sobota, 18 mája, 2024

Václav Jurčaga sa verejne vyjadril k ukončeniu sporu medzi obcou Šintava a Lodenica s.r.o.

Najčítanejšie

Šintava / Nezmyselnému právnemu sporu vyvolanému ex starostom Holičkom proti Lodenica, s.r.o. sme sa venovali už niekoľko krát.

Roky poukazujeme na plytvanie verejnými finančnými prostriedkami a od roku 2017 aj na zbytočné naťahovanie prehratého súdneho sporu v záujme oddialenia platby za súdne trovy a právne zastúpenie žalovanej strany.

Nech to vyzerá akokoľvek zvláštne, skutočne samotný súdny spor bol ukončený ešte v roku 2017 s verdiktom potvrdzujúcim prehru obce Šintava a teda bolo jasné, že obec bude platiť. Otázkou bolo len koľko. Keďže voči výške súdnych trov a právneho zastúpenia sa obec stále odvolávala, dochádzalo k sústavnému navyšovaniu nákladov na zastupovanie. A to nielen strany žalovanej, ale aj samotnej obce, ktorá / ktorej štatutárka a starostka o definitívne prehratom súdnom spore vedela.

Pre bežného občana je treba uviesť pravdu aj vo výške jednotlivých úkonov. Každý úkon právnej kancelárie pri takomto spore (hodnota nehnuteľnosti) sa pohybuje rádovo vysoko nad tisíc Eur.

V súlade so zákonom 211/2000 Z.z. sme od obce vyžiadali informácie týkajúce sa nákladov spojených s právnymi zastúpením a ostatnými nákladmi spojenými s týmto sporom. Stanovisko obce nájdete tu v prílohe:

Miloš Majko

(Poznámka autora: Výraznému navýšeniu súdnych poplatkov a trov právneho zastúpenia a nákladov obce na tento na súde prehratý spor od nástupu starostky Režňákovej do funkcie, sa budeme venovať v samostatnom materiáli.)

Z uvedeného vidieť, že konečný rozsudok vo výške 138 000 Eur, ktoré je obec povinná právnikom zastupujúcim Lodenicu, s.r.o. vyplatiť, obec tento spor stál ďalšie desiatky tisíc Eur. Dá sa predpokladať, že výsledná čiastka tohto nezmyselného sporu sa blíži k 200 000 Eurám. Opakujeme ešte raz, zhruba 200 000 Eur bolo vynaložených na spor, ktorý obťažoval a psychicky likvidoval žalovanú stranu 10 rokov, rozdeľoval obec a vyvolával svojim spôsobom vášne a v tomto volebnom období aj „nekonečné“ demagogické prejavy poslanca Kavoňa na rokovaniach obecného zastupiteľstva.

Za vážny problém považujeme aj odizolovanie poslankyne Evy Tvarožkovej od informácií vo veci nakladania s majetkom obce v súvislosti s týmto sporom. Áno, ako poslankyňa a zároveň spoluvlastníčka Lodenice, s.r.o. nemala hlasovať, čo aj dodržala, no diskriminovaná v oboznamovaní sa s informáciami bola neprávom. Poslankyňa Tvarožková nie je poslankyňou z Božej vôle, alebo nejakým svojvoľným rozhodnutím, ale na základe výsledkov regulérnych volieb. Zastupuje tak svojich voličov a obyvateľov obce  a má voči nim záväzky a povinnosti. A preto ak konanie štatutárky a starostky obce Režnákovej aj v tejto veci skončí „len“ podaním na prokuratúru a nie trestným oznámením, bude „jej výhrou“. Rovnako ako výrok starostky Režnákovej na predchádzajúcom rokovaní OZ, kde verejne povedala:

“Či bolo opodstatnené toto podanie (pozn.: žaloba na Lodenicu podaná starostom Holičkom…) keď budeme mať vyjadrenie tejto právničky, ktorá teda nám spraví právnu analýzu … milerada to poviem na kameru.”

“Naozaj si nedovolím tvrdit, či to bolo kúpené tak jak to sa predávalo, alebo sa kupovalo a predávalo niečo iné, alebo ste len využili kedy sa to dalo…”

Je zvláštne, čo si volená zástupkyňa Režnáková verejne dovoľuje napriek tomu, že vo veci je právoplatný a vykonateľný rozsudok už niekoľko rokov a ona osobne má o tom vedomosť. Robí to z nevedomosti, neznalosti, alebo arogancie jej vlastnej a preukázanej už na niekoľkých rokovaniach OZ? Žiaľ, pre obyvateľov obce je to jedno. Výsledok je totiž rovnaký.

Obdobne verejne spochybňoval predaj nehnuteľnosti aj už spomínaný poslanec Kavoň. Opätovne kladieme opodstatnenú otázku. Čo títo dvaja volení funkcionári obce svojimi verejne prezentovanými výrokmi v podstate spochybňujúcimi právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu sledujú?

S Václavom Jurčagom sme sa na tému konečne ukončeného sporu obec Šintava proti Lodenica s.r.o. rozprávali v štúdiu pred kamerou.

Video rozhovor:

Aj tento rozhovor veríme, že prinesie ozrejmenie predmetného sporu občanom a napovie, ako sa žije niekomu, kto je sústavne atakovaný výkonnou mocou, osočovaný a trpí sústavným spochybňovaním spôsobu nadobudnutia majetku, za ktorý riadne zaplatil.

Dokedy si volení zástupcovia  svoje dobre platené posty a povinnosť slúžiť občanom vo verejnom záujme, budú mýliť s vlastnou firmou a miestom na vybavovanie si osobných „účtov, sporov či antipatií“ voči niektorým občanom? Kedy konečne účinne  a v akceptovateľnom čase zasiahne štát?

Prípadu sa budeme venovať podrobne aj v ďalšom článku.

– – –

Staršie články s vyjadreniami starostky Režňákovej si môžete prečítať  tu:

Len hlupák potrebuje razítko súdu na to, aby mal potvrdené že je hlupákom. Prečo potrebuje starostka Režňáková na toto právnu analýzu?

A ešte staršie články, videá  a vlastne celú históriu vývoja sporu, nájdete na SOL v archíve a to tu:

https://www.seredonline.sk/kategoria/obce/sintava/

a v archíve starého redakčného systému tu:

http://archiv.seredonline.sk/obec-sintava/index.html

Podobné články

11 KOMENTÁRE

Najnovšie články