utorok, 23 júla, 2024

Ako sa „darí“ zmluvnému vzťahu Mesta Sereď s firmou GreenCon Recycling s.r.o.?

Najčítanejšie

Sereď / Podnikanie spoločnosti GreenCon Recycling s.r.o. (firma vystriedala  Tekadex s.r.o)  , teda premenovaný BOPAL s.r.o., v meste Sereď rozhodne považovať za výhru netreba. Na neseriózne konanie a správanie sa vedenia tejto firmy dlhodobo, minimálne od leta minulého roku, upozorňovali niekoľkí poslanci Mestského zastupiteľstva. Zistili podozrivé navážanie plastového odpadu pochádzajúceho aj zo zahraničia, upozornili na vytváranie nelegálnych skládok a neplnenie si záväzkov voči Mestu Sereď vyplývajúcich firme zo zmluvy.  To všetko na mestský pozemok prenajatý vtedy firme Tekadex, s.r.o. na úplne iný účel,  ako sa dialo. A to ešte poslanci netušili, čo odhalí vyšetrovanie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorá v objekte na základe podnetu obyvateľa mesta vykonala kontrolu.

Šetrením SIŽP bolo zistené, že sa jedná o „nelegálny cezhraničný dovoz odpadu“, ktorého na mestskom pozemku skončili stovky ton. Konkrétne citujeme zo stanoviska SIŽP: „Kontrolovaný subjekt sa ako príjemca odpadu podieľal na nezákonnej cezhraničnej preprave odpadov. Kontrolovaný subjekt nebol oprávnený v kontrolovanom zariadení (mestský pozemok Malý Háj) preberať tieto druhy odpadov a teda ani oprávnený uskutočniť ich zhodnotenie“.

Konateľ spoločnosti pán Krošlák niekoľkokrát poslancov zavádzal klamlivými informáciami a tvrdil, že všetko čo robí je v súlade so zákonom. Pravdou ale je, že takúto činnosť mu neumožňovala ani nájomná zmluva s mestom. Zároveň na takúto činnosť nedisponoval ani nevyhnutnými povoleniami Odboru životného prostredia Okresného úradu Galanta.

Na všetky tieto skutočnosti bol niektorými poslancami Mestského zastupiteľstva priamo na verejných rokovaniach zastupiteľstva upozorňovaný ako primátor mesta Tomčányi, prednosta Krajčovič, tak aj ostatní poslanci. Žiaľ je nevyhnutné konštatovať, že primátor mesta Tomčányi nekonal a prednosta Krajčovič dokonca toto konanie obhajoval.

Prekvapí snáď niekoho informácia, že vedenie mesta túto firmu dlhší čas z verejných finančných zdrojov – teda našich peňazí dotovalo a Krajčovič to obhajoval  napr. na rokovaní MsZ 25.6.2020 (dôkaz-videonahrávka v čase 4:33 hod). Dokonca aj na MsZ dňa 17.9.2020 (videonahrýávka v čase 1:25 hod.) prednosta opätovne potvrdil, že firme v podstate iba finančne mesto pomáhalo a nezaujímalo ho (Krajčoviča), či službu, ktorú mala firma zmluvne vykonávať, aj reálne vykonala. Zdá sa vám toto ako úryvok z nejakého scifi románu? Aj nám. No stačí nahliadnuť do dennej tlače staršieho dátumu a pripomenúť si, že primátor Tomčányi prednostovi Krajčovičovi udelil 65 000 Eur odmien aj za uzatvorenie výhodnej zmluvy na obdobie viac ako 30 rokov s touto spoločnosťou, ktorá mala zmluvne do roku 2045 zadarmo odoberať a spracovávať BRO odpad od rodinných domov. Po uvedených faktoch vás snáď prekvapí informácia, že firma si svoje zmluvné povinnosti mala problém plniť od začiatku zmluvného vzťahu?

Medzičasom uplynulo niekoľko mesiacov a na konci roka 2020 firma Tekadex s.r.o.  spoluprácu s Mestom Sereď ukončila, lebo sa dostala do problémov. V septembri 2020 konateľ Krošlák totiž zmluvu s mestom vypovedal. (Napriek tomu nemáme informácie, že by prednosta Krajčovič 65 000 Eurovú odmenu do rozpočtu mesta vrátil).

Firma Tekadex s.r.o. ukončila zmluvný vzťah s mestom k 31.12.2020 a zanechala po sebe voči mestu nasledovné záväzky:

  • 36 172,47 Eur (dlžné nájomné a zmluvné pokuty)
  • 15 202,49 Eur (čiastka za služby vykonávané mestom namiesto firmy Tekadex, s.r.o. – zber BRO z plastových vriec a konárov)

Ak na základe týchto skutočností predpokladáte, že s takouto firmou a vedením, ktoré v nej figurovalo, mesto zastúpené štatutárom a primátorom Tomčanyim nebude chcieť mať nič spoločné, mýlite sa.

Tekadex s.r.o. bol okamžite nahradený firmou GreenCon Recycling s.r.o. a ak predpokladáte, že konateľom tejto firmy je rovnaký Ing. Tomáš Krošlák, nemýlite sa. Konateľ novej firmy od tej starej, teda vlastne sám od seba, dokonca neprevzal ani objekt nájmu od mesta, čo vedeniu mesta ani nevadilo. Vedenie mesta reagovalo až na opätovné upozornenie poslancov MsZ. Prečo je tomu asi tak? Vlastne je to pochopiteľné, Krošlák vedel čo po sebe preberá. A keď primátor Tomčányi napriek upozorneniam nezákonnosti toleroval predchádzajúceho pol roka, ťažko nejak obzvlášť kritizovať takýto postup v roku novom.

