utorok, 25 júna, 2024

„Keď ma majú na mestskom cintoríne zahrabať bagrom, radšej sa nechám pochovať na záhrade“ – odkazuje pani Václavíková – VIDEO

Najčítanejšie

Sereď / Dnes v popoludňajších hodinách nás kontaktovala rozhorčená obyvateľka mesta pani Václavíková, ktorá sa práve vrátila z pohrebu blízkej osoby. Pohreb sa konal na Mestskom cintoríne v Seredi a pani Václavíkovú rozhorčil spôsob pochovávania zosnulého, resp. zakrytie rakvy hlinou v hrobe spôsobom odporujúcim základnej úcte k zosnulému, ako aj rodine, ktorá sa nachádzala ešte v blízkosti hrobu.

Pani Václavíková na krátkom videozázname zadokumentovala ťažkú stavebnú techniku – bager, ktorý bol už pripravený hrob zasypať lyžicou.

Na základe podnetu pani Václavíkovej sme kontaktovali dlhoročnú pohrebnú službu s otázkou, či je štandardné vykopanú jamu s uloženou rakvou zahrabávať takýmto spôsobom. Odpoveď je nasledovná:

„Najmä v zimných mesiacoch môže byť na výkop jamy potrebnej k uloženiu rakvy je možné použiť bager. Toto sa však vykonáva ešte pred príchodom rodiny a ostatných poslednej rozlúčky so zosnulým. Samotná rozlúčka ako aj celý proces okolo pohrebu musí byť maximálne dôstojný, musí byť braný ohľad na pozostalých a za žiadnych okolností by sme my nepristúpili k použitiu takejto techniky pri zahrabávaní hrobu hlinou, ani po odchode príbuzných z cintorína a už vôbec za ich prítomnosti. Takéto konanie s hrobovým miestom je vysoko necitlivé voči pozostalým a vidieť tu, že správca cintorína akosi pozabudol aj na úctu voči zosnulému. Stále zostáva štandardom použitie lopát a zahrabanie hrobu ručne„.

Vo veci sme sa snažili získať stanovisko správcu cintorína pani Edity Kašíkovej, ktorá však na niekoľko telefonických pokusov vykonaných na mobilné tel. číslo uvedené ako kontaktné pre pohrebnú službu a správu cintorína nereagovala. Nezavolala ani späť.

Nakoľko sa jedná o cintorín mestský, snažili sme sa získať aj stanoviska vedenia mesta a preto sme opätovne niekoľkokrát telefonicky v pracovnej dobe kontaktovali na služobnom telefónnom čísle hovorcu primátora Bc. Ľubomíra Veselického. Ako obyčajne zástupca primátora, jeho hovorca a poslanec MsZ Veselický v pracovnej dobe služobný telefón nedvíhal.

Následne nás opätovne telefonicky kontaktovala autorka podnetu pani Václavíková s tým, že ona osobne volala primátorovi mesta Ing. Martinovi Tomčányimu, ktorý jej do telefónu povedal, že „na mieste nebol a nebude sa k tomu vyjadrovať“.

S najväčšou pravdepodobnosťou na drvivej väčšine pohrebov sa primátor mesta skutočne nenachádza. Vlastne, žiaden primátor mesta či dokonca starosta obce. Nemôže to ale byť argumentom, prečo sa k takto vážnej veci nevyjadrí. Primátor a štatutár Mesta Sereď  Tomčányi  ako zodpovedná osoba za chod mesta, mestský majetok a teda v konečnom dôsledku aj fungovanie mestského cintorína nesie za mesto zodpovednosť.  Tomčányi  teda nemôže takto vážne sťažnosti obyvateľov mesta, a ešte k tomu v takto citlivých veciach ignorovať.

Vo veci sme kontaktovali aj novú hovorkyňu Mestského úradu pani Zuzanu Slahučkovú, ktorá prisľúbila, že sa k tejto poľutovania hodnej udalosti pokúsi stanovisko mesta Sereď zabezpečiť.

Opätovne je na mieste otázka. To skutočne až takto hlboko sme v Seredi schopní klesnúť? A dokedy sa bude pred problémami vedenie mesta, teda primátor Tomčányi skrývať?

 

Podobné články

155 KOMENTÁRE

Najnovšie články