pondelok, 15 júla, 2024

Budajov boj s envirokriminalitou v areáli Chemka Strážske pokračuje

Najčítanejšie

Ministerskí kontrolóri začali so štátnym dohľadom nad (ne)činnosťou kompetentných úradov

Prevádzkovateľ odkaliska Poša v okrese Vranov nad Topľou vypúšťa odpadové vody bez právoplatného povolenia. Kontaminácia sa šíri do Kyjovského potoka a prispieva k zhoršeniu už existujúcej environmentálnej záťaže. Vyplýva to z výsledkov kontroly inšpektorov životného prostredia, ktoré dnes predstavil minister životného prostredia Ján Budaj spoločne s generálnym riaditeľom Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Jánom Jenčom. Na pokyn ministra Budaja sa začala kontrola, ktorá je zameraná na nezákonnosť vydávaných povolení pre priemyselné prevádzky v areáli Chemka Strážske a na nečinnosť úradov pri ochrane zdravia obyvateľov.

Kontrola inšpektorov vyhodnotila výskyt arzénu ako problematický. Ide o dlhodobý problém a súvisí so sedimentami z popolčeka, ktorý sa roky usádzal v odkalisku. Inšpektori vykonali kontroly v prevádzkach, ktoré sú technologicky závislé na využívaní odkaliska. Odobrali 7 vzoriek vôd z viacerých miest, kde je preukázaný súvis s vypúšťaním odpadových vôd do a z odkaliska Poša, a podrobili ich analýze. Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo vysvetlil: „Kontroly potvrdili šírenie kontaminácie do životného prostredia. Prevádzkovateľ odkaliska nedisponuje právoplatným povolením na vypúšťanie odpadových vôd. Dnes sme mu doručili oznámenie o začatí konania vo veci uloženia nápravných opatrení, smerujúcich k zastaveniu vypúšťania odpadových vôd.“

Minister Budaj v tejto súvislosti podčiarkol: „Odkalisko ktoré je závažnou environmentálnou záťažou, je v aktívnej prevádzke a prispieva k znečisťovaniu životného prostredia toxickým látkami, ktoré sa vodou z odkaliska luhujú a stále šíria do okolia. Táto činnosť je trestuhodná a nebudeme ju viac tolerovať. Konanie inšpektorov životného prostredia vítam a verím, že všetci vinníci budú potrestaní.“

Na Budajov pokyn začali ministerskí kontrolóri vykonávať štátny dohľad nad činnosťou odborov starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade Prešov, Okresnom úrade Michalovce, ako aj Inšpektoráte životného prostredia v Košiciach. Dôkladne preveria viac ako dve desiatky spisov. Minister Budaj zdôraznil: „Existujú dôvodné podozrenia, že v minulosti sa aj za pomoci štátnych úradníkov povoľovalo kontinuálne znečisťovanie životného prostredia. O zhubných dôsledkoch vypúšťania mali viacerí preukázateľne vedomosť, ale týmto nekalým praktikám je koniec. Znečisťovanie životného prostredia musí mať nulovú toleranciu a podnikatelia musia prevádzkovať svoje podniky v súlade so všetkými požiadavkami na ochranu prírody a ľudského zdravia.“

Kontrolnú činnosť inšpektorov brzdí ťažkopádna legislatíva, ktorá umožňuje kontrolovaným subjektom vykonávať obštrukcie. Ministerstvo preto pripravuje nový efektívnejší právny rámec pre výkon kontrolných činností orgánov životného prostredia.

Odkalisko vzniklo za účelom uloženia škvary a popolčeka z teplárne v Strážskom. Počas rokov sa v ňom objavili mnohé preukázateľne nebezpečné látky, ktoré ohrozujú životné prostredia a zdravie ľudí. Na odkalisku Poša, podobne ako aj v lokalite Chemko Strážske, rezort životného prostredia vykonáva geologické prieskumy za účelom odstránenia záťaže. Dnešný zásah zabráni kontinuálnemu zhoršovaniu už aj tak veľmi zlej situácii v lokalite.

SIŽP koná vo veci odkaliska Poša

Gepostet von Ministerstvo životného prostredia SR am Montag, 24. August 2020

Podobné články

1 komentár

Najnovšie články