utorok, 23 júla, 2024

Samospráva a Mesto Sereď zvádza zápas o svoj charakter. Demokracia kľačí na kolenách

Najčítanejšie

Sereď / Dnešný deň, teda štvrtok 18. február 2021 sa do dejín Mesta Sereď zapísal čiernym písmom a to rukou primátora mesta Ing. Martina Tomčányiho hneď z dvoch dôvodov.

Prvým je nepriznanie si chyby primátorom a neakceptovanie  faktu, že podľa stanoviska  ZMOSu, ako aj gestora zákona  Ministerstva vnútra SR (poskytnuté boli zdarma),  Michal Hanus je stále poslancom MsZ. Primátor nevzal späť oznámenie o zániku Hanusovho mandátu (na základe právneho stanoviska objednaného u jednej advokátskej kancelárie za 1500 EUR) primátorom osobne odovzdané poslancovi a nielen to, dnes Hanusovi nebolo umožnené ani zapísať sa do prezenčnej listiny rokovania MsZ.

Druhým vážnym, cieleným a nepochybne naplánovaným  konaním zo strany primátora mesta bolo svojvoľné a nezákonné vylúčenie verejnosti z dnešného rokovania MsZ napriek tomu, že na nezákonné konanie bol Tomčányi verejne upozornený poslancami priamo na rokovaní MsZ.

Zástupca náčelníka Mestskej polície Peter Sokol a náčelník MP Ladislav Fabo vlastnými telami zabránili vstupu dokonca aj zástupcovi Ministerstva životného prostredia, ktorý sa verejného rokovania MsZ mal zúčastniť v rámci plnenia služobných povinností, teda pracovne. Naplnené boli všetky bezpečnostné a epidemiologické podmienky vyplývajúce s nariadení UVZ a preukázal sa aj aktuálnym stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva, v ktorom je explicitne uvedené, že rokovania MsZ  sú verejné, nik sa nemôže vyhovárať na platnú vyhlášku a použiť opatrenia súvisiace s COVID-19 ako dôvod na vylúčenie verejnosti z týchto aktov.

Na základe relevantných stanovísk  autorít, mandátu nezákonne zbavený poslanec Hanus  sa svojich práv bude domáhať na súde.

Na základe svojvoľného rozhodnutia primátora mesta Tomčányiho o nevpustení verejnosti na rokovanie MsZ a tým de facto vyhlásení rokovania MsZ za neverejné (tak to bolo občanovi oznámené mestskými policajtami), poškodený  občan podal trestné oznámenie na dvoch policajtov MP a primátora mesta Tomčányiho.

Dlhodobo verejne upozorňujeme na neprípustné prispôsobovanie si zákonov vlastným potrebám a predstavám primátorom mesta Martinom Tomčányim, na nezákonné prisvojovanie si práv a rozhodovania vo veciach, ktoré mu neprináležia a dokonca na verejné schvaľovanie nezákonného konania v niekoľkých prípadoch a to opätovne opätovne  samotným primátorom.

Aj Sereď už má teda svojho „Gaulidera“.

Treba povedať, že po dnešnom dni bez najmenších pochýb v meste nastal zápas o úplnú podstatu demokracie a charakter výkonu moci primátorom, ktorý  sa javí ako diktátorský a porovnateľný  s totalitným režimom v Bielorusku, či niekde v rozvojovej krajine rovníkovej Afriky.

Obidvom prípadom sa budeme venovať podrobne v samostatných materiáloch.

 

Podobné články

Najnovšie články