sobota, 18 mája, 2024

„Vždy som sa ozvala, keď som videla nejakú nespravodlivosť.“ – píše poslankyňa Tichakova

Najčítanejšie

Lenka Tichakova

Pri čítaní komentárov, ktoré sa týkali Tisovej ulice mi niektorí písali, prečo sa venujem len ulici, však v našej obci sú určite aj iné veci, ktoré sa majú riešiť. Tento mesiac je to už 3 rok, čo som zložila poslanecký sľub. Tak tu je zopár vecí, ktorým som sa počas 3 rokov venovala:
– kritizovala som spôsob, akým bola vymenovaná nová riaditeľka v Zariadení opatrovateľskej služby – na pozíciu nastúpila s 0 rokov praxe…napr. v zariadeniach VUC musí riaditeľ mať za sebou minimálne 5-ročnú prax v riadení… Čo na to moji kolegovia? NIČ
– dala som návrh, aby zasadnutia obecného zastupiteľstva boli nahrávané. Ako dopadlo hlasovanie? PROTI boli 9 poslanci…
– cez Info-zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám som obec viac-krát žiadala o sprístupnenie rôznych zmlúv. Nemám dodnes vedomosť o žiadnom z mojich kolegov, že by si cez tento zákon žiadali nejaké dokumenty
– poukázala som na konflikt záujmov – starosta a jeho družka na Stavebnom úrade…starosta podpisoval svojej blízkej osobe dovolenku, rozhodoval o odmene…2 roky to moji kolegovia neriešili. Som rada, že konečne nabrali odvahu a v súčasnosti je to v šetrení, či to nie je v rozpore so zákonom
– jediná som sa zaujímala, či a ako sa dodržuje zmluva medzi obcou a správcom Športového areálu
– upozornila som na to, že stavebné úrady sa obce snažia zlučovať do Spoločného stavebného úradu…a my ideme cestou rušenia Spoločného stavebného úradu
– nakoľko zastupiteľstvo schválilo zvyšovanie miestnych daní, navrhla som vo februári 2020 znížiť plat starostu ( 60% navýšenie platu na základný plat), ktorý mu väčšina poslancov odsúhlasila hneď na druhom zastupiteľstve po zložení sľubu o 60%
– Vo februári 2020 som žiadala starostu, aby bola vymenovaná dozorná rada, ktorá by mohla kontrolovať Zariadenie opatrovateľskej služby nakoľko na post riaditeľky nastúpil človek bez skúsenosti – dodnes nie je vymenovaná…a nikomu z mojich kolegov to dodnes neprekáža
– upozornila som mojich kolegov na fakt, že starosta obce zveril verejné obstarávanie „Nadstavba objektu dielni“ odsúdenému človeku za obstarávanie CT- prístrojov za pôsobenia Blanára vo VUC. Nakoľko starostovi takýto človek nevadil, vzdala som sa členstva v komisii…
– žiadala som vysvetlenie, prečo mali potrebu ľudia z vedenia obce a ich rodinní príslušníci skupovať pozemky pod obecnými cestami…
A to je iba zopár príkladov, čomu som sa venovala počas 3 rokov pôsobenia vo funkcii poslankyne OZ Varín.
Svoj mandát som si vykonávala zodpovedne a čestne.
Vždy som sa ozvala, keď som videla nejakú nespravodlivosť.
A ozvala som sa aj 13.6.2019, keď som na zastupiteľstve navrhla „Zmenu názvu ulice Dr. Jozefa Tisu“…
Zdroj: FB

Podobné články

Najnovšie články