pondelok, 15 júla, 2024

A dnes sú tu výsledky : na slovenských skládkach skončila – po prvý raz v existencii nášho štátu – už menej ako polovica vytvoreného odpadu

Najčítanejšie

Ofenzíva boja so špinou a odpadmi začala už v roku 2020,
kedy sme posilnili legislatívu podpory recyklácie (bez dopadu na
vrecko občanov, alebo na štátny rozpočet!).
A dnes sú tu výsledky : na slovenských skládkach skončila – po prvý
raz v existencii nášho štátu – už menej ako polovica vytvoreného
odpadu (pozri SITA, 1.1.22). Inak povedané – väčšiu polovicu
odpadov sme recyklovali.
MŽP aj touto formou ďakuje obciam, mestám a firmám, čo pomohli
naštartovať očistenie Slovenska. Pokračujeme a tento rok ukážme , že vieme separovať bioodpad.
Navyše : od januára 2002 začal koniec „doby plastovej“ : už sa nepoužívajú
jednorazové plastové obaly (resp. príbory a pod.).
A dnes sa spustili tisícky automatov na vracanie použitých
plastových fliaš od minerálok (aj hliníkových „plechoviek“ od piva).
Začalo zálohovanie PET fliaš a hliníkových obalov nápojov.
Zdroj: FB

Podobné články

8 KOMENTÁRE

Najnovšie články