sobota, 18 mája, 2024

Je transparentnosť u volených zástupcov dôležitá a vyhovuje im? – VIDEÁ

Najčítanejšie

Sereď / Už pätnásť rokov upozorňujeme na netransparentnosť samospráv, zvýhodňovanie „vyvolených, ich príbuzných, či im blízkych firiem“ a na nebezpečenstvo klientelizmu a korupcie – aj ten nepriamej.

Ak v spoločnosti nebudeme o takto vážnych veciach hovoriť a písať otvorene a „bez servítky“, klientelizmus a korupciu v spoločnosti len podporujeme, minimálne tolerujeme. A tým aj tak v konečnom dôsledku podporujeme.

Volení zástupcovia majú povinnosť konať vo verejnom záujme. Uchádzaním sa o volenú funkciu v systéme riadenia spoločnosti a správy vecí verejných, mali zobrať na vedomie a akceptovať stav, kedy nepochybne nastanú situácie v ktorých budú musieť rozhodovať o vážnych veciach a to niekedy aj v neprospech svojich známych, kamarátov, či dokonca vlastnej rodiny.

Lebo verejný záujem…

Volení zástupcovia dostali dôveru určitej časti občanov a ich konanie v prospech verejného záujmu sa u nich predpokladá automaticky. Je to ich práca, za ktorú ich občania platia. A povedzme si narovinu, že vysoko nadštandardne.

Volený zástupca musí počítať s výraznou stratou súkromia a so zvýšenou kontrolu  zo strany verejnosti. Verejnosť má právo vedieť, či svoju funkciu nezneužívajú vo svoj osobný prospech, či prospech svojej rodiny alebo im blízkych firiem.

Na MsÚ sme navštívili dlhoročného poslanca MsZ, v minulosti hlavného kontrolóra Mesta Sereď a posledné tri volebné obdobia poslanca a aj viceprimátora Bc. Ľubomíra Veselického. Bol síce prekvapený až zaskočený, no nakoniec neutiekol z kancelárie ako tomu bolo v minulosti. A tak sme s týmto tri volebné obdobia (na základe nálezu kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou z toho osem rokov nezákonne) plateným voleným zástupcom debatovali o konkrétnych veciach týkajúcich sa samosprávy a správy vecí verejných súčasným vedením mesta. Pripomíname, že ani súčasný primátor mesta a ani jeho zástupca Veselický v týchto voľbách do volených funkcií v meste už nekandidujú.

Počas asi dvadsiatich minút rozhovoru sa Ľubomír Veselický priznal, že na jeho rodinnom dome mu práce vykonávali aj firmy Róberta Šipku, Lukystav s.r.o. a firma Balónik. Všetky zo Serede, prípadne v Seredi pôsobiace.

Na tomto samotnom fakte by nemuselo byť nič mimoriadne za predpokladu, že by neboli významnými dodávateľmi aj pre mesto, v ktorého vedení volený zástupca dlhé roky zastáva vysokú funkciu. A v prípade Veselického, že zvýhodňovanie takejto firmy verejne v periodiku vydávaného mestom, tento verejný činiteľ aj verejne obhajuje.

Profit týchto firiem zo zákaziek pre Mesto Sereď, si každý občan môže vyhľadať na oficiálnej stránke mesta.

Viceprimátor Veselický sa v debate „zadrel“ až v momente, kedy sme dovtedy na stole položenú kameru viditeľne namierili na neho a v mene čitateľov, divákov a občanov, sme mu položili konkrétnu otázku – vykonávala mu ním verejne obhajovaná firma (alebo jej majiteľ) na súkromnom dome práce?

Reakciu  (správanie a zmysel pre transparentnosť) na legitímnu otázku snáď dve desaťročia občanmi plateného voleného zástupcu, si môžete pozrieť tu:

Viceprimátor Ľubomír Veselický po dlhé roky mimo iné nezákonne poberal aj odmeny. Tak stav pomenovala hlavná kontrolórka na základe vykonanej kontroly.

Ako sa Veselický správal  na komisii pri MsZ prejednávajúcej túto tému, môžete vidieť na dávnejšie uverejnenom videu:

Transparentnosť v samospráve je dôležitá a konanie volených zástupcov musí byť kontrolovateľné občanmi. Nie každému volenému zástupcovi sa transparentnosť a otázky verejnosti páčia. Do verejných funkcií kandidovali dobrovoľne a niektorí sú v nich de facto po celý život. Ba dokonca aj počas dôchodkového veku. Či to je správne, musia vyhodnotiť samotní občania.

Podobné články

27 KOMENTÁRE

Najnovšie články