sobota, 18 mája, 2024

Veselický má pravdu. Poslanec Hanus mal skutočne byť na rokovaní MsZ načas – VIDEO

Najčítanejšie

Sereď / V utorok presne pred týždňom v Seredi rokovalo MsZ. Do mestského parlamentu sa na základe rozhodnutia súdu vrátil poslanec Michal Hanus. Na posledné rokovnanie v tomto volebnom období.

Hneď ráno, ešte pred rokovaním MsZ sme na SOL publikovali tento článok:

Pravda o Seredi: Súd poslal späť do zastupiteľstva poslanca Michala Hanusa

Poslanec Hanus bol nezákonne mandátu zbavený súčasným primátorom mesta Sereď Ing. Martinom Tomčányim. Tak rozhodol súd. Nie Hanus, Fačkovcová, Irsák, Kurbel, alebo Majko. My sme „len“ od začiatku verejne tvrdili, že primátor  na základe objednaného právneho názoru zaplateného mestom, sa zákerným, nedemokratickým a nezákonným spôsobom zbavil poslanca s kritickým názorom na správu vecí verejných. A súd nám dal za pravdu.

Pod článkom na SOL poslanec a zástupca primátora MsZ Ľubomír Veselický v pracovnej dobe napísal tento príspevok:

Ľubomír Veselický 14. septembra 2022, 9:30

Súd poslal späť do zastupiteľstva poslanca Michala Hanusa? Hurá!
Ale výhra to nie je. Je pravdou, že Michal Hanus svoj neskorší príchod na zastupiteľstvo avizoval. Ospravedlnil sa mailom prednostovi mestského úradu, ktorý ospravedlnenie poslal primátorovi.
Michal Hanus vstúpil do rokovacej miestnosti o 8.47 hod. Zastupiteľstvo trvalo 6 hodín a 38minút. Poslanec Hanus na ňom strávil dve hodiny a 39 minút. Zo 49 hlasovaní hlasoval 17 krát. Prvý raz o 9.03 hod. posledný o 11.26 hod. Predčasný odchod z rokovania predsedajúcemu neoznámil. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Seredi v § 13 ods. 2 hovorí:
Zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred primátorovi mesta. Dôvod neúčasti sa uvedie v prezenčnej listine. Poslanec môže svoju účasť na rokovaní prerušiť tak, že oznámi dôvod odchodu z rokovania a prípadný čas návratu na rokovanie MsZ predsedajúcemu.
Dve porušenia jedného odseku . Čo to je? Že by neznalosť rokovacieho poriadku po ôsmich rokoch vo funkcii poslanca ?

– – –

Výnimočne musím aj takto verejne dať Ľubomírovi Veselickému za pravdu.

Primátorom Tomčányim nezákonne mandátu zbavený poslanec MsZ Michal Hanus, mal skutočne na utorkové rokovanie zastupiteľstva prísť načas. Účasť na rokovaniach MsZ ako riadne zvolenému poslancovi, mu bola práve primátorom Tomčányim na zhruba rok znemožnená a preto posledné rokovanie (súd vyniesol rozsudok, na základe ktorého primátor Tomčányi poslanca Hanusa zbavil mandátu nezákonne) mal maximálne využiť.

Poslanec Hanus si pred rokovaním zastupiteľstva mal od úradníčky  Adamčíkovej   vyzdvihnúť hlasovaciu kartu vo viere, že sa jej podarilo vydať mu tú jeho. Následne mal pristúpiť pred primátora Tomčányiho a povedať mu zhruba toto: „pán primátor, najradšej by so Ti verejne napľul do tváre tak, ako si Ty napľul na demokraciu, zákon, mojim voličom, mne a všetkým slušným občanom. Ale neurobím to, lebo sa neznížim na Tvoju úroveň“. Alebo niečo veľmi obdobné,  rovnako vystihujúce podlé a zákerné konanie primátora Tomčányiho.

Od všetkých slušných prítomných poslancov by si za konečne verejne povedanú pravdu zaslúžil hlasitý potlesk a následne od primátora Tomčányiho – ak v ňom ešte štipka slušnosti a úcty k zákonom Slovenskej republiky zostala – verejné ospravedlnenie. Nestalo sa.

Nie pre Hanusa a jeho rodinu, ale pre všetkých slušných ľudí a ich rodiny, ktoré za pravdu, pravo a spravodlivosť, za eliminovanie arogancie moci a návrat slušnosti do mesta zápasia už tretie volebné obdobie. Teda presne toľko, čo mesto vedie práve primátor Tomčányi.

Poslanec Hanus na rokovanie zastupiteľstva prišiel neskôr a mal som pocit, že už samotná účasť na ňom mu nebola príjemná. Osobne viem o čom to je. Ani ja nemusím v jednej miestnosti s Tomčányim a ľuďmi s podobným nastavením morálneho kompasu stráviť viac času, ako je nevyhnutné vzhľadom na moju prácu a povinnosť SOL občanom priniesť pravdu o Seredi.

Nakoniec predsa len arogancia moci primátora Tomčányiho nezostala bez povšimnutia. Verejne vystúpil a konanie súdom potvrdené nezákonné konanie primátora odsúdil poslanec Pavol Kurbel. Pridala sa aj poslankyňa Fačkovcová a Ondrej Kurbel. Na nemiestne pripomienky k rozsudku súdu a vystúpenia spomenutých poslancov, primátorovi  svoje povedal aj poslanec  Michal Irsák. Otázka je, kde zabudli etiku a morálku súčasní kandidáti na post primátora z radov poslancov a samotní poslanci MsZ. Schvaľujú snáď takúto deštrukciu základných princípov demokracie primátorom Tomčányim?

 

 

Podobné články

19 KOMENTÁRE

Najnovšie články