pondelok, 15 júla, 2024

Občania sa oprávnene domáhajú riešenia problémov v obci

Najčítanejšie

Šintava / A oprávnene. Problémom je, čo je pre obec, teda občanov väčším problémom… Je to kanalizácia? Alebo sú to už niekoľko mesiacov ľudí obťažujúce výkopy spôsobené pokládkou optických káblov? Je to príroda, volení funkcionári? Ak funkcionári, tak ktorí – tí starí, alebo noví? Tí ktorým ide o presadenie transparentnosti v obci, alebo tí, ktorí bez hanby a strachu pred zákonom už od volieb verejne volajú o robení ďalších hrubých čiar nad nezákonnosťami predchádzajúceho starostu a majú záujem čo najskôr nezákonný stav „pozametať pod koberec“?

Čo je pre občana lepšie, a čo horšie?

Z FB stránky obce dnes vyberáme podnet občana Jozefa Horáčka týkajúci sa problémov s dažďovou vodou:

Horáček Jozef pre Šintava – spoločne rozvíjame obec

Touto cestou chcem sa poďakovať dobrovoľným hasičom a pani starostke za pomoc pri odčerpávaní kanalizácie.
A zároveň vyzývam všetkých poslancov obce ,aby konečne začali riešiť problém s kanalizácio. Už to začína ohrozovať majetok občanov. Pán Šimulčik a ostatný prestaňte riešiť zbytočné súdne spori, a začnite všetci ostatný sa venovať tomu čo skutočne občania obce potrebujú. Kanalizáciu, chodníky, a službu pre občanov. Keď to nemienite riešiť tak radšej odstupte a nechajte miesto ľuďom ,ktorý to budú riešiť.
Pondelok je obecné zastupiteľstvo , tak konečne sa môžete prejaviť!!!?

Niektorí poslanci OZ sa prejavili už pod príspevkom občana Horáčka.

