utorok, 25 júna, 2024

Šírenie hoaxov a nezmyselnej propagandy pokračuje – ministerstvo navrhuje legislatívu

Najčítanejšie

Keď sme pred časom niekoľkokrát upozorňovali na nebezpečenstvo vyplývajúce z masívneho šírenia hoaxov a ničím nepodložených informácií a správ od neznámych autorov a nikde neregistrovaných propagandistických webov, bolo nám to určitými diskutujúcimi vyčítané. Ako inak – anonymne.

Argumentovali sme vysokou pravdepodobnosťou zakročenia autorít formou sprísnenia legislatívy a trestania nielen tvorcov, ale aj šíriteľov takýchto správ sankciami a trestami. Nestačilo a opačne, šíritelia zjavných klamstiev a ničím nepodložených článkov a videí obviňovali nás z účelovosti a dokonca zo zaplatenia média vládou.

A pritom pravda je až veľmi jednoduchá. Účelové nepravdivé informácie tvoria a šíria práve tí, ktorí hľadia na zisk z návštevnosti množstva ich vydavateľom neidentifikovaných webov bez kontaktov a uvedenia autorov príspevkov. A na účel sledovaný tými, pre koho pracujú. Toto bude vzhľadom na pripravovanú legislatívu možno už onedlho problematickejšie.

Prečo je väčšina webov šíriacich dezinformácie bez uvedenia vydavateľa a kontaktov? Práve pre výrazné sťaženie prípadného vyvodenia  zodpovednosti za masovo šírené nepravdivé informácie. A preto, aby boli ťažko identifikovateľné prepojenia jednotlivých takýchto webov na seba navzájom, resp. na tých, ktorí za ich existenciou stoja.

Pýtate sa, čo je účelom šírenia hoaxov a nezmyslov? Ani tu odpoveď nie je až taká zložitá.

V minulosti bola snaha cez účinnú propagandu u ľudí spochybniť alebo znedôveryhodniť nikoho, alebo niečo konkrétne. Dnes je stratégia iná a podstatne nebezpečnejšia. Snahou propagandy je spôsobiť nedôveru ľudí vo všetko a v každého. Vyvolať pocit, že veriť nemožno vládam, vedcom, odborníkom a žiadnym autoritám. Že každý je zaplatený aby ľuďom ubližoval, či dokonca ich systematicky likvidoval.

Toto je momentálne najlepšie viditeľné pri presadzovaní desiatkami až stovkou rokov otestovaného spôsobu predchádzania nebezpečným nákazám a chorobám – vakcinácie.

Problémom súčasnosti je masové šírenie akýchkoľvek, informácií, aj zjavne nepravdivých, no čitateľsky zaujímavých. V zlomku sekundy zaujímavá fotografia či správa aj z neoverených zdrojov a kľudne úplne nepravdivá, je prostredníctvom sociálnych sietí rozšírená medzi tisícky až milióny užívateľov.

Hovorí sa, že „pokým si pravda stihne obuť topánky, lož prejde celý svet…“

Uvedomia si po zavedení vážnych zákonných opatrení svojim spôsobom obmedzujúcich slobodu slova konečne svoju zodpovednosť za tento stav aj samotní aktívni šíritelia nezmyslov?

To by si najskôr museli uvedomiť, na čom je demokracia postavená a ako jedine môže byť funkčná. Totiž bez zodpovednosti každého jednotlivca a rešpektovania povinností voči iným, niet miesta na práva v neohraničenej podobe.

– – –

Foto: FB

Podobné články

Najnovšie články