Podľa poslankyne JUDr. Edity Červeňovej išlo o nový právny subjekt, ktorému sme mali dať šancu. Ako členka komisie, ktorá vyberala nového nájomcu, teda opätovne Krošláka, asi videla dôvod na takéto konanie aj vyhlásenie. Tak teda, dostal šancu. Ako sa jej zhostil, dokumentujú ďalšie fakty:

  • firma GreenCon Recycling s.r.o. podľa našich informácií zo začiatku týždňa, si neplní povinnosti vyplývajúce zo zmluvy voči mestu od júna 2021. Neplatí nájom za prenajatý pozemok a ku koncu septembra má firma dlhovať mestu 8520 Eur.
  • Podľa našich informácií bioodpad už nespracováva, nakoľko bioplynová stanica nie je funkčná a má byť na ňu uvalených niekoľko exekúcií.

Aktuálny list vlastníctva č. 6256 si bez problémov nájde každý sám.

Je toho málo alebo dosť? Poďme ďalej.

Pred asi dvomi mesiacmi našu redakciu kontaktovali vlastníci jedného pozemku neďaleko Bratislavy s tým, že na ich pozemok prišiel kamión s plastovým odpadom a jeho zahraničný vodič dostal pokyn na tomto pozemku sa dovezeného odpadu zo zahraničia zbaviť. Vodič mal smolu. Na pozemku boli prítomní jeho vlastníci a vo vysypaní odpadu mu zabránili. Pýtali sa ho, kto ho tam poslal a na základe čoho. Vodič kamióna mal povedať, že bol presmerovaný dispečerom na tento pozemok už počas jazdy do Serede (spoločnosti GreenCon Recycling), kam bol odpad určený. Túto skutočnosť dokladoval písomnou dokumentáciou, ktorej fotografie nám vlastníci pozemku do redakcie zaslali.

Z dôkazov ktorými redakcia disponuje je zrejmé, že náklad kamióna s návesom – plastový  odpad zo zahraničia – skutočne smeroval do Serede a to do firmy vedenej Krošlákom a teda znovu na pozemok prenajatý od Mesta Sereď.

Vlastníci pozemku pri Bratislave vodiča s kamiónom zablokovali, na miesto privolali políciu a prípad jej prenechali.

Aj vy sa zamýšľate nad dôvodom, prečo dispečer presmeroval kamión s odpadom zo zahraničia niekde mimo Sereď? A zamýšľate sa aj nad tým, koľko takýchto kamiónov odpadu určených do Serede možno bolo presmerovaných na nejaké pozemky po Slovensku? Túto informáciu netušíme a v niektorých prípadoch pribudnutie niekoľkých ton plastového odpadu možno nezistili ešte ani vlastníci svojho pozemku, na ktorý chodia menej často. A možno takýto prípad už nenastal. Je to na vyšetrovaní polície rovnako, ako prípad pri Bratislave, obdobný plastový odpad v objekte bývalého Milexu Sereď, ale aj samotné nezákonné dovážanie a skladovanie odpadov na mestskom pozemku v Malom Háji prenajatom už firme GreenCon Recycling s.r.o.

Vyzerá to tak, že konateľ Krošlák so všetkými firmami podnikajúcimi v našom meste je špeciálnym typom podnikateľa, ktorého určite niekedy v budúcnosti „radi uvítajú“ kdekoľvek sa len objaví. Myslíte si, že nájde rovnakú podporu a finančné dotácie aj od volených zástupcov ďalšieho mesta alebo obce tak, ako našiel v Seredi?

S konateľom GreenCon Recycling s.r.o. a všetkých minulých firiem, v ktorých figuroval Ing.Tomášom Krošlákom sme sa stretli osobne a dali sme mu šancu vyjadriť sa k pripravovanému článku. Túto možnosť nevyužil. Uplynul mesiac čakania, či si predsa len neuvedomí závažnosť situácie, v ktorej sa nachádza nielen firma, on, ale aj mesto s ktorým je v zmluvnom vzťahu. Súčasný stav: pozemok znečistený a znehodnotený nelegálne vozeným a skladovaným plastovým odpadom zo zahraničia, čierna stavba na ňom postavená a bioplynová stanica s niekoľkými exekúciami…

Ozaj, v akom štádiu je konanie stavebného úradu v tejto veci?

Konateľa spomenutých s.r.o.-čiek Krošláka sme sa pokúsili osloviť aj v utorok. Telefón počas zvonenia zrušil a automat nám zaslal hlášku o 9.44 hod. „zavolám naspäť“. Nezavolal.

Zavolal až dnes, teda v stredu  15. 09. 2021 o 12:21 hodine a vyjadril sa nasledovne:

  • bioplynová stanica funguje, len teraz má technickú poruchu. Rokuje s dodávateľom Farmou Majcichov.
  • dlžný nájom od júna nepoprel, najskôr ale musí rokovať s mestom.
  • spracovávanie BRO odpadu z mesta? Najskôr musí rokovať s mestom.

A že až tak za dva týždne sa vyjadrí. Asi tak, ako doteraz a v minulosti vždy.

Vo štvrtok, teda zajtra, poslanci MsZ opätovne rokujú na Mestskom zastupiteľstve. Bude sa niekto z nich zaujímať o vývoj situácie okolo firmy GreenConRecycling s.r.o. a stavu jej podnikateľských aktivít na mestskom pozemku v Malom Háji?

Prípadu sa budeme ďalej venovať.

Podobné články

26 KOMENTÁRE

Najnovšie články