Lenka Hanáková p. Horáček, mrzí ma, že máte problém s kanalizáciou a zároveň ma mrzí, že neústale sa poukazuje na poslancov, že najväčšou ich prioritou sú iba súdne spory a s tým nesúhlasím. A keď nejde karta súdne spory, tak sa vytiahne rozvoj obce, ale iba proti niektorým poslancom sa tá “ politická nesympatickosť pestuje“. Určite ste informovaný, že bolo stretnutie s odobrníkmi ohľadne kanalizácie, boli tam aj niektorí poslanci. A prišlo sa aj záverom, čo spôsobuje problémy s kanalizáciou počas dažďa. Obec má kanalizáciu na splašky a nie na dažďovú vodu. Ak by mali troška pochopenia ľudia, jeden k druhému, v tejto obci a zariadili si odvádzanie dažďovej vody na zatrávnené plochy, predzáhradky, záhrady, tak v spodnej časti obce je oveľa menej problémov počas silného dažďa. Kanalizácia by stačila.
Eva Tvarožková
Dobrý deň, musím reagovať pán Horáček na Váš komentár. Veľmi dobre Vám rozumiem ,lebo ja sama bývam v najspodnejšej časti obce a na problém s dažďovou vodou poukazujem už niekoľko rokov. Najskôr však otázka. Odkiaľ máte informáciu ,že minulý rok bolo zamietnuté vyčleniť 30 tisic€ na projekt?
Sám dobre viete a aj píšete,že problém nie je s kanalizáciu ako takou.Kanalizácia bola naprojektovaná na splaškovú vodu a tá je podľa vyjadrenia odborníkov dostačujúca.Problem nastáva len pri dažďoch. Čiže ,návrh ktorý bude pre občanov veľmi nepopulárny, ale v súčastnosti jediné najrýchlejšie riešenie: odpojiť dažďové zvody napojené na kanalizáciu a vodu zo striech a dvorov zviesť do voľného terénu, záhrad, trativodov, Obnoviť priekopy (ktoré boli zahrnuté) a riešiť dažďovú vodu tak ,aby sa dostala do prírody a nie do kanalizácie.
Financie z Eurofondov je ako vrabec na streche, lebo nikde nie je povedané ,že keď bude vypracovaný projekt bude aj prijatý. Nechcem tým povedať, že netreba sa o to aj pokúsiť, ale nerieši to situáciu hneď.
Treba však apelovať na ľudí aby boli súčinny a prispeli k riešeniu tejto situácie.
Mimoriadne múdre a zmyluplné riešenie vzniknuté faktickým posúdením stavu odborníkmi.
Práve toto riešenie je v súlade so súčasným chápaním stále vypuklejšej a vzhľadom na meniacu sa klímu  akútnejšej problematiky vysúšania krajiny.
S argumentáciou súhlasil aj poškodený občan Horáček:
Na podnet občana Horáčka reagovala aj ďalšia poslankyňa OZ:
Miroslava Jurašiková požiadala som pani starostu, aby na zajtrajšie OZ pozvala p. Szaba, ktorý je odborný zamestnanec pre COV. Budem rada keď občania budú počuť názor odborníka, s ktorým sme už rokovali a dohodli sme na ďalšom postupe ohľadom co najlepšieho fungovania obecnej kanalizácie. Problém trvá niekoľko rokov a teraz sa to dava za vinu terajšiemu vedeniu obce. Situácia je vážna, plne si to uvedomujem a veľmi ma mrzí, že sa problém stále nevyrieši. Mrzí ma, že takéto informácie, ktoré ste uviedli, ste dostali na obecnom úrade Súhlasím s vyjadrením pani Tvarozkovej. Viac zajtra na OZ. Želám všetkým ešte peknú a pokojnú nedeľu.
K nesporne vážnemu problému obyvateľa obce zaujal stanovisko aj ďalší poslanec OZ v príspevku občana menovaný Ján Šimulčík:
Pod príspevkami v diskusii sa snažím nájsť stanoviská ďalších poslancov. Matušicu, Kavoňa, Miklošíka… Nenachádzam ani jedno ich stanovisko. A pritom poslanec Miklošík by ako dobrovoľný hasič nepochybne vedel povedať veľa a určite k veci.
Náhoda, alebo úmysel?
Zato diskutujú niektorí veľmi aktívni občania:
Taká pani Pisková dokonca aj po vysvetlení zákonného rámca, práv a povinností poslancov a OÚ  neváha poslancov poslať k lopate kanalizáciu pre obec kopať ručne. Nie, nepíšem hlúposti, vychádzam z jej príspevkov. Pani Marta poslankyni Tvarožkovej napísala verejne:
„Marta Pisková Eva Tvarožková a ubudlo by ich keby vykonávali fyzickú pracu🤔
Znovu otázka – náhoda, alebo úmyslel? V každom prípade po takomto verejnom vyhlásení občianky Piskovej  strata času v tomto článku sa jej venovať ďalej. Ale kľudne to môže skúsiť niekto kompetentnejší…
