utorok, 23 júla, 2024

„Šintavské deti bezpečne na prázdniny“ – už v piatok počas dňa akcia pre deti zo Šintavy

Najčítanejšie

Šintava / Už zajtra, teda v piatok 26. júna 2020 sa budú deti zo Šintavy učiť bezpečnému správaniu sa v cestnej premávke nielen počas prázdnin. No práve v tomto čase sú deti hrajúce sa aj na ulici či detských ihriskách zväčša bez dozoru dospelých, sú viac ohrozené ako počas školského roka.

Mobilné detské dopravné ihrisko bude v čase medzi  10:00 hodiny do 17:00 hodiny rozložené v parčíku medzi obecným úradom a základnou školou.

Aby sa na detskom dopravnom ihrisku mohli vystriedať všetky deti zo Šintavy majúce o to záujem, bol čas využitia priestoru mobilného detského dopravného ihriska rozdelený takto:

10:00 – 11:30  – deti 1. stupeň ZŠ

11:30 – 13:00  – deti 2. stupeň ZŠ – zdravotná inštruktáž zásad poskytovania prvej pomoci

13:00 – 15:00 – deti – družinári a verejnosť (môžu prísť všetky detičky zo Šintavy)

15:00 – 16:00 – deti – materská škola

O 15:00 hodine bude zároveň zdravotná inštruktáž pre rodičov a to  ako poskytnúť pomoc pri zlomeninách končatín, krvácaní, pri zástave srdca a dýchania a podobne. Pôjde o hodnotné informácie pre rodičov, ktoré poskytne profesionálna záchranárka Zita Csemezová.

Celý deň pre deti bude po stránke odbornej profesionálne zabezpečovať preventistka OR PZ Dáša Kollárová.

Deti sa môžu tešiť aj na ukážky dobrovoľných hasičov zo Šintavy. Prezrú si hasičské auto a deti z hasičského krúžku pripravili ukážku hasenia požiaru.

Akciu „Šintavské deti bezpečne na prázdniny“ pre deti zo Šintavy pripravilo OZ Občan rozhodni v rámci projektu s desať ročnou tradíciou „BEZPEČNÉ MESTO“. Prakticky žiadna z takto logisticky náročných akcií sa nezaobíde bez sponzorov. Akciu pre deti zo Šintavy sponzoruje  Miloš Hracho – spoločnosť HRACHOSTAV s.r.o..

„Celý život s rodinou žijeme v Šintave a tu aj podnikám. Do základnej školy mi chodia dve deti. Do tejto školy som chodil aj ja a v podstate celá naša rodina. Ako podnikateľ, tak vodič si uvedomujem riziká denne číhajúce na naše deti a to hlavne na cestách v dedine. Je aj na nás rodičoch, ako deti pripravíme vedomostne, ale aj prakticky. Či budú poznať dopravné značky a či budú vedieť bezpečne prejsť cez cestu. Práve takéto detské dopravné ihrisko je vhodnou možnosťou teoretickej, ale aj praktickej výuky bezpečnosti detí v cestnej premávke“. Som rád, že môžeme podporiť práve takúto akciu pre deti v Šintave. Keď týmto predídeme len jedinému zraneniu dieťaťa, povieme si, že to stojí za to“ – povedal Miloš Hracho, sponzor podujatia   „Šintavské deti bezpečne na prázdniny“.

Na akcii čaká detičky zo Šintavy  aj prekvapenie v podobe odmeny vo forme občerstvenia a to ľadovej drte a pizza štanglí od ďalšieho sponzora, ktorým je kaviareň  GM Coffee.

Sponzorom a organizátorom akcie pre šintavské deti patrí verejné poďakovanie.

Aj touto cestou pozývame rodičov na 15:00 hodinu do parčíku na školenie prvej pomoci, na ktorom môžete získať vedomosti a praktické zručnosti dôležité v krízových situáciách pri úrazoch  a vtedy, kedy môže ísť o život vašich najbližších.

. . .

Mobilné detské dopravné ihrisko  projektu BEZPEČNÉ MESTO

Občianske združenie Občan rozhodni má v správe detské mobilné dopravné ihrisko za účelom jeho využívania pre výuku deti k bezpečnému správaniu sa v cestnej premávke. Exteriérové detské ihrisko je zložené z 50 dopravných značiek, priechodov pre chodcov, semaforu, ako aj cestného mobilného retardéra, niekoľkých kolobežiek, detských bicyklíkov a ďalších doplnkov.

Súčasťou ihriska sú doplnky na výučbu bezpečnosti cestnej premávky. Je možné použiť ho samostatne na ihrisku, parkovisku, v parku, na námestí či inej vyasfaltovanej, vybetónovanej alebo vydláždenej ploche.

Trasa na jazdy detí po ihrisku sa vytyčuje kužeľmi a tak je možné trasu upraviť podľa aktuálnych priestorových možností a počtu detí, ktoré majú na ihrisku absolvovať výuku. Ihrisko je možno využiť aj na firemných akciách, pri príležitosti dňa detí, či na rôznych súťažných podujatiach ako vhodný zábavno – výukový doplnok pre deti.

Je vhodné, keď počas výučby dopravných situácií, či prevencii úrazov na cestách je prítomná mestská polícia alebo policajt či preventista PZ SR.

http://bezpecnemesto.sk/

 

 

Podobné články

2 KOMENTÁRE

Najnovšie články