pondelok, 15 júla, 2024

Len hlupák potrebuje razítko súdu na to, aby mal potvrdené že je hlupákom. Prečo potrebuje starostka Režňáková na toto právnu analýzu?

Najčítanejšie

Posledné rokovanie Obecného zastupiteľstva v Šintave prinieslo šok pre príčetných občanov v podobe verejného vyhlásenia starostky obce Bc. Stanislavy Režňákovej. Starostka povedala, že u právničky objednala analýzu sporu s Lodenicou. Konkrétne Režňáková na OZ povedala presne toto:

„Či bolo opodstatnené toto podanie (pozn.: žaloba na Lodenicu podaná starostom Holičkom…) keď budeme mať vyjadrenie tejto právničky, ktorá teda nám spraví právnu analýzu … milerada to poviem na kameru.“

„Naozaj si nedovolím tvrdit, či to bolo kúpené tak jak to sa predávalo, alebo sa kupovalo a predávalo niečo iné, alebo ste len využili kedy sa to dalo…“

Celé dianie na OZ a verejné vyjadrenia starostky Režňákovej nájdete na videozázname a to tu od času  3:11:10:

Bežnému čitateľovi sa môže zdať, že sa nejedná o nič dôležité, no opak je pravdou. Po poznámke poslanca Šimulčíka  akú analýzu ide starostka platiť, čo objednala bez vedomia poslancov sa starostka snažila svoje vyjadrenia zmierňovať, až nakoniec povedala, že sa jedná o stretnutie jej súkromné.

Je nevyhnutné povedať, že akékoľvek analýzy o predaji Lodenice po definitívne prehratom spore na súdoch sú úplne zbytočné a sú plytvaním obecných peňazí. A starostka ako fyzická osoba a súkromne? To si snáď pani Režňáková robila srandu. Ak áno, tak ide o humor nemiestny.

Už v minulosti sme písali, že sa zo strany starostu obce Holičku jednalo o nezmyselný súdny spor. Chce súčasná starostka obce  Režňáková snáď nejakou právnou analýzou kryť konanie a spôsobenie vysokých nákladov pre obec  zo strany exstarostu Holičku ? Obec  tento nezmyselný cez desať rokov trvajúci spor bude stáť do 200 000 Eur. Koľko za tieto peniaze mohlo byť opravených chodníkov, ciest, alebo urobených detských ihrísk pre deti?

Skutočne to vedenie obce chce hnať do stavu, kedy znovu za takéto konanie nebude nikto niesť zodpovednosť a osobnú pomstychtivosť funkcionára zaplatia občania?

Prečo  súdny spor o Lodenicu nazývame nezmyselným?

Exstarosta Holička podal žalobu na súd, keď mohol podať trestné oznámenie na poslancov OZ, starostu  a vlastníka Lodenice, že zrealizovali nezákonný obchod. Občiansky spor sa dal vyhrať iba vtedy, ak by porušenie zákona na súde predávajúcim dokázané. Jurčaga zákon de facto porušiť nemohol – on kupoval to, čo obec predávala a za podmienok, ktoré stanovili a odhlasovali poslanci OZ. Jediný kto zákon teda mohol porušiť, sú exposlanci OZ a exstarosta obce. No a ešte aj exhlavná kontrolórka.

Ešte je tu možnosť, že Holička chcel týmto podaním kriminalizovať exposlancov OZ a bývalého starostu, čo sa mu ale tiež nepodarilo.

Tí jednoduchší a naivní exposlanci boli dokonca svedčiť aj na súde. Sudca musel byť v šoku a preto do rozsudku napísal:

To, že sa poslanci obecného zastupiteľstva na základe vlastnej iniciatívy nesnažili oboznamovať sa s predkladanými materiálmi svedčí iba o úrovni, na akej vykonávali svoju volenú funkciu a zastupovali svojich voličov.“

Povedané „ľudskou“ rečou, niektorí exposlanci pred súdom sa zdá, že skonštatovali akí sú hlúpi a neschopní …

Obdobne sa to týka aj hlavnej kontrolórky, ktorá rovnako na súde svedčila. Súd uviedol nasledovné:

To isté podľa názoru súdu platí aj o vtedajšej hlavnej kontrolórke obce vypočutej svedkyni B., ktorá vo svojej svedeckej výpovedi na jednej strane spochybňovala rozsah a spôsob prevodu vlastníckeho práva, na druhej strane však ako hlavná kontrolórka obce nevykonala nič, aby tieto skutočnosti v rozhodnom čase namietala, hoci to z titulu svojej výkonnej funkcie bola povinná urobiť. Je podľa názoru súdu zarážajúce, keď hlavná kontrolórka obce v svojej svedeckej výpovedi uvedie, že sa s obsahom zmluvy, ktorou došlo k prevodu nehnuteľného majetku obce a ktorá bola uzavretá v roku 2002 oboznámi až v roku 2009.“

A na záver to  zaklincoval žiaľ pravdivým tvrdením:

„Aj táto skutočnosť podľa názoru súdu svedčí, akým spôsobom a na akej úrovni pracovali orgány obce, ktorou je navrhovateľ.

Ako túto tragikomédiu podľa scenára exstarostu obce zhrnúť?

Len hlupák potrebuje razízko súdu na to, aby potvrdil že je hlupákom.

Bude súčasná starostka Režňáková pokračovať v tejto nevydarenej hre platenej obyvateľmi obce, alebo si konečne uvedomí, že za chyby svojich volených zástupcov je obec povinná niesť zodpovednosť a za ich blbosť obyvatelia platiť.

V prílohe sa nachádzajú  odpovede na otázky, kto v danom čase boli poslanci (nie všetci svoju jednoduchosť potvrdili aj na súde, teda boli svedčiť), meno hlavnej kontrolórky aj starostu obce, ktorý uznesenie poslancov a prevod Lodenice podpísal.

Príloha:  obec sintava info

 

Podobné články

14 KOMENTÁRE

Najnovšie články