Ďalší občan vo svojom príspevku napísal krutú pravdu:
Nielen v prípade vytopenia kanalizáciou  je prístup niektorých volených zástupcov k poškodeniu občanov obcou chorý a nepochopiteľný. Presne ako napísal M.Mizera – tí, ktorí neprávosť a škody spôsobené vinou iného nezažili na vlastnej koži – nepochopia…
V súvislosti s problémom vytápania kanalizáciou to presne ako napísala poslankyňa Tvarožková. Problém nie je s kanalizáciou odvádzajúcou splaškové vody a odpad, ale s jej kapacitou pri dažďoch. Ak niekoho napadne „jednoduché riešenie zložitého problému“ (ako je v diskusiách prevažne neodborníkov zvykom) a navrhne hrubé kanalizačné rúry, ktoré by jej kapacitu navýšili, tak hneď na úvod – pri dostatočne intenzívnom daždi v určitom momente je každá bežne používaná rúra tenká a hrdlo sa vždy nájde. Napríklad v kapacite prečerpačky, či niekde inde. Preto je potrebné poobzerať sa, ako veci riešia inde. Napríklad v zahraničí, kde počasie ktoré sa u nás stáva realitou dobre poznajú, s obdobnými (a podstatne väčšími a častejšími) prívalovými dažďami majú skúsenosti.
Starostke obce  Režňákovej sme prezentáciu riešení aplikovaných v iných krajinách verejne ponúkli už dávno. Už pred niekoľkými mesiacmi na rokovaní OZ s tým, že stačí o materiály požiadať. Nie za drahé peniaze – zadarmo. Nestalo sa. Starostka Režňáková pravdepodobne nevidela dôvod zaujímať sa o to, ako a prečo inde riešia odvod dažďovej vody tak, aby obyvateľov miest   počas dažďa v domoch a na uliciach nevyplavovali vlastné hov*á  a aby po daždi zo stolových nôh v kuchyni či stromčekov popri ceste neviali použité zdrapy toaletného papiera.
Zo stoviek ciest disponujeme materiálmi nie z obcí z 1800 obyvateľmi, ale miest so štvor násobkom obyvateľov, ako má Slovenská republika. Teda hovoríme o mestách s počtom obyvateľov 20 miliónov a viac. V týchto mestách  pri nezáujme zodpovedných osôb aký vidíme v tomto prípade a infraštruktúre miest, by sa ľudia pri každom väčšom daždi topili ako myši.
Aj skutočne amatér iste uzná, že poučenie sa na chybách iných je najlacnejším riešením a odpozeranie dávno vymysleného a funkčného môže byť (v budúcnosti nepochybne aj bude)  minimálne inšpiráciou pre naše dediny a mestá.
Jedno môžeme už teraz napísať s istotou. Čo sa týka počasia a zmien klímy na Slovensku, bude už len horšie. Preto čím skôr vhodné a vo svete otestované (zpravidla jednoduché) riešenia budú v dedinách a obciach realizované, tým bude menej vytopených pivníc, zničeného majetku občanov a tým budú náklady menšie aj pre samotné samosprávy.
. . .
V diskusných príspevkoch sa objavujú poznámky obyvateľov a občanov týkajúce sa „zápasu“ poslancov medzi sebou a dokonca výzvy, aby prestali medzi sebou riešiť „zbytočné spory“. Občan a obyvateľ neznalý legislatívy je veľa krát odkázaný len na vystúpenia jednotlivých poslancov na rokovaní OZ. Občan (niekedy ani každý poslanec) neštuduje materiály  a tak zpravidla nemá prehľad o veciach schvaľovaných v jednolivých bodoch rokovania OZ. Preto sa môže občanovi javiť vystúpenie jedného poslanca ako problémové a proti občanom a druhého  jednoduché a v prospech obce. Občan ani len nemusí tušiť, že vyjadrenie niektorého poslanca sa síce počúva dobre, znie pochopiteľne, no je obyčajným populizmom, riešenie dokonca môže byť v rozpore so zákonmi či morálkou a etikou. Dokonca môže kryť možnú trestnú činnosť verejných činiteľov, či poslanec znemožňuje vykonanie kontroly tam, kde len kontrola preukáže, aké sú fakty.
Osobne vidím, že  v Šintave prebieha vážny a tvrdý zápas o transparentnú samosprávu, navrátenie zákonnosti do obce ako jediného a smerodajného pravidla v rozhodovaní verejných činiteľov a snahu o odhalenie skutočných príčin problémov v obci. Bez tohto sa obec ďalej jednoducho neposunie. Čím skôr to pochopia nielen poslanci, ale aj starostka, tým lepšie pre samotných občanov.
Zdroj:FB

Podobné články

8 KOMENTÁRE

Najnovšie články