utorok, 25 júna, 2024

„Geomorphological Processes at the Industrial Sludge Landfill in Sered, Slovakia“ – o skládke lúženca v Seredi sa píše aj v zahraničí

Najčítanejšie

Výskumom haldy lúženca po Niklovej huti, dopadom na životné prostredie v Seredi a publikovaniu výsledkov výskumov sa venujú aj slovenské vysoké školy a univerzity.

Jedným z posledných publikovaných článkov v zahraničí, je „Geomorphological Processes at the Industrial Sludge Landfill in Sered, Slovakia“, ktorý nájdete tu:  https://www.mdpi.com/2071-1050/13/12/6605

sustainability-13-06605-v3(2)

„Článok je zameraný na identifikovanie zmien ku ktorým dochádza na povrchu skládky lúženca v Seredi. Informuje o jej vzniku a zložení aj súčasnom využití. Popisuje prírodné aj antropogénne procesy ktoré formujú túto haldu. Jedným z opísaných prírodných procesov, ktoré dnes haldu formujú je aj eolická erózia. V súvislosti s ňou článok opisuje aj prvky, ktoré sú vyvievané z plochy haldy na mesto Sereď.“ – definoval článok jeden z autorov, Mgr. Matúš Maxin, z Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky v Prešove.

Renomovaný švajčiarsky časopis s písomným súhlasom autora publikoval  fotografiu dokumentujúcu prášenie lúženca na mesto z archívu SeredOnLine.sk.

Podobné články

33 KOMENTÁRE

Najnovšie články