nedeľa, 21 apríla, 2024

Do mesta sa musí vrátiť rešpekt pred zákonom

Najčítanejšie

Sereď / Asi veľmi nie je potrebné hovoriť, ako dôležité je pre chod spoločnosti dodržiavanie zákonov občanmi, ale aj ich tvorcami. A samozrejme orgánmi, ktoré za ich aplikáciu do praxe a samotnú vymožiteľnosť zodpovedajú.

Počas posledných minimálne desať rokov sme niekoľko krát upozornili na nezákonný stav, ktorý na území mesta navodilo samotné Mesto Sereď, resp. mestom platení úradníci. Ide o vyhradenie priestorov určených na „voľný pohyb psa“. Problémom je, že toto samospráve neprináleží a je to v rozpore so zákonom. Mesto totiž nemôže vyhradiť priestor, kde je voľný pohyb psa dovolený. Samospráva svojim VZN, teda podzákonnou normou môže určiť len priestor, v ktorom je voľný pohyb psa zakázaný.

Počas niekoľkoročnej kritiky primátora mesta  Ing. Martina Tomčányiho ignorujúceho aj toto legislatívne ustanovenie, som sa stretol už aj s argumentom, že „to je predsa jedno, či vyhradíme priestor (povolíme) na voľný pohyb psa, alebo opačne, vyhradíme priestor, kde je voľný pohyb zakázaný.“ Vždy sa snažím pochopiť neznalosť základných právnych pojmov u bežného občana, no že právny rozdiel nevidí ani primátor a štatutár mesta Tomčányi a celé právne oddelenie Mesta Sereď?

Na zákonu odporujúci stav sme verejne upozornili teda už viac krát. Raz dokonca aj v časopise „Transparentná samospráva“ vydanom v novembri 2018 a to na strane 9 článkom s fotografiou a nadpisom: „Voľný pohyb psa dovolený – a to na základe čoho?“

Časopis Transparentná samospráva bol vydaný v náklade 9000 ks a zdarma distribuovaný do všetkých domácností a firiem v meste. Zo strany vedenia mesta Sereď na publikované upozornenia nenasledovala žiadna reakcia.

Uplynuli ďalšie dva roky a nezákonný stav primátor a štatutár mesta Sereď  Tomčányi v meste toleruje stále. Fotograficky zdokumentovaný stav je z dnešného dňa, teda zo soboty, 19.09. 2020.

Rozdiel je len vo veku tabuľky, ktorá je opäť o niečo „ošumelejšia“ rovnako, ako vlastne prakticky celé mesto. Množstvo ohorkov od cigariet pri lavičkách, na ktorých majú ľudia oddychovať,

chabo rekonštruované chodníky metódami aktuálnymi v minulom storočí, bez obrubníkov s asfaltom rozliatym do buriny,

prípadne burinou prerastené chodníky, ktorých rekonštrukciou sa súčasné vedenie mesta chválilo pred voľbami. Jedna ostuda väčšia ako druhá. A chodníky, ktoré sa vekom rozpadajú, až sa dnes chodenie po nich stáva nebezpečným. O tlačení kočíkov s deťmi v nich nehovoriac.

Fotografie publikované na SOL dokumentujúce nielen nezákonný stav na tabuľkách osadených Mestom Sereď, ale aj zúfalý stav v údržbe mesta, rozpadajúce sa chodníky a tým infraštruktúra slúžiaca občanom, je veľmi zlou vizitkou poslancov mesta Sereď, ale hlavne vedenia mesta a primátora Martina Tomčányiho. Ten totiž ako štatutár za chod mesta a MsÚ zodpovedá. 

Z mesta sa v prvom rade postupne vytráca povinnosť rešpektovať  zákony a to hlavne jeho predstaviteľmi.  A to je cesta končiaca v rozvrate spoločnosti a zneužívaní moci tak, ako to nie raz dokázala história. Toto chceme?

Ďalšie články, v ktorých sme sa predmetným témam v novinách už venovali nájdete tu:

Burinou zarastá nielen štrk, ale už aj samotný asfaltový chodník…

Pozvite na prechádzku mestom návštevu a budete sa hanbiť za to, kde žijete

Na margo príspevku čitateľky píšucej, ako mesto v rozvoji pokročilo

Ak sa  ročne opraví  v meste 1 km chodníkov, tak na rekonštrukciu všetkých chodníkov v meste potrebujeme 47 rokov.

Takýto skvost nemajú ani v Azerbajdžane

 

http://archiv.seredonline.sk/clanky/zo-stavu-chodnika-pod-hokejkou-si-obcania-robia-srandu-uz-aj-na-fb/index.html

Upravené námestie bez buriny je žiaľ minulosťou

Chodník na Hviezdoslavovej je odfláknutý. Firma s nami (občanmi-investormi) nekomunikuje. Čo spraví primátor mesta Tomčányi?

AKTUÁLNE: Bude firma k chodníku na Hviezdoslavovej ul. chodcom dodávať aj gumáky?

Kvalitou prác pri rekonštrukcii chodníka sa mesto chváli, alebo sa na ňu v článku sťažuje?

A ďalšie…

Podobné články

17 KOMENTÁRE

Najnovšie články