utorok, 25 júna, 2024

Ľudia obývajúci mestské sociálne byty rozbité okno ucpávajú perinami

Najčítanejšie

Sereď /  Pred zhruba týždňom sme o sociálnych bytoch mesta Sereď na Trnavskej ulici uverejnili článok pod titulom „Za ubytovanie neplatia, tvoria dlhy. Mestské byty vybývali a vysťahovanie trvá mesiace až roky.“

V článku sme upozornili na nie dobrý stav sociálnych bytov a na dlhy tvorené ľuďmi, ktorí v týchto bytoch bývajú. Samotná nehnuteľnosť je vyslovene vybývaná a mesto – konkrétny ľudia vo funkciách – je za takýto stav spoluzodpovedné ! Dlhodobo a systematicky upozorňujeme na spôsob chovania a správania sa ľudí mestom v nehnuteľnosti ubytovávaných, na systematické likvidovanie mestského majetku týmito ľuďmi a na to, že väčšina týchto asociálov si pomocnú ruku podanú prostredníctvom samosprávy od nás občanov nevážia.

V nedávnej minulosti sme priniesli fotografie z takto vybývaného bytu plného odpadkov a pred niekoľkými rokmi sme upozornili dokonca na riziko výbuchu pri neodbornom a nekontrolovanom zasahovaní do spôsobu vykurovania, či varenia – vtedy propán butánovou fľašou.

V poslednom článku sme priniesli informáciu poskytnutou pracovníčkou MsÚ, ktorá nás telefonicky informovala o tom, že momentálne, teda v danom momente sociálne byty vykurované neboli. No zároveň nám potvrdila, že ľudia v nich bývajú. To registrujeme denne a každú noc intenzívnym krikom a petardami hádzanými priamo k susednej nehnuteľnosti. Na toto bola upozornená aj Mestská polícia.

Teploty najmä v nočných hodinách sa blížia k bodu mrazu, okná na mestskej nehnuteľnosti sú vytlčené a preto vystáva opodstatnená otázka, v akých podmienkach mesto Sereď umožňuje týmto ľuďom žiť a či sú dodržané základné bezpečnostné predpisy a normy v tejto nehnuteľnosti. To skutočne niekto kompetentný z mestského úradu verí tomu, že v mestských sociálnych bytoch fungujú bez svojpomocného kúrenia?

Kúria elektricky a tvoria ďalšie dlhy, alebo provizórne plynom, či snáď otvoreným ohňom? Čo bezpečnosť vo vzťahu k majetku mesta a tiež susediacim nehnuteľnostiam?

Že sa niečo v sociálnych bytoch deje vidieť aj na zmenách, ktoré by v prvom rade mala registrovať Mestská polícia prostredníctvom bezpečnostnej kamery osadenej oproti tejto nehnuteľnosti a samozrejme správca nehnuteľnosti, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný a platený.

Dovolíme si vedeniu mesta týmto odovzdať informáciu, že rozbité okno, z ktorého OSB dosku odstránili súčasní obyvatelia obývajúci nehnuteľnosť bez právneho titulu, bolo najskôr z vnútornej strany potiahnuté špinavým igelitom, no dnes sú použité sofistikovanejšie spôsoby uzatvorenia otvoru v rozbitom okne, a to nacpatou perinou trčiacou z časti na ulicu.

Pohľad na oblok mestského sociálneho bytu pripomína skôr osadu niekde na východe Slovenska, či Luník IX. Tento stav kritizujeme roky. Trpia susedia a vlastníci nehnuteľností v okolí. 

 

Poslanci MsZ, členovia komisie, pani Kováčová a primátor mesta Tomčányi, považujete toto riešenie viditeľné z hlavnej cesty na 21. storočie v štáte Európskej únie za normálne, akceptovateľné a nepociťujete ani štipku zodpovednosti a hanby za takýto stav?

Opätovne pripomíname, že už pred minimálne 12-13 rokmi sme písomne (uvedené aj v zápisnici rokovania vtedajšej komisie) upozorňovali na nevyhnutnosť zmeny fungovania sociálnych bytov, potrebu sústavnej kontroly tohto mestského majetku zo strany mesta ako vlastníka nehnuteľnosti a kontrolu konania a správania sa ľudí ubytovávaných v sociálnych bytoch. Je smutné, že reakcie kompetentných a za túto agendu nami obyvateľmi mesta platených ľudí sú na úrovni, ktorá umožňuje zadokumentovať takéto pohľady na mestský majetok.

Dokedy budú kompetentný a vedenie mesta na čele s primátorom Tomčányim čakať? Začnete konať až keď nastane tragédia, alebo sa o stav v tejto nehnuteľnosti a spôsoby jej obývania začnú zaujímať kompetentné orgány?

Záver: Kontaktovali sme Mestský úrad v Seredi s otázkou, či ešte stále nehnuteľnosť nevykurujú. Od štvrtka má byť temperované. Dokurovanie inými  vykurovacími telesami nevylúčili.

Ako sme uviedli už v predchádzajúcom článku, mesto už viac ako pol roka čaká na vypratanie týchto ľudí roky tvoriacich len dlhy,  na výkon exekúcie exekútorom. Ten podľa slov pracovníčky nekomunikuje telefonicky, na e-maily neodpovedá a nekoná.

Už pred viac ako týždňom sme sa pýtali, či Mesto Sereď ako osoba oprávnená podala podnet na Komoru exekútorov – odpoveď vtedy aj dnes je – nie! Ak exekútor nebude konať Ďalšie roky znamená to, že dlhy a škody spôsobené pre mesto narastú o ďalšie desiatky tisíc Eur? To skutočne dovtedy budú títo ľudia ubytovaní na naše náklady?

Pýtame sa verejne – kto si niečo takéto môže dovoliť z vás, bežných občanov denne chodiacich do práce? Máme zato, že Mesto Sereď v zastúpení zodpovednými osobami ako vlastník nehnuteľnosti nie je dostatočne razantné a súčasný stav takto asociálne zmýšľajúci ľudia využívajú, na čo v konečnom dôsledku doplácajú obyvatelia mesta.

Znovu otázka – dokedy?

Podobné články

Najnovšie články