sobota, 18 mája, 2024

Krošlákove firmy dlhujú mestu desiatky tisíc Eur. Poslancov mesta na mestský pozemok nevpustil.

Najčítanejšie

… alebo:

Kto má pod kontrolou majetok Mesta Sereď a obmedzuje v práci poslancov mesta?

Zisťujeme informácie. Áno, malo by to byť Mesto Sereď – je tomu ale skutočne tak?

Kto urobil z poslancov blbcov stojacich pred bránou na mestský majetok

No, poslanci MsZ Fačkovcová a Irsák  sa na odovzdávanie majetku mesta ohlásili s dostatočným predstihom, zbytočne. Napriek tomu, že termín bol o 10:00 hodine a oni prišli včas (dokonca v predstihu), právnička Vargová, zástupca MP Sokol a nájomca Krošlák už boli v objekte za zamknutou bránou. Poslankyni Fačkovcovej právnička v telefóne oznámila, že Krošlák nesúhlasí s ich prítomnosťou na pozemku Mesta Sereď pri jeho odovzdávaní.

Firmy vedené Krošlákom nechávajú Mestu Sereď dlhy rádovo v desiatkach tisíc Eur, znečistený mestský pozemok a neznáme množstvo nespracovaného a nevytriedeného BRO, ktorý sa na mestskom pozemku už dávno nemal nachádzať.

Prečo neboli poslanci vpustení do objektu na nehnuteľnosť patriacu Mesto Sereď?

Vedenie Mesta Sereď a Mestský úrad – nemí, hluchí a slepí

Niekoľko pokusov kontaktovať vedenie Mesta Sereď bolo neúspešných. Konkrétne sme sa pokúšali telefonicky spojiť:

  •     právnička MsÚ  JUDr. Ing. Vargová – mobil cez pracovnú dobu nedvihla
  •     viceprimátor, poslanec MsZ a hovorca Bc. Ľubomír Veselický – služobný mobil cez pracovnú dobu nedvihol
  •      hovorkyňa MsÚ č. 2  – Mgr. Zuzana Slahučková – mobil počas pracovnej doby nedvihla
  • stále nájomca mestskej nehnuteľnosti rovnako svoj mobil nedvihol

Nemali sme sa teda ako dopracovať k informáciám, ktoré by nám ozrejmili stav, ku ktorému došlo.

Krátko po odmietnutí vpustiť poslancov na mestský pozemok, sa v štúdiu osobne zastavila poslankyňa MsZ Fačkovcová a poskytla občanom svoje aktuálne stanovisko na kameru.

Nechceme uverejniť informácie len z jednej strany a tak trpezlivo budeme zisťovať  ďalšie informácie. Následne prinesieme ucelenejší materiál.

Podobné články

Najnovšie články