utorok, 23 júla, 2024

Na novembrovom rokovaní MsZ dvaja poslanci hlasovali cudzou kartou. Bude konečne skúmaná zákonnosť rokovania poslaneckého zboru?

Najčítanejšie

Sereď / Poslanec nesmie hlasovať za iného poslanca a v hlasovaní sa nesmie dať zastúpiť. K identifikácii poslanca pri hlasovaní konkrétne na rokovaniach MsZ v Seredi  slúžia personifikované karty, ktoré sú konkrétnou zamestnankyňou MsÚ poslancom pred začatím rokovania MsZ osobne odovzdávané. 

Na novembrovom rokovaní MsZ  zamestnankyňa MsÚ, vedúca organizačného oddelenia  PhDr. Silvia Adamčíková odovzdala dvom poslancom zamenené hlasovacie karty.

Čo toto konanie spôsobilo?

Poslanec MsZ Ing. Ondrej Kurbel neúmyselne a nevedome pri 9 bodoch hlasoval nie svojou kartou, ale za poslanca Roberta Starečka a opačne. Hlasovanie (za, proti, zdržal sa) sa teda pričitovalo inému poslancovi.

Takto bol schválený program rokovania MsZ, všetky úvodné body, ako aj niekoľko bežných bodov a aj nejaké VZN.

Čo zistíme zo zverejnenej videonahrávky?
Ondrej Kurbel prichádza na rokovanie MsZ medzi poslednými poslancami a kartičku mu podala p. Adamčíková. Kurbelova karta je už odovzdaná jeho kolegovi poslancovi Starečkovi, ktorý už dávno v zasadačke sedí.
Od začiatku rokovania poslanec Ondrej Kurbel systematicky konštatuje, že mu karta pri hlasovaní správa zvláštne. Minimálne 3x ho hlasovacie zariadenie vyhodnotilo že je neprítomný alebo nehlasoval.
Až pri 9. bode rokovania zastupiteľstva, poslanec Kurbel prišiel na to, že má Starečkovu kartu a to náhodou a tak, že prihlásený do rozpravy figuroval poslanec Stareček a nie on, kto sa do nej reálne prihlásil. Po tomto odhalení, teda zhruba v 1.hod 40 minúte si poslanci vymieňaju karty. Je vidieť, ako poslanec Kurbel kartu so Starečkom mení.
Keďže MsZ začalo cca v 11. minúte 35 sekunde  videonahrávky  a karty si poslanci vymieňaju  až po 1 hod 40 minúte, je nevyhnutné konštatovať, že cca 1,5 hodiny poslanec Ondrej Kurbel hlasoval kartou poslanca Roberta Starečka a opačne.
Je minimálne zvláštne, že po takomto fatálnom zlyhaní a nezákonnom priebehu rokovania MsZ, nie je primátorom ani hlavnou kontrolórkou rokovanie prerušené. Len primátor nahlas  konštatuje: „Stačí si len zobrať svoju kartičku, chlapci.“ 
Tu je na mieste pripomenúť, že primátorove vyjadrenie malo byť formulované asi takto: „Pani kolegyňa Adamčíková, vaše zlyhanie  spôsobilo pochybnosť  o zákonnosti rokovania MsZ, čo je nevyhnutné okamžite riešiť“. (Kto robí, ten aj pokazí, no v danom momente je jedno ako k chybe došlo, poslanci ale skutočne nehlasovali regulérne a aj podľa slov kontrolórky s ktorou sme problematiku prebrali telefonicky, jednoznačne rokovanie do momentu výmeny kariet, neprebeho v súlade so zákonom).
Povedané jednoduchšie: úradníčka Adamčíková mala vydať karty tomu, komu patria a nie zameniť ich. A primátor Tomčányi mal upozorniť svoju zamestnankyňu a nie poslancov, ktorým boli karty odovzdané kompetentnou a za svoje konanie zodpovednou osobou !!
Výsledky hlasovania táto zámena síce nijako neovplyvnila, lebo hlasovali rovnako, až na to, že poslancovi Kurbelovi karta  asi 3x pravdepodobne neumožnila hlasovať.
Telefonicky sme sa okrem hlavnej kontrolórky Mgr. Zuzany Horváthovej spojili aj s PhDr. Silviou Adamčíkovou, poslancami Ing. Ondrejom Kurbelom a Róbertom Starečkom.  Pokúsili sme sa spojiť aj s viceprimátorom a hovorcom Bc. Ľubomírom Veselickým, no ten ako obyčajne služobný mobilný telefón v pracovnej dobe nedvíhal.
Vzhľadom na závažnosť problému, k vyjadreniam a stanoviskám jednotlivých oslovených pripravujeme samostatný materiál. Zajtra, teda vo štvrtok  09.12.2021, opätovne zasadá MsZ. Práve tu by mal byť problém zákonnosti minulého rokovania MsZ otvorený. Ako, kým a s akým výsledkom uvidíme už o niekoľko hodín.
Foto: repro YouTube, Na fotografii: Poslanec Kurbel si po 9 už cudzou kartou odhlasovaných bodoch rokovania (uzneseniach),  mení hlasovaciu kartu s kolegom Starečkom.

Podobné články

Najnovšie články