Okrem nezaplatených pokút a 9-mesačnom dlžnom nájomnom nám zostal po nej značne znečistený a znehodnotený pozemok.

O účasť, byť prítomný pri tomto preberaní pozemku prejavil na decembrovom zastupiteľstve  poslanec Dušan Irsák, neskôr aj ja. Napriek tomu, že konateľa odchádzajúcej spoločnosti primátor mesta Martin Tomčányi  údajne „prosil, aby nás tam pustil a nerobil  obštrukcie“ (takto sa p. primátor vyjadril na zastupiteľstve), napriek tomu, že za mesto preberajúca zodpovedná osoba JUDr. Vargová sa údajne  tiež za nás prihovárala,   pán konateľ si ešte uplatnil dispozičné oprávnenie narábať s pozemkom, ktoré mal do 31.12.2021 ešte v nájme a nás poslancov  na náš mestský pozemok odmietol pustiť, čo považujem za neštandartné, ba priam úmysel zo strany konateĺa.

(video bolo v štúdiu SOL nahraté 30. decembra 2021 krátko po 10:00 hodine)

Takže  k obhliadke celého areálu a podpísaniu Preberacieho protokolu prišlo cca za 10-15 min. za účasti p.Vargovej a p. Sokola, zástupcu náčelníka mestskej polície..

S protokolom sme sa mohli oboznámiť až v neskorých hodinách, kedy nám bol poslaný v mailoch. Z článku v Seredských novinkách, v ktorom mesto neskôr informovalo o prebratí tohto pozemku, sa mohol každý dozvedieť, že protokol je na právnom oddelení k dispozícii pre každého, kto by mal záujem si ho prečítať.

3-stranový protokol obsahuje 6 riadkov, v ktorom sa zástupcom mesta popisuje obhliadkou zistený skutkový stav na pozemku. Ide o

  • nelegálnu prístavbu, na ktorú spoločnosť nedostala od mesta súhlas a ani nemala stavebné povolenie
  • kopu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), značne znečistenú s uvedenou plochou, na ktorej sa nachádza, neskôr v opravnom protokole boli tieto údaje zmenené
  • nečistoty, nachádzajúce sa na celom pozemku.

Zvyšnú časť protokolu tvoria vyjadrenia konateľa spoločnosti k popísanému stavu a najväčšiu – irelevantné vyjadrenia k udávaniu poslancami, platnosti jeho oprávnenia narábať s inými ako BRO odpadmi( a pri tom ešte pred závermi SIŽP aj OÚ ŽP v Galante sa vyjadril, že na takéto dovážanie a skladovanie odpadov nedostal povolenie, a mesto to vedelo) , dokonca veľmi osobné údaje spojené s mojou osobou, ku ktorým sa mohol dostať len preto, že niekto na mestskom úrade hrubo porušil svoje povinnosti a prišlo k zverejneniu informácii, ktoré hraničia s porušením zákona o GDPR.

Preto som sa na mestskom zastupiteľstve, po informatívnej správe pána primátora, pýtala:

  • Ako sa mesto mohlo uspokojiť s vyjadrením pána konateľa, že nelegálnu stavbu (ktorú mal podľa doterajších vyjadrení mesta poslancom odstrániť) odstráni  v blízkej budúcnosti, cca do 3 mesiacov a po dohode so zástupcami mesta, ak sa v uvedenom čase nenájde záujemca, ktorý by mal záujem o jej prenájom…  Toto je presne určený termín, kedy má prístavbu odstrániť? Ak vás napadne myšlienka, že možno on už vie, kto by mal v budúcnosti záujem o prenájom tohto pozemku a nelegálne postavenej prístavbe, tak ste potom tiež konšpirátori.
  • K nachádzajúcej sa kope BRO na pozemku chýba presné určenie o koľko ton odpadu ide a kto ju z pozemku odstráni. Vyjadrenie p. konateľa je, že vznikla ešte pred uzatvorením nájomnej zmluvy s jeho spoločnosťou. Ale ak by to bola pravda, to znamená, že tam zostala po spoločnosti TEKADEX, a že ju mal on ako konateľ tejto spoločnosti spracovať a cez iné zmluvy s jeho spoločnosťami aj triediť, za čo dostával vyše 34 000 eur ročne. A ak by to bola pravda, prečo nie je  v preberajúcom protokole z 15.1.2021, kedy jeho spoločnosť od mesta preberala pozemok, o tejto kope zmienka ani jedným slovíčkom?
  • Prečo nie je tiež stanovený presný termín, kedy odstráni všetok neporiadok z pozemku? Ale opäť cca do 3 mesiacov, po dohode so zástupcami mesta, keď bude priaznivejšie počasie, nebude vlhko, nebude pršať,…  Ako tento pozemok dočistí, keď ho už nemá v nájme a nemá právo na neho vstupovať?
  • Prečo sa poslancom, ktorí mali záujem byť prítomní pri preberaní pozemku, v tom zabránilo? Boli tu obavy, a oprávnené, že by sme sa pod takýto protokol nikdy nepodpísali?
  • Prečo mesto dovolilo spoločnosti vytvoriť až 9-mesačný dlh na nájomnom, keď podľa nájomnej zmluvy boli povinní konať už po dvoch mesiacoch neplatenia nájomného?

Pán primátor, keďže som ho poprosila odpovedať   ústne na tieto i ďalšie otázky, nevedel odpovedať. A ja som zase nemala záujem čakať na písomné odpovede, pretože už mám s nimi skúsenosti ako sa dá odpovedať tak, že sa vlastne neodpovie.

Nebola som však jediná, kto v tejto téme na zastupiteľstve kládol otázky. Prišla ich vedeniu mesta i poslancom položiť aj redaktorka RTVS, ktorá, ako sa mi vyjadrila, spracováva materiály o „divnom“ podnikaní spoločnosti GreenCon Recycling aj v iných častiach Slovenska a v svojom pátraní narazila na stopu aj u nás v Seredi.

O „Malom Háji“ ešte budeme počuť .

Minimálne  na budúcom zastupiteľstve pri záveroch kontroly hlavnou kontrolórkou pri preskúmaní krokov mesta pri preberaní pozemku v Malom Háji, ktorú odsúhlasili poslanci na návrh poslanca Dušana Irsáka.

Podobné články

9 KOMENTÁRE

Najnovšie články