utorok, 25 júna, 2024

Za ubytovanie neplatia,tvoria dlhy. Mestské byty vybývali a vysťahovanie trvá mesiace až roky.

Najčítanejšie

Sereď  /  Problematikou Mestských sociálnych bytov na Trnavskej ulici v Seredi sme sa zaoberali nespočetné množstvo krát. Neprispôsobiví obyvatelia neplatiaci nájom a neplniaci si základné povinnosti voči vlastníkovi nehnuteľnosti – Mestu Sereď, nezákonné postavenie schodov mestom s ignorovaním oprávnených nárokov vlastníkov vedľajšej nehnuteľnosti, sústavný neporiadok okolo sociálnych bytov a v celom objekte. To sú problémy citeľné viac menej denne.

V článku publikovanom dňa 11. júla 2020  pod titulom „Druhý rok neplatia nájom a bývajú na náklady nás občanov. Dlh jedinej rodiny doteraz je 8 889,97€ a každý deň narastá ! – VIDEO“ sme verejnosť informovali o uzatvorení jednotlivých bytov nehnuteľnosti viditeľnej z mesta a zabednení všetkých jej okien OSB doskami. Toto vykonalli pracovníci MsÚ.

Mestská nehnuteľnosť sociálnych bytov je nonstop monitorovaná kamerou Mestskej polície. A nielen ona, ale aj okolité nehnuteľnosti, nakoľko kamera má funkciu natáčania. Preto je až nepochopiteľné, že asi pred mesiacom a pol nik nereagoval na neodborné, až surové odstránenie jednej OSB dosky z okna, ktoré dovtedy bolo pracovníkmi mesta zabednené. Predmetná doska formátu cca 2×1,5 m ležala na trávniku niekoľko dní. Dnes je opretá o nehnuteľnosť vo vnútri objektu.

Asi v rovnakom čase sa v sociálnych bytoch začali objavovať nové tváre v počte presahujúcom bežných obyvateľov jedného bytu. Predpokladali sme, že mesto má prehľad, kto sa do bytov nasťahoval, prípadne, kto sa tam systematicky zdržuje. Alebo vo vedľajších bytoch, ktoré by tak isto mali mať počet ubytovaných prísne kontrolovaný.  Nové autá prevažne zn. Mercedes odparkované pred sociálnymi bytmi a krik detí aj o 23.00 hod. či bežne aj po pol noci na dvore sociálnych bytov je úplne štandardný. Nechodia tieto deti do školy? Neplatí na ne povinnosť navštevovať aspoň Základnú školu? Alebo len sú vonku v dobe, kedy už ich rovesníci a zpravidla aj dospelí pracujúci ľudia spia? Vie o tomto stave príslušný úrad?

Dnes sme telefonicky kontaktovali pracovníčku MsÚ, ktorá má tento referát na starosti. Potvrdila nám, že kľúče boli vydané jednej osobe a tá mala byť už dlhšiu dobu z bytu vyprataná exekútorom, ktorý však nekoná. Táto osoba je teda v byte bez právneho titulu. A nájom neplatí…

Už roky upozorňujeme na takto zvláštnu inštaláciu vývodu z kotla, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou by nebol bežnému človeku odsúhlasený ani na maštaľ.

Nejakým spôsobom však mestské sociálne byty sú a podľa slov pracovníčky MsÚ a v zimných mesiacoch je tento objekt temperovaný. Podľa informácie z nasledujúceho telefonátu, ide o odvod spalín kotla inštalovaného do budovy odbornou firmou a ide o kotol, ktorý má vykurovanie zabezpečovať.

Vidiac fakty (a momentálne už aj stanovisko MsÚ) sa pýtame – to skutočne vedenie mesta nevie po dlhé mesiace exekútora, ktorý dostal prípad pridelený dotlačiť do stavu, že bude konať?

Akým spôsobom je (resp momentálne NIE JE) nehnuteľnosť oficiálne vykurovaná, resp. dokurovaná teda vieme. Už je zima a ako je vykurovaná reálne – nevieme. Či nehrozí požiar alebo výbuch, keďže s obdobnou situáciou v tejto nehnuteľnosti už máme z minulosti skúsenosti ale nevieme. Rovnako sa vedenie mesta snaží tváriť, že ani hlodavce v takto znečistenom prostredí sa nevyskytujú.

Obyvatelia Mestských sociálnych bytov tvoria odpad rovnako, ako každý z nás. Niekedy možno viac. Fungujú ale skutočne zvláštnym spôsobom. Vytvorený veľkoobjemový odpad nezoberú na zberný dvor, ako to robí každý civilizovaný človek, ale jednoducho vyložia svoj bordel na ulicu, odpad sa kopí až na základe spravidla našej kritiky je odvezený mestom – ako inak na náklady daňových poplatníkov. Je toto normálny stav?

Stav z pred cca mesiaca:

Dokedy budeme doplácať na hŕstku neprispôsobivých ľudí neschopných  robiť len to, čo je vyžadované od každého z nás? Alebo je to len o tom, že o tejto skupine ľudí vyžadované dnes už ni nie je skutočne vôbec nič?

