utorok, 25 júna, 2024

Kavoňova 24 minútová propaganda a Režňákovej opätovné skĺznutie z cesty demokracie

Najčítanejšie

Už dnes sa opäť zídu poslanci Obecného zastupiteľstva v Šintave, aby rokovali o závažných veciach života v obci a dianí v samospráve. Pripomeňme si aspoň v krátkosti zopár dôležitých momentov z rokovania minulého…

– – –

Riaditeľka školy svojou vlastnou aktivitou získala peniaze pre školu z projektu (teda mimo finančných zdrojov obce), čím ušetrila peniaze obci a navrhla, aby sa za ušetrené peniaze opravilo multifunkčné ihrisko. Poslanci uvedený návrh schválili. Starostka  podotkla, že škola sa mohla podeliť s obcou o tie ušetrené peniaze. Zabudla však že multifunkčné ihrisko patrí obci, nie škole. Obec školu požiadala len o správu ihriska, teda investícia na opravu išla v plnej výške do obecného majetku. Chápeme podstatu veci? Riaditeľka školy mohla o opravu ihriska požiadať obec, teda vlastníka. Ona to neurobila, a napriek tomu že oprava ihriska nepatrí do náplne práce riaditeľky školy, sama sa ponúkla, že to zabezpečí.

Ďalším zaujímavým bodom rokovania OZ bol návrh na udelenie pokuty exstarostovi Miroslavovi Holičkovi. Samotnou podstatou sme sa zaoberali už v minulosti, a preto túto časť bodu teraz vynecháme. Nutné je ale spomenúť vystúpenie poslanca Kavoňa, ktorého niektoré časti by sa možno dali označiť ako ťažká propaganda hodná 60-tych rokov minulého storočia. Ale poďme po poriadku. Kavoňov príspevok trval skoro 24 minút. Každý poslanec má nárok na vystúpenie a vyjadrenie svojho názoru, s čím asi všetci súhlasia. Následne na takmer polhodinové vystúpenie poslanca Kavoňa zareagoval poslanec Šimulčík. Ani nie po troch minútach bol poslanec Šimulčík prerušený starostkou Režnákovou, ktorá si pravdepodobne úmyselne „neuvedomila“, že každý poslanec má rovnaké práva a rovnaké povinnosti. Keď jednému poslancovi (Kavoňovi) tíško sediac Režňáková umožnila 24 minútový prejav, akým právom si dovolila prerušiť iného poslanca (nech by to bol ktorýkoľvek z poslancov) po 3 minútach?

https://www.youtube.com/watch?v=XVcG1WVGLMc

O spôsobe komunikácie starostky, ktorej evidentne vystúpenie reagujúceho poslanca vadilo, nech si každý urobí názor z publikovaného videozáznamu.

Vo svojom  24 minútovom vystúpení poslanec Ján Kavoň okrem iného povedal: „Keď vidím, že sa niekde robí nejaká skrivodlivosť a ja tú skrivodlivosť tam cítim a vidím, tak sa zastanem aj vás pán Jurčaga, aj vás pán Majko sa zastanem, aj teba Janko, aj teba Michal, aj teba Mirka, aj vás všetkých sa zastanem, a budem bojovať za to, aby ste sa dočkali aj vy spravodlivosti.“ Treba zdôrazniť, že tieto slová vyjadril poslanec, ktorý je zároveň pri výkone svojej funkcie aj verejným činiteľom. Takže tieto slová treba brať nesmierne vážne. Občania by sa teda mali, keď sa im deje skrivodlivosť, spokojne na poslanca Kavoňa obracať. Sám vyhlásil, že bude aktívny v spravodlivosti.

Ak si dobre pamätám, v minulosti sa to aj udialo, že občania sa na poslanca Kavoňa obrátili. A ako veci vyriešil mu tí istí občania povedali aj sami na zastupiteľstve dňa 25.5.2020, keď mu povedali, že pri problémoch citujem: „pri všetkej úcte k nemu, v tomto prípade dal hlavu do piesku“. Jednalo sa o vyjadrenie pána Adamču, vo veci podnetu občanov pri rušení nočného kľudu. Dôkaz Kavoňovho konania v „záujme“ občanov, ktorí pociťujú skrivodlivosť, prinieslo samotné rokovanie spomenutého zastupiteľstva. Možno po vyjadrení občana Adamču si poslanec vstúpil do svojho svedomia a hlavu z piesku vytiahol. Je to naozaj tak? Už na poslednom zastupiteľstve poslanec Kavoň tvrdil, že sa zastane každého, na kom sa stane skrivodlivosť. Nepamätám si, že by sa bol zastal kolegyne Jurašíkovej, ktorá za svoje práva musela bojovať až na Ministerstve a až na zásah ministra jej bolo dané za pravdu. Taktiež si nepamätám, že by sa Kavoň zastal obce, teda občanov pri zistení NKÚ o nehospodárnom vynaložení 37 000 Eur exstarostom Holičkom. Rovnako si nepamätám, že by sa Kavoň verejne ohradil voči nezmyselnému súdu iniciovanému Holičkom vo veci Lodenica, ktorý doteraz stál obec, teda občanov, takmer 20 000 Eur. A bude stáť ďalšie nemalé peniaze. Keď chceli občanom na Nitrianskej ulici v letných horúčavách (viac ako 30 stupňov) odstaviť vodu, bolo počuť Kavoňov hlas?

Najlepšia bodka však prišla na záver. Poslankyňa Jurašíková vzhľadom na zásah starostky obce na obmedzenie slova poslancovi navrhla, aby bol ustanovený časový limit na vystúpenie pre každého poslanca rovnako. Jediný, kto „ale zásadne , ale zásadne“ namietal časové obmedzovanie slobody slova poslancovi (každý poslanec by mal rovnaký čas na príspevok), bol poslanec Kavoň. To ale zásadne, je citované z jeho verbálneho prejavu.

Ak sa jedná o časové obmedzovanie slova poslanca Kavoňa, je niekoľkokrát zásadne proti, no ak sa jedná o obmedzenie práva poslanca iného, je ticho, vôbec sa verejne nevyjadril. Ale pred niekoľkými minútami tvrdil, že sa zastane všetkých, na ktorých bude páchaná skrivodlivosť. Poslanec Ištok sa ale Kavoňa následne spýtal, keď protestuje proti časovému obmedzovaniu slova, prečo sa nezastal svojho kolegu poslanca, ktorý bol časovo obmedzovaný? Poslanec Kavoň mal prvú možnosť dokázať pravdivosť svojich verejne prezentovaných vyjadrení a ihneď zlyhal na celej čiare. O čo teda poslancovi ide?

Slovenské porekadlo hovorí: „Vodu káže, víno pije“. Na zdravie, pán poslanec Kavoň.

Podobné články

11 KOMENTÁRE

Najnovšie články