utorok, 25 júna, 2024

Nadjazd ponad železnicu je v dezolátnom stave. Čo vieme o jeho oprave?

Najčítanejšie

Sereď  /  Nadjazd ponad železničnú trať v Seredi nie je len transportným premostením železničných koľají, ale hlavne nevyhnutnou spojnicou časti mesta a teda aj obyvateľov s jeho centrom, infraštruktúrou čo do nákupov, služieb pre občanov, ale aj servisu, ktorý je samospráva povinná vykonávať.

O zlom stave nadjazdu pochybovať netreba, ide o holý fakt. Keďže s denným využívaním tohto nadjazdu máme viac ako dvadsať ročné skúsenosti vieme, že napriek viditeľne sa zhoršujúcemu stavu nadjazdu, chyby a dlhodobo znateľné  prejavy opotrebenia neboli desaťročia opravované, ale len zakrývané, aby ich nebolo vidieť. Rozširujúce a prehlbujúce sa praskliny asfaltu na vozovke svedčiace o pracovaní či pohybe samotnej konštrukcie  boli len plátané asfaltom, čo však skutočný problém neriešilo. Takýto „servis“ spôsoboval jedine ľahšiu a bezpečnejšiu  prejazdnosť nadjazdu nielen pre autá, ale najmä cyklistov.

V podstate správca a vlastník nadjazdu klamal sám seba, nás občanov a problém neschopnosťou riešiť ho priebežne, odsunul na ďalšie obdobie.

V súčasnej dobe prebieha príprava rekonštrukcie nadjazdu. Ako bude rekonštrukcia vyzerať, ako sa dotkne ľudí denne mesto opúšťajúcich a do neho vchádzajúcich z najfrekventovanejšieho vjazdu do mesta z rýchlostnej komunikácie R1 Sereď-Juh, zamestnancov firiem fungujúcich v tejto časti mesta  a samotných obyvateľov Trnavskej, Kasárenskej, Bratislavskej ulice a novo realizovanej výstavby na nových uliciach, kde sú rodinné domy v súčasnosti vo výstavbe?

Zatiaľ úplne presné predstavy nie sú, no uvažuje sa s viacerými variantami. Dôležitá je hlavne obslužnosť obyvateľov a občanov bývajúcich v časti mesta za železnicou. Toto by malo byť prioritou samosprávy.

Ako teda bude vyzerať oprava nadjazdu ponad železnicu?

V prvom rade s najväčšou pravdepodobnosťou sa nebude jednať o opravu, ale vybudovaný bude úplne nový nadjazd. Znamená  to teda, že súčasný nadjazd by mal byť rozobraný, s najväčšou pravdepodobnosťou by mala byť skrátená dĺžka nadjazdu a to dosypaním priestoru medzi piliermi a násypom z obidvoch strán. Dôvodom skrátenia dĺžky nadjazdu a  zmenšenia prejazdného otvoru pod mostom, je výrazné zníženie nákladov na výstavbu nového mosta. Táto úprava ale súčasnú infraštruktúru a jej funkčnosť neobmedzí.

Samotná rekonštrukcia, resp. výstavba nového nadjazdu by mala fungovať tak, že terajší nadjazd bude na komplet rozobraný a odstránený, s tým, že pod nadjazdom bude vyhotovené debnenie, ktoré zamedzí pádom prípadne iných predmetov na železničnú trať. Dá sa predpokladať, že železnice obmedzia rýchlosť v uvedenom priestore podľa ich interných predpisov.

S výmenou mosta by mal investor začať predbežne na jar v roku 2022 a realizačné práce by mali trvať asi 1 rok. Z technických dôvodov je problematická obchádzka pre motorové vozidlá a preto sa predpokladá, že obchádzka pôjde cez Dolnú Stredu po premostení železnice po rýchlostnej komunikácii R1 s návratom do mesta okolo Milexu, po Bratislavskej ulici na Trnavskú a opačne. Pre obyvateľov časti mesta za železničnou traťou toto bude samozrejme spôsobovať mimoriadne vážne komplikácie hlavne v exponovaných časoch a to ráno a v popoludňajších hodinách. Problémy budú mať rodičia voziace deti do a zo školy , ale aj zamestnanci firiem v tejto lokalite využívajúci na dopravu auto. V mobilite obyvateľov a občanov využívajúcich bicykle prípadne chodiacich pešo by mala byť lávka, ktorej vybudovanie súbežne so súčasným nadjazdom má zabezpečiť investor.

Pre obyvateľov mesta a občanov by mal byť pozitívnou informáciou fakt, že nový nadjazd ponad železnicu bude podstatne modernejší a mal by obsahovať okrem bezpečných chodníkov aj bezpečnú cyklotrasu.

Vzhľadom  na náročnosť prác a bezpečnosť na železnici je uvažované s niekoľkými nočnými prácami na rozoberaní nadjazdu a ukladaní nového, čo si s najväčšou pravdepodobnosťou vyžiada zopár nočných výluk v železničnej doprave na trati Galanta-Sereď a späť. Počas tohto obdobia budú práce prebiehať v nočných hodinách, čo spôsobí väčší hluk na stavenisku, ktorý budú musieť hlavne obyvatelia najbližších bytoviek zniesť.

Pre ucelenú informáciu pripomíname, že lávka pre peších a cyklistov bude dočasná, len počas rozoberania starého a výstavby nového nadjazdu.

Ďalšie informácie dôležitých pre občanov a najmä obyvateľov časti mesta za železnicou prinesieme v najbližších týždňoch.

Stav súčasného nadjazdu na fotografiách:

Podobné články

31 KOMENTÁRE

Najnovšie články