V článku uverejnenom pod titulom „Druhý rok neplatia nájom a bývajú na náklady nás občanov. Dlh jedinej rodiny doteraz je 8 889,97€ a každý deň narastá ! – VIDEO“ sme písali o dlhu, ktorý nechala mestu rómska rodina obývajúca byt, ktorý bol podľa jeho prianí z daní daňových poplatníkov, teda nás obyvateľov mesta prerobený a to dokonca aj vyhotovením samostatného vstupu aj so schodišťom. Pracovníčka MsÚ potvrdila, že aj rodina, ktorá má neoprávnene obývať túto nehnuteľnosť v súčasnosti za prenájom neplatí.

Článok uverejnený asi pred rokom:

Druhý rok neplatia nájom a bývajú na náklady nás občanov. Dlh jedinej rodiny doteraz je 8 889,97€ a každý deň narastá ! – VIDEO

Priatelia nezačneme aj my pýtať obdobné výhody od mesta, resp. má v súčasnej spoločnosti zmysel plniť si záväzky, keď vidíme, že mesto nie je schopné ani cez exekútora na základe súdneho príkazu „nájomníka“ resp. dnes už skôr skvotera z vlastnej nehnuteľnosti vysťahovať po dobu niekoľkých mesiacov či dokonca niekoľkých rokov?

Na ľudí tvrdo pracujúcich po celý život štát a samosprávy váľajú ďalšie a ďalšie poplatky, zvyšujú dane, poplatky za odvoz odpadu a na každého z nás sú páky na vymoženie záväzkov. Čo sa musí stať na to, aby si kompetentní uvedomili, že raz aj slušným a štandardne zákony dodržiavajúcim ľuďom povolia nervy a povedia dosť?

– – –

Pripomeňme si vyjadrenia nájomníkov jedného zo sociálnych bytov vlastníckom vzťahu k nehnuteľnosti a platenia si záväzkov voči Mestu Sereď:

Aj vy ste sa pobavili?

A teraz sa pozrime na dlhy zanechané k dnešnému dňu:

Na základe našej žiadosti, pracovníčka MsÚ Mgr. Jana Vadovičová skutočne promptne zaslala e-mail s údajmi vhodnými na publikovanie:

Zadný vchod predného domu – posledná nájomná zmluva na byty č.2 a č.4 na Trnavskej ceste 866/51 v Seredi bola podpísaná od 1.9.2018 do 30.11.2018. Potom mesto začalo realizovať všetky kroky na ich vysťahovanie v rámci platnej legislatívny . Byty boli dňa 11.8.2021 vypratané. Exekúciu vykonala JUDr. Majkútová. Pohľadávka voči nájomcom k 30.9.2021 predstavuje sumu  16 085,91€.

Mesto realizovalo samostatný vchod do bytov č.2 a č.4 v roku 2016 s celkovými nákladmi 6 380€. Na základe uvedenej rekonštrukcie bola nájomcovi od 1.12.2016 zvýšená mesačná výška úhrad do fondu opráv na náklady spojené s jeho vybudovaním o 100€/mesiac. Nájomné uhrádzal nájomca do septembra 2018 čím prispel do fondu opráv v celkovej sume 2 200€.

Predný vchod  – posledná nájomná zmluva na byty č.1 a č.3 na Trnavskej ceste 866/51 v Seredi bola podpísaná od 01.07.2018 do 30.09.2018. Následne mesto začalo realizovať všetky kroky na ich vysťahovanie v rámci platnej legislatívny. V súčasnej dobe je vydaná právoplatná exekúcia na vypratane bytov (396EX 338/21 – 28), ktorou bol poverený dňa 7.5.2021 JUDr. Martin Dobrodenka so sídlom exekútorského úradu v Skalici. Pohľadávka voči nájomcom k 30.09.2021 predstavuje sumu 8 408,94€.

Mesto pristúpilo k uzavretiu rozbitých okien doskami po tom čo boli byty opustené, ale ostali v nich osobné veci nájomcov. Zároveň ich tak zabezpečili aby sa do nich nenasťahovali iní ľudia.  Byty musí vypratať exekútor na základe exekučného príkazu, nemôže tak urobiť mesto.

Na základe Vášho upozornenia bola na sociálnych bytov vykonaná bezodkladne kontrola pri ktorej bolo zistené, že v pivnici domu sa nikto nenachádza. Pivnica je zabezpečená bezpečnostnými dverami napojenými na alarm. Čo sa týka prieduchu (komína) v okne z pivnice, ide o komín z kotla určeného na vykurovanie domu. Kotol aj ostatné zariadenie bolo nainštalované podľa predpisov a je na ňom vykonávaná pravidelná kontrola, údržba. Kúrenie je v súčasnej dobe vypnuté. Od roku 2018 počas zimných mesiacov bolo zapnuté na  minimálnu teplotu z dôvodu, aby neprišlo k poškodeniu vykurovacieho systému.

– – –

Po pozretí si videozáznamu v hlavnej úlohe s agresívnymi a arogantnými obyvateľkami bytov a prečítaní si stanoviska MsÚ, už asi sliušnému pracujúcemu človeku veľmi do smiechu nie je, že?

Zo stanoviska p. Vadovičovej vyplýva, že dve rodinky  roky  nezákonne užívajúce mestské nehnuteľnosti, ich nielen vybývali a zničili čo sa zničiť dalo, ale ešte aj zanechali dlh na nájomnom v desiatkach tisíc Eur.

Čo vy na to občania?

Podobné články

36 KOMENTÁRE

Najnovšie články