utorok, 25 júna, 2024

„Mimo ponuky pani Zity z FB som osobne žiadnu pomoc zo strany obce nepostrehla.“ – píše pani Viera

Najčítanejšie

Do pozornosti starostke obce  Šintava  Bc. Stanislave Režňákovej a poslancom OZ dávame správu zverejnenú na FB Obec Šintava, od obyvateľky  Viery Krištofovej.
Obyvateľka má konkrétne návrhy, čo obec má pre starých ľudí urobiť, čo potrebujú.
Požiadame starostku obce o zaujatie stanoviska k podnetu občianky, ktoré uverejníme.
Dobrý deň, chcem Vás osloviť s požiadavkami občanov aj mojimi návrhmi na zlepšenie činnosti našej samosprávy.
Občania sa pýtajú prečo boli zrušené pravidelne zvozy nábytku, elektro aj odvozy zeleného odpadu na požiadanie občana. Elekroodpad chodí zvážať nejaké auto, ktoré nie je obcou vopred vyhlásené a ja osobne v mojom veku nemôžem vpustiť do dvora cudziu osobu a sama povedzme pokazenú chladničku pre bránu nevyložim.
V obci je veľa starých občanov, ktorí majú problém udržiavať zelené plochy patriace obci pred svojim domom.
Navrhujem , aby sa na komisiách spracovali návrhy , ktoré zlepšia životné aj sociálne podmienky starých a zdravotne odkázaných občanov pre poslancov na prejednanie na obecnom zastupiteľstve.
V rámci volebných sľubov boli úľavy pre občanov starších ako 65 rokov a zatiaľ sa nič nestalo. Treba pripomenúť , že aj v súvislosti s pandémiou Covid 19 sa jedná o rizikovú skupinu . Mimo ponuky pani Zity z FB som osobne žiadnu pomoc zo strany obce nepostrehla.
Bola krátko na stránke správa o nákupe pre tých , ktorým nemajú príbuzných.
Pri všetkých návrhoch bude podstatné , aby ich iniciovala obec a poslanci podľa svojich obvodov nahlásili odkázaných občanov a obec obec im formu pomoci jednoducho oznámila napríklad počas mesiaca úcty k starším.
Už našej mentality si nerád priznávame, že niečo nezvládame , ale poteší nás pomoc od obce.
S úctou
Krištofová

Podobné články

19 KOMENTÁRE

Najnovšie články