utorok, 23 júla, 2024

Dve veľkoobjemové nádoby sú bežne určené pre asi 48 bytov v bytovke. V sociálnych bytoch ich zaplní pár ľudí a ešte urobia neporiadok okolo. – AKTUALIZOVANÉ

Najčítanejšie

Sereď / Aj v čase, kedy sústavne sa zvyšujúce náklady na vývoz odpadu spôsobujú zvyšovanie poplatkov za odvoz odpadu pre občanov majority, v Mestských sociálnych bytoch na Trnavskej ulici roky jednu z nehnuteľností obýva väčší počet spoluobčanov bez právneho titulu a tvorí tak prakticky nevymožiteľné záväzky (pre mesto pohľadávky) a množstvo odpadu, ktorý je takto vyvážaný na náklady nás občanov. K tomu dlhodobo slúžia dva veľkoobjemové kontajnery a to aj v čase kedy v predmetnej mestskej nehnuteľnosti, resp. v celom objekte sociálnych bytov je legálne ubytovaná už len jedna rodina.

Že takéto dva veľkoobjemové kontajnery sú štandardne určené pre asi 48 bytov v paneláku?

Podľa aktuálnej informácie príslušného odboru MsÚ, v súčasnosti je v Mestských sociálnych bytoch na Trnavskej ulici legálne obývaná už len jedna bunka a to počtom ľudí sedem.

Vzhľadom na sústavný a napriek kritike dlhodobý neporiadok, rozhádzané potraviny a odpadky popri kontajneroch spôsobujú škody na majetku vo vedľajších nehnuteľnostiach asi netreba sústavne opakovať. Situáciu v Mestských sociálnych bytoch dokumentujeme veľmi pravidelne a máme dostatočný prehľad čo je pri správe tejto mestskej nehnuteľnosti zanedbávaná a čo je treba robiť inak. Teda za predpokladu, že chceme, aby veci fungovali a aby sme si boli v právach a povinnostiach rovnocenní s obyvateľmi do značnej zmiery zneužívajúcimi Mestské sociálne byty na de facto bezplatné ubytovanie. Takto dlhodobé vyslovene parazitovanie na spoločnosti by nemalo byť prijateľné nielen pre mesto, ale už ani pre zákonodarcov, pretože tolerovaním takéhoto stavu určité skupiny ľudí len potvrdzujeme v ich presvedčení, že sa to dá a že plnenie povinností sa na nich až tak veľmi nevzťahuje. Toto tvrdenie opierame o nevymožiteľné pohľadávky voči neplatičom nájomného v týchto sociálnych bytoch a o fakt, že mesto sa už roky nevie legálne zbaviť týchto neplatičov nájomného a svojvoľne mestskú nehnuteľnosť obývajúcich spoluobčanov.

Za posledné dva dni pribudol k mesiace a roky kritizovanému neporiadku matrac, ktorý by normálny človek vyviezol na Zberný dvor. V Mestských sociálnych bytoch ale stačí matrac vyhodiť ku kontajnerom a čakať kedy ho na náklady nás občanov mesto odvezie a zlikviduje.

Je toto normálny stav a skutočne nie je riešiteľný?

Dnes sme navštívili vedúcu príslušného odboru na MsÚ a navrhli sme zosúladenie počtu odpadových nádob vyvážaných mestom s počtom legálne v sociálnych bytoch, resp. v meste bývajúcich občanov presne tak, ako je to v prípade úplne bežného občana, obyvateľa rodinného domu, alebo činžiakového bytu.

Prísľub zo strany vedúcej príslušného odboru je, že ihneď po vyvezení odpadkov z dvoch veľkoobjemových smetných nádob budú tieto mestom stiahnuté zo sociálnych bytov a bude postupované aj v tejto nehnuteľnosti tak, ako je postupované v prípade ostatných obyvateľov mesta.

AKTUALIZOVANÉ:  5.1.2023  o 14.30

Fotografie aktuálneho stavu:

 

Podobné články

37 KOMENTÁRE

Najnovšie články