utorok, 23 júla, 2024

Deložovanie rodiny roky neplatiacej nájom a ostatné náklady v mestskej nehnuteľnosti sa podarilo až dnes. Jej dlh vysoko prevyšuje 10 000 Eur!!

Najčítanejšie

Sereď/ Prakticky po piatich rokoch sa dnes o 10.00 hod. podarilo exekútorovi za prítomnosti hliadky OO PZ a Mestskej polície vysťahovať rodinu, ktorá obývala dva byty v nehnuteľnosti Mestských sociálnych bytov bez právneho titulu. Za ubytovanie ani náklady na vykurovanie neplatili a vyzerá to tak, že mestu Sereď, teda nám občanom vytvorili dlh vysoko presahujúci čiastku 10 000 Eur.

Ako sme upozorňovali už v minulosti, namiesto skla na oknách mali igelit a v zimných mesiacoch vykurovali nehnuteľnosť elektrickými vykurovacími telesami. Keďže neplatili nielen za ubytovanie ale ani za energie, aj toto musí zaplatiť mesto Sereď, resp. správca, ktorým je spoločnosť vlastnená mestom, aby nehnuteľnosť nebola odpojená od elektrickej energie.

Mesto Sereď sme požiadali o vyčíslenie úhrnných nákladov spojených s pobytom tejto rodiny v mestskej nehnuteľnosti na uvedenej adrese do jej definitívneho vypratania.

Je smutné, že napriek dlhodobým upozorneniam deložovanie tejto ani len základné náklady na bývanie neplatiacej rodiny z mestskej nehnuteľnosti sa za minulého vedenia mesta nekonalo a došlo k tomu až teraz. V prípade, že by nebolo tejto rodine umožnené bývať v nehnuteľnosti roky pre ňu de facto zadarmo, mesto, teda my občania mohli mať nevymožiteľné pohľadávky výrazne nižšie.

Podrobné informácie prinesieme po ich overení, začiatkom budúceho týždňa.

 

Na foto hliadka MsP asistuje súdnemu exekútorovi pri vypratávaní nehnuteľností v sociálnych bytoch na Trnavskej ul. zdroj foto: Mestská polícia Sereď

 

Podobné články

55 KOMENTÁRE

Najnovšie články