utorok, 23 júla, 2024

Špina a odpadky po Seredi – dnes. Veselický sa občanom vyjadrovať nebude, lebo o ňom nepekne píšu v diskusii

Najčítanejšie

Mesto Sereď je známe kriminalitou, predajom drog a – všadeprítomnou špinou.

Mesto už dvanásty rok vedie primátor a štatutár Ing. Martin Tomčányi, jeho zástupca Bc. Ľubomír Veselický a prednosta MsÚ  Ing. Tibor Krajčovič

– – –

Sereď / Mesto Sereď je čím ďalej, tým menej udržiavané, odpadky sa váľajú po verejnom priestranstve a vedenie mesta perom viceprimátora Veselického v mestom platenom webe verejne osočuje občanov a médiá, ktoré tento dlhodobo úbohý stav kritizujú.

Druhého „najdôležitejšieho“ výkonného funkcionára mesta Ľubomíra Veselického sme sa na stav s odpadom v meste chceli spýtať verejne, no odmietol s nami počas pracovnej doby v kancelárii MsÚ hovoriť. Občanom odkázal, že odmieta sa vyjadrovať, lebo ho „naši“ anonymní diskutujúci urážajú a my s tým nič nerobíme.

Veselický zabúda, že to bol on osobne, kto o SeredOnLine pred  niečo viac ako desaťročím napísal:

“ Nemajú ambíciu ihneď nahradiť klasické tlačové periodiká. Sú snahou o vytvorenie alternatívneho zdroja informácií pri maximálnom využití všetkých možností, ktoré internet ponúka. Teda flexibilitu, rýchlosť a najmä interaktivitu, ktorú tlačové média nikdy mať nebudú. Dostupnosť našich novín možno dnes označiť ako menej než polovičnú. Lenže kto z nás vie, koľko domácností bude mať prístup na internet o rok alebo o tri ? Do ich charakteru sme pri ich zrode vložili niekoľko vlastností. Otvorenosť, kritickosť, adresnosť, serióznosť a nezávislosť.

„Otvorenosť znamená, že budeme mať záujem hovoriť aj o veciach, o ktorých by niektorí jednotlivci, či skupiny najradšej mlčali.

Kritickosť zaručuje, že zistené skutočnosti budú nazvané pravým menom.

Adresnosť ponúkame v tom, že každý z článkov, ktoré si tu prečítate bude mať podpísaného autora a zistené nedostatky budú adresované konkrétnym zodpovedným osobám.

Serióznosť je zabezpečená osobnou zodpovednosťou každého autora za celý obsah článku.

Nezávislosť vnímame ako možnosť uverejňovať vlastné názory bez ohľadu na názor tých, čo dnes a rozhodujú o veciach verejných a teda o nás samotných.“

– – –

Veselickému dnes nevyhovuje ním vtedy verejne požadovaná a v praxi aj mimoriadne často aplikovanáOtvorenosť, kritickosť, adresnosť, serióznosť a nezávislosť.

Nevyhovuje mu ani možnosť uverejňovať vlastné názory bez ohľadu na názor tých, čo dnes  rozhodujú o veciach verejných a teda o nás samotných“, po ktorej tak veľmi volal dovtedy, pokým nebol vo funkcii viceprimátora.

V čase, kedy kritizoval predchádzajúceho primátora Vranoviča, Veselický ako poslanec sa občanom prihováral cez SeredOnLine takmer denne a to skutočne tvrdou kritikou a keď nestačilo, tak dokonca kuchárskymi receptami.

Dnes  zástupca primátora  Veselický ignoruje občanov, obyvateľov mesta a tých, ktorí mu aj v jeho požehnanom dôchodkovom veku platili  po desaťročie nezákonne vyplácané odmeny, stravné lístky a ďalšie vymoženosti, ktoré mu boli primátorom priznané v rozpore s vtedy platnými zákonmi. (viď výsledok kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou)

Veselický na výzvu Mesta Sereď po našom dlhodobom systematickom upozorňovaní na amorálne užívanie výhod a odmien, časť nezákonne vyplatených odmien vrátil do rozpočtu mesta. Zbytok nevrátil a asi už ani nevráti. A tento človek vo vrcholovej občanmi volenej funkcii sa nehanbí voličom a obyvateľom mesta odkázať, že pre ich príspevky v diskusii, sa vyjadrovať k témam  ktoré občanov trápia nebude. To, že znovu porušuje zákon, koná nemorálne a poškodzuje tak dôveru občanov v samosprávu, mu zjavne nevadí.

Po odchode z MsÚ sme sa teda prešli po niektorých verejných priestranstvách v meste a pánovi viceprimátorovi bezstarostne sediacemu vo vykúrenej kancelárii MsÚ prinášame pohľad na mesto, ktoré spoluvedie dvanásty rok.

Na verejných a verejne dostupných priestranstvách je dlhodobo špina, odpadky a neporiadok !! Mesto Sereď je známe kriminalitou, predajom drog a – všadeprítomnou špinou…

Verejné priestranstvá v meste Sereď dnes, 08. februára 2022 na fotografiách bez ďalšieho komentára:

Podobné články

24 KOMENTÁRE

Najnovšie články