utorok, 25 júna, 2024

Nepripravené pondelkové zastupiteľstvo starostkou a veľa vážnych tém poslancov unavilo

Najčítanejšie

Šintava / Pondelkové rokovanie Obecného zastupiteľstva v Šintave patrilo medzi najhoršie pripravené za celé obdobie mandátu starostky Režnákovej a to čo do prípravy podkladov ako pre poslancov tak občanov, ale aj samotného vedenia rokovania. Raz dokonca zo strany prítomných občanov padla otázka, či rokovanie vedie starostka, alebo poslanec Kavoň. Práve  poslanec Kavoň bol najskôr značne nervózny, až sa následne prestával ovládať a dokonca takpovediac to dal „na hulváta“ neprimeraným zvýšením hlasu až okríknutím diskutujúcich. To akože vážne pán poslanec? To si fakt neuvedomujete, že nehovoríte s rodinnými príslušníkmi, ktorí vám  takéto konanie pravdepodobne trpia? Čo od vás môžu prítomní kolegovia čakať nabudúce? Snáď fyzický útok?

Starostka Režnáková spolu s poslancom Kavoňom vyzerali nervózne aj pri voľbe hlavného kontrolóra, kedy napriek viditeľnému preferovaniu iba nedávno odstúpenej kontrolórky poslancom Kavoňom, voľbou nakoniec úspešne prešiel Ing. Polák. Občanom zostáva veriť, že bude kontrolórom nezávislým, odborne zdatným a chrániacim ich peniaze v maximálnej možnej miere.

Vyzerá to tak, že starostka Režnáková sa rozmýšľaním vrátila do školských čias a nepochopila, že prázdniny sú určené deťom a nie voleným zástupcom na mesačnej báze poberajúcim vysoko nadštandardné manažérske platy a nesúcim zodpovednosť za chod celej obce.

Jej príprava na zastupiteľstvo vyzerala tak, že to s oddychom počas leta výrazne prehnala. Ani len v kľúčových veciach poslanci OZ nedostali relevantné podklady k hlasovaniu a to išlo o projekty, ktorých získanie by malo byť pre obec prioritou. Na mieste je teda otázka, čo potom občania a obyvatelia obce, ktorí majú mať v správe vecí verejných prehľad ?

Poslanec Šimulčík počas rokovania zastupiteľstva niekoľkokrát kolegov a starostku jasne a zrozumiteľne upozornil, že je nevyhnutné nielen poslancov, ale aj občanov informovať a oboznamovať s bodmi rokovania, nakoľko sa jedná o peniaze a obec, ktorej správu majú poslanci len zverenú. To ale starostka už od začiatku výkonu mandátu akosi ťažšie chápe a pýtať sa treba, z akého dôvodu.

Je smutné, že rokovanie zastupiteľstva bolo takto nepripravené napriek pomerne vysokej náročnosti prerokovávaných bodov, čo bolo zrejmé  už zo zverejneného programu.

Konečne po rokoch došlo k tak očakávanému rozuzleniu a ukončeniu kauzy – nezmyselný súdny spor vedený Obcou Šintava proti Lodenici s.r.o.   K tomuto bodu ale pripravujeme samostatný článok, ku ktorému už máme pripravený aj videorozhovor s Václavom Jurčagom, ktorý sme vykonali včera v štúdiu SOL.

Starostka Režnáková prejavila obdivuhodnú aroganciu moci aj v momente, kedy nechcela pripustiť vyjadrenie sa k prejednávanému bodu zo strany prítomného občana, ktorý nemal problém vyzvať poslancov aby hlasovali. Tu sa opätovne prejavili poslanci nesúci aspoň základné pravidlá demokracie a vystúpenie občana odhlasovali. Prečo sa starostka a niektorí z poslancov vystúpenia báli vedia asi len oni samotní.

V tomto kontexte by bolo dobre, keby si aj poslanec Kavoň uvedomil, že obec Šintava nemá vlastné zákony a vstupom Slovenskej republiky do EÚ, sú práva občanov rovnaké. Takže sa kľudne môže stať, že nabudúce sa k bodu prerokovávaného programu bude chcieť vyjadriť napr. Holanďan, Francúz, Talian či Maďar…

V každom prípade, ak sa na správu vecí verejných volených funkcionárov platených z daní občanov pýta novinár, je povinnosť odpovedať daná nielen zákonom 369/1990 Z.z. (novinár sa pýta za občanov, čitateľov a obyvatelov obce a pre ich informovanie), ale aj Tlačovým zákonom. A áno pán poslenec Kavoň a starostka Režňáková – aj základnými morálnymi a etickými zásadami platnými v každej slušnej spoločnosti. Novinárov totiž nezaujíma farba ani model vášho spodného prádla alebo čo ste varili na obed (teda veci osobného charakteru), ale to, ako si vykonávate verejné funkcie do ktorých ste boli zvolení občanmi a za ktorých výkon beriete vysoko nadštandardné vyslovene manažérske platy, na ktoré sa vám svojou prácou skladajú občania.

Posledné zastupiteľstvo bolo teda starostkou Režňákovou nepripravené do takej miery, že poslanec Šimulčík na demonštráciu tohto amatérizmu hlasoval dvíhaním jednej ruky druhou, lebo ako povedal, takýto amatérizmus nemá rád.

Či si starostka z výčitiek týkajúcich sa nekvalitnej práce jasne viditeľnej aj na zastupiteľstve zoberie ponaučenie, uvidíme na ďalšom rokovaní OZ.

K ostatným závažným témam zo zastupiteľstva sa vrátime v samostatných článkoch.

Podobné články

15 KOMENTÁRE

Najnovšie články