utorok, 23 júla, 2024

Ústavný súd SR: Exstarosta Šintavy má zaplatiť pokutu vo výške 8 898,06 eur.

Najčítanejšie

Ústavný súd zverejnil anonymizované rozhodnutie IV. 51/2021 ohľadom pokuty pre exstarostu M. H. vo výške 8 898,06 eur. Odmietol jeho podanie, čím potvrdil pokutu, ktorú mu obecné zastupiteľstvo udelilo. Je vhodné pozrieť sa na niektoré aspekty rozhodnutia ústavného súdu.

Exstarosta Šintavy M. H. okrem iného vo svojom podaní na ústavný súd konštatoval:

„…obecné zastupiteľstvo NEpostupovalo v súlade so zákonom, keď prijalo rozhodnutie obsahovo nespĺňajúce požadované atribúty a nekonalo zákonom ustanoveným spôsobom…“

„…sankcionovanie sa javí ako účelové pranierovanie…“

Ústavný súd SR konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Šintave pri udelení pokuty exstarostovi M. H. postupovalo v súlade s ústavným zákonom. Taktiež poukázalo, že M. H. nepozabudol v majetkovom podaní uviesť iba nejakú drobnosť, ale „Ako uviedlo obecné zastupiteľstvo, pre rozhodnutie podľa čl. 9 ods. 6 ústavného zákona postačoval jeden neúplný údaj v oznámení, ono ich však zistilo u piatich údajov, resp. súborov údajov.“ To, čo v oznámení nebolo uvedené, by vystačilo na niekoľko pokút…

A čo hovorí ústavný súd k účelovému pranierovaniu (čítaj – vyžadovanie dodržiavania ústavného zákona verejným činiteľom): „Napadnuté rozhodnutie, aj keď sa navrhovateľovi môže zdať prísne a nespravodlivé (…), z ústavnoprávneho pohľadu s ohľadom na námietky navrhovateľa obstojí. Rovnako námietka o účelovom pranierovaní navrhovateľa sa NEjaví byť dôvodná, keďže obecné zastupiteľstvo môže po začatí konania vykonávať ďalšie dokazovanie a následne môže vykonané dôkazy vyhodnotiť.“ Takže, žiadna nespravodlivosť, žiadna prísnosť, žiadne účelové pranierovanie M. H.. Ústavný súd taktiež uvádza niekoľko príkladov, kde konal obdobe zákonne ako pri M. H. Obecné zastupiteľstvo konalo iba v medziach zákona.

Ústavný súd SR sa tiež vyjadril pozitívne k práci komisie na ochranu verejného záujmu v Šintave a konštatoval, že v postup komisie bol v súlade s ústavným zákonom: „V prípade navrhovateľa postupovala komisia pri svojej žiadosti o vysvetlenie údajov v  súlade s čl. 7 ods. 6 ústavného zákona.“ Zazneli hlasy spochybňujúce prácu komisie. Myslím si, že toto je dostatočná odpoveď o zákonnosti jej konania.

K výške pokuty možno iba uviesť, že ju nestanovili poslanci, ale tú presne stanovuje ústavný zákon, takže znížiť ani navýšiť ju poslanci nemôžu. Ústavný zákon je v tomto ohľade prísny. Ide až tak ďaleko, že zastupiteľstvo v určitých prípadoch môže dať pokutu do výšky ročného platu alebo odhlasovať až stratu funkcie (!).

Ak v obci starosta/ka nepresadzuje verejný záujem ( taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom), majú volení zástupcovia občanov – poslanci – zamedziť takémuto postupu. Zákonodarca im cez ústavný zákon 357/2004 (!) dáva takúto povinnosť. Stačí ju iba nebojácne a zákonne aplikovať.

Ján Šimulčík, predseda komisie na ochranu verejného záujmu

 

Rozhodnutie – Uznesenie z predbežného prerokovania IV. ÚS 51_2021

Podobné články

Najnovšie články