sobota, 18 mája, 2024

Očakával som, že Covid lotéria bude viac motivačným nástrojom pre maximum ľudí, ako show verejnoprávnej TV

Najčítanejšie

Od lotérie financovanej z verejných finančných zdrojov som očakával viac. Úmyselne som som ju nepreberal prvé de facto dva týždne a nereagoval som ani na počiatočné problémy vzniknuté z nedomyslenia stanovených pravidiel čo do ich realizácie a vymožiteľnosti od všetkých oprávnene registrovaných ľudí.

Lotéria mohla byť jednoduchšia v pravidlách, účelnejšia ako nástroj na prilákanie ľudí k očkovaniu a vysvetľovanie davom, že nejde o kupovanie si „duší“ na očkovanie, ale o spoločný záujem, ktorý v súlade s vedeckým poznaním dosiahneme len očkovaním.

Zároveň mala byť motivačným nástrojom podporenia množstva zodpovedných ľudí, ktorí následne podporia ekonomiku v Slovenskej republike. Nie v zahraničí a nie zahraničné firmy. Našu, naše a teda to, čo po tak dlhej dobe (oprávnene) vynútených opatrení podporu potrebuje.

Očakával som, že lotéria nevsadí na teatrálne vysoké výhry jednotlivcov, kde sa šanca vyhrať rovná takmer nule, ale skôr malé stimulačné výhry vysokého množstva do lotérie prihlásených ľudí.

Ide o verejné financie platené všetkými občanmi štátu a tak jednorazovú výhru  1000 Eur na osobu by som videl ako postačujúcu a dostatočne motivujúcu hry sa zúčastniť. Milionár totiž na výhru odkázaný nie je, a bežnému človeku tisícka ak nevyrieši problém, tak úsmev na tvári vyčarí určite.

Stále pripomínam, že ide o verejné financie a tak som očakával doslovne tisíce poukazov vo výške napr. 100 Euro za kus, ktoré by výherca v ktorejkoľvek reštaurácii vymenil za príjemnú rodinnú večeru, v potravinách za nákup, či v inom obchode za nové oblečenie  pre svoje deti. Poukazy by následne štát okamžite reštaurácii, či inému prijímateľovi v plnej výške preplatil na účet.

Myslím si, že 300 Eurové poukazy na pobyt v penzióne či inom ubytovacom zariadení na Slovensku, ktoré prežili dlhodobé povinné uzatvorenie prevádzok, by štátom poskytnuté  verejné verejné zdroje prakticky okamžite  vrátilo do ekonomiky. Toto by pomohlo desiatkam tisíc bežných ľudí, mladých rodín či dôchodcov, namiesto zopár jedincom niekoľko sto tisíc Eur vyplatených vo forme výhier.

Zastávam názor, že Covid lotéria nemala byť poňatá ako show typu „Chcete byť milionárom?, či inom zábavnom programe.

Do lotérie mali byť zapojení všetci očkovaní ľudia automaticky z databázy, ktorou štát nepochybne disponuje. Žiadne špeciálne show nebolo a nie je potrebné, skôr by som išiel formou publikovania vyjadrení už očkovaných úplne bežných ľudí, ktorí by verejne povedali prečo sa dali očkovať a prečo odporúčajú takto konať aj ostatným, ešte nerozhodnutým, či váhajúcim jedincom.

Netvrdím, že je všetko zle, no nejedná sa ale o akciu organizovanú nejakou súkromnou televíziou či médiom, alebo  firmou, ale štátom a to ešte takpovediac vo verejnom záujme. A to považujem za mimoriadne dôležité. Preto si myslím, že malo byť podstatne viac zvážené, ako odmeniť a zároveň motivovať čo najviac ľudí a ako čo najrýchlejšie maximum na lotériu vynaložených peňazí obratom vrátiť nazad do Slovenskej ekonomiky.

Covid lotéria podľa môjho názoru teda mala byť skôr motivačným nástrojom, ako show pre vyplnenie vysielacieho času verejnoprávneho média.

Tak to vidím ja.

Poznámka autora: V momente, kedy bolo možné očkovanie, toto sme využili a teda celá naša rodina je očkovaná už niekoľko mesiacov napriek tomu, že manželka so synom COVID -19 prekonala už v decembri 2020. K rozhodnutiu dať sa očkovať sme nepotrebovali žiadnu propagáciu, lotériu, ani inú formu odôvodňovania nutnosti očkovanie absolvovať. V článku vyjadrujem svoj názor na spôsob vykonania lotérie, motivovanie ľudí k očkovaniu a k tomu využívanému spôsobu.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Podobné články

15 KOMENTÁRE

Najnovšie články