pondelok, 15 júla, 2024

Druhý rok neplatia nájom a bývajú na náklady nás občanov. Dlh jedinej rodiny doteraz je 8 889,97€ a každý deň narastá ! – VIDEO

Najčítanejšie

Sereď / Iba pred tromi dňami sme v článku pod titulom  „Sociálne byty mesta sú stále problémom pre svoje okolie“ priniesli informácie týkajúce sa sústavných problémov spojených s Mestskými bytmi určenými pre sociálne odkázaných spoluobčanov. Načrtli sme problém s konkrétnym bytom, pre ktorý Mesto Sereď vyhotovilo špeciálny vchod (aby neboli bývajúci obťažovaní inými sociálnymi prípadmi) dobudovaním nového schodiska za viac ako 6500 Eur.

Problematiku nezákonného vybudovania samotného schodiska – stavby z pozície vlastníkov susednej nehnuteľnosti dôverne poznáme, ako aj následky, ktoré pre tretiu stranu z tohto konania volených zástupcov a úradníkov vyplynuli. O tom ale v samostatnom článku.

Dnes obyvateľom a občanom mesta prinesieme informácie, ktoré sa týkajú nedávnej minulosti, súčasnosti, ale hlavne platobnej disciplíny nájomníkov, ktorým Mesto Sereď – teda my všetci vysoko nadštandardne (vybudovaním schodišťa a samostatného vstupu do sociálneho bytu) vyšlo v ústrety.

Ako sme uviedli už v predchádzajúcom článku, aj z ulice je vidieť okno zabednené OSB doskou. Prečo k tomuto došlo?

V predpoludňajších hodinách  15. mája 2020  sme v sociálnych bytoch zaregistrovali zvýšený pohyb ľudí a neušlo nám, že sa jedná o predmetný byt. Pracovníci mesta vyložili niekoľko OSB dosiek a ako okno od ulice, tak z dvora, ale aj vchodové dvere zabednili, aby do mestského bytu znemožnili prístup nepovolaným osobám.

Odvtedy sa okolo bytu navonok nedialo nič zaujímavé. V pondelok  sme Mesto Sereď telefonicky požiadali o informácie, aký problém s nájomníkmi tohto bytu nastal a ako títo majú vyrovnané financie za nájom sociálneho bytu.

Viceprimátor a hovorca Ľubomír Veselický nečakane cez pracovnú dobu dvihol služobný telefón a bez problémov prisľúbil zistenie predmetných informácií. Odporučil nás na kompetentnú pracovníčku, ktorá nám skutočne ochotne hneď na druhý deň požadované informácie zaslala e-mailom.

Mestom zaslané stanovisko prinášame ich bez akýchkoľvek korektúr:

Jana Vadovičová <jana.vadovicova@sered.sk>

ut 7. 7. 9:52 (pred 1 dňom) komu: majko, Silvia

Dobrý deň p.Majko, posielam Vám informácie na základe nášho včerajšieho telefonického rozhovoru ohľadne sociálnych bytov na Trnavskej ceste.

Posledný nájomca užíval byty č.2 a č.4 na Trnavskej ceste 866/51 v Seredi na základe Nájomných zmlúv od 1.6.2015 do 30.11.2018. Od tej doby užíva byty bez právneho titulu. Mesto realizuje všetky kroky v súlade s platnou legislatívou na jeho vysťahovanie.

Mesto realizovalo samostatný vchod do bytov č.2 a č.4 v roku 2016 s celkovými nákladmi 6 380€. Na základe uvedenej rekonštrukcie bola nájomcovi od 1.12.2016 zvýšená mesačná výška úhrad do fondu opráv na náklady spojené s jeho vybudovaním o 100€/mesiac. Nájomné uhrádzal nájomca do septembra 2018 čím prispel do fondu opráv v celkovej sume 2 200€.

Pohľadávka voči nájomcovi – istina + úroky z omeškania k 30.6.2020 predstavuje sumu 8 889,97€.

S pozdravom
Mgr. Jana Vadovičová, odd. ŠRKaŠ – referát rodiny Mestský úrad Sereď

Aby teda bolo každému úplne jasné,  táto rodina už druhý rok obýva  sociálny byt bez platenia nájomného a príslušenstva. Práve pre túto rodinu bol tento byt v roku  2016 de facto „na zákazku“  prispôsobený z peňazí nás občanov.

Nikto z kompetentných teda nezapracoval na tom, aby sa zo sociálnych prípadov odkázaných na bývanie v týchto bytoch stali občania nie do smrti odkázaní na bývanie vyhotovené mestom, ale výstavbou schodišťa tejto rodine poskytli nielen nadštandardnú službu za naše peniaze, ale aj pocit, že byt je ich.

Neveríte? Pozrite si videozáznam z roku 2016. Tam nám občanom ale aj vedeniu mesta nájomkyne Mestských sociálnych bytov na rovinu a polopate vysvetlili, ako veci vnímajú.

Ste prekvapení? Ak áno, čím? Nie je chybou systému a majoritnej spoločnosti, že nedokáže niektorým občanom či už v škole alebo individuálne vysvetliť, aké majú nielen práva, ale aj povinnosti voči štátu, mestu a spoločnosti ako takej?

Nemáte pocit, že niekto zlyhal, keď títo ľudia úplne bez zábran cudzí majetok verejne vydávajú za svoj napriek tomu, že k nemu nemajú žiaden majetkovo právny vzťah?

Vo videu je nám všetkým jasne a zrozumiteľne predstavená genéza problému. Od jeho vzniku, až po moment, kedy sme sa vlastne my občania dozvedeli,  že znovu minimálne jedna rodina s najväčšou pravdepodobnosťou dva roky bývala, užívala si všetky výhody bývania na dlh, úkor a  náklady nás všetkých.

Je potrebné klásť si otázku, koľko tisícov kto z nás za tú dobu zaplatil na splátkach z tridsať ročnej hypotéky, koľko sme zaplatili za plyn, aby sme nepomrzli a za elektrinu, aby sme mohli svietiť?

Uvedomia si aj po tomto videu tieto skutočnosti mladé rodiny vychádzajúce od výplaty k výplate a napriek plneniu si svojich záväzkov voči štátu a mestu nútené doslovne zvádzať zápas so samosprávou a vedením mesta o osadenie kolotoča za 1300 Eur na sídlisko s dvesto malými deťmi?

A uvedomia si poslanci MsZ, primátor a všetci sociálne cítiaci (zásadne nie zo svojho) ľudia, že takýmto postojom najviac škodíme vlastne samotným sociálnym prípadom, ktorým namiesto povestného „podania udice aby mohli loviť, hádžeme na tanier nami ulovené, upečené a predžuté ryby“?

Tak toto sú fakty. Niektoré na videu, iné na fotografiách a ďalšie v e-maili Mesta Sereď. Fakty, nie neoverené správy či účelovo podhodené informácie.

Ako s nimi kto naloží, je každého osobnou vecou. Naloženie s týmito faktami ale nie je osobnou vecou pre poslancov MsZ a primátora mesta. Menovaní sú totiž povinní konať. Ide o majetok mesta. Či sa tak udeje a s akým úspechom, sa budeme pýtať inokedy.

– – –

Problematike týkajúcej sa Sociálnych bytov Mesta Sereď sa venujeme už viac ako 12 rokov. Ďalšie články z histórie nájdete tu:

http://archiv.seredonline.sk/socialne-byty-mesta-sered/index.html

Podobné články

Najnovšie články