sobota, 20 apríla, 2024

Rómovia z Cukrovarskej ulice dlhodobo znečisťujú aj verejné priestranstvo okolo obývaného objektu

Najčítanejšie

Sereď / Na základe množstva častých upozornení od občanov na stále veľký neporiadok a množstvo hlodavcov v objekte obývanom rómskymi spoluobčanmi na Cukrovarskej ulici,  zasielaných fotografií z plného kontajnera a odpadkov povaľujúcich sa nielen v objekte ale aj v okolí, sme sa pozreli na verejne dostupné priestranstvo bližšie.

Občania denne vidia aj nákupné vozíky vo veľkom množstve v objekte, kde sa nemajú nachádzať.

Iba nedávno sme písali o asi 30 kusoch nákupných vozíkov odvezených do objektu a vyhodených pri veľko objemovom kontajneri na odpadky. Nielen tam sa ale vozíky nachádzajú, s najväčšou pravdepodobnosťou nezodpovední Rómovia vozíky na ktorých si dovezú nákup až k objektu nechávajú už aj na ulici, teda aj na verejnom priestranstve viditeľnom aj pri bežnej jazde autom po vstupnej komunikácii do mesta.

Fotografia z prvej polovice apríla tohto roku.

Čakali sme po dlhé týždne či niekomu bude tento viditeľne na verejnom priestranstve „zabudnutý“ vozík chýbať a či ho niekto sprace.

Nespratal.

Dnes je celý nákupný vozík vrastený do buriny pred objektom a okoloidúcim signalizuje, okolo akého objektu ide. Keďže ide o verejne dostupné priestranstvo pri hlavnej ceste aj to svedčí o tom, na akej úrovni je údržba verejných priestranstiev v meste.

Fotografie z uplynulého týždňa, teda po viac ako mesiaci.

Obdobná a často kritizovaná situácia je aj v Mestských sociálnych bytoch na Trnavskej ulici. Množstvo odpadkov, prakticky nulová starostlivosť o poriadok zo strany obyvateľov predmetnej mestskej nehnuteľnosti. Rovnako mimoriadne nízka starostlivosť o mestskú nehnuteľnosť zo strany vlastníka – Mesta Sereď a  správcu.

Dlhodobé a systematické dokumentovanie verejného priestranstva na miestach, ktoré obýva Rómska minorita nasvedčuje skutočnosti, že minimálne s niektorými týmito občanmi je problém. Ich správanie, konanie a spolužitie s okolím je problematické. Mimoriadna hlučnosť, arogantné parkovanie áut na chodníkoch, znečisťovanie verejných priestranstiev, dlhy na nájomnom v sociálnych bytoch, vybývanie pridelených bytov, či dokonca nezákonné bývanie v mestskej nehnuteľnosti po dobu niekoľkých rokov. Všade, kde sú, kopa odpadkov…

Dokedy bude takýto stav na úkor ostatnej spoločnosti tolerovaný?

Podobné články

29 KOMENTÁRE

Najnovšie články