utorok, 23 júla, 2024

Firmy sa menia, konateľ Krošlák a dlhy voči Mestu Sereď zostávajú

Najčítanejšie

Rok 2021 bude možno prelomový a ľudia sa dozvedia mnoho, možno aj také veci, o ktorých mnohí chcú, aby zostali skryté. Nitky sa rozpletajú a je otázkou času, čo sa dozvieme ďalej. Na úvod poukážem na článok, ktorý bol dnes v noci uverejnený na Aktualitách.

https://www.aktuality.sk/clanok/853541/daniari-radili-podnikatelovi-ako-sa-zbavi-blokacie-majetku-za-uplatok-400-tisic-eur/

Aby som Vás uchránil od dlhého čítania, vyberiem z článku podstatné časti. „Policajná akcia Judáš, zameraná na vysokopostavených policajtov, daniarov a príslušníkov tajnej služby, vyplavila na povrch aj prípad „vypaľovania“ spoločnosti Bopal a jej konateľa a majiteľa Dušana Bočkaya z Nitry…. Ročné tržby Bopalu presahovali sumu 23 miliónov eur a za uplynulých 10 rokov vždy vykazovala slušné zisky – napríklad takmer 219-tisíc eur po zdanení za rok 2018“ Tu by som pripomenul, že spoločností, ktoré majú v názve Bopal je hneď niekoľko a vo všetkých bol alebo je konateľom Dušan Bočkay. Spoločnosti Bopal bol zablokovaný majetok v hodnote 4 až 5 miliónov eur predbežným opatrením. „Krátko po zablokovaní aktív firmy Bopal sa jej majiteľ a konateľ Dušan Bočkay stretol v máji 2018 so štátnymi úradníkmi v kaviarni na Bajkalskej ulici v Bratislave s tým, že jeho problém s daniarmi vedia vybaviť za úplatok vo výške 400-tisíc eur.„Jediný spôsob, akým je možné zrušiť predbežné opatrenie na blokáciu majetku spoločnosti, je preukázanie záväzku spoločnosti voči tretej osobe,“ radili Bočkayovi daniari z finančnej správy. Uvádza sa to v rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu o ich vzatí do väzby.“

V článku sa tiež dočítate o napojení firiem priamo na Dušana Bočkaya.

Jednou zo spoločností z portfólia Dušana Bočkaya bola aj spoločnosť Bopal SK s.r.o. Táto spoločnosť, ktorej bol Bočkay konateľom sa v septembri 2020 premenovala na GreenCon Recycling a jej konateľom sa stal Ing. Tomáš Krošlák. Od toho istého dňa sa spoločníkom GreenConu stala spoločnosť Starmind Investment a.s., ktorej akcionárom sa stal Dušan Bočkay. Takže bývalý konateľ Bopalu sa stal jedným zo spoločníkov Krošlákovho GreenConu. Toho Krošláka, ktorý bol konateľom spoločnosti Tekadex, ktorá dostala do prenájmu mestský pozemok v Malom Háji, na ktorom vyrástla bioplynová stanica, na ktorú dostala spoločnosť BPS Vlčkovce dotáciu z PPA. Aby to bolo ešte viacej zamotané, tak v spoločnosti Tekadex bola jedným zo spoločníkov spoločnosť Bopal s.r.o., ktorej konateľom bol Dušan Bočkay. Spoločníkom Bopal s.r.o. bola spoločnosť BOPAL CORPORATION Limited so sídlom v Hong Kongu v Čínskej ľudovej republike. Spoločníkom už spomínanej spoločnosti BPS Vlčkovce sa stala spoločnosť Tekadex a jej konateľom Tomáš Krošlák.

Aby som to zhrnul. Spoločnosť Tekadex (konateľ Ing. Krošlák) podpísala v roku 2013 zmluvu s mestom Sereď na prenájom pozemku v Malom Háji za účelom uskladňovania biologicky rozložiteľného odpadu(BRO) a jeho následné spracovanie v bioplynovej stanici. Zároveň sa zaviazala vykonávať bezplatne odvoz BRO od rodinných domov až do roku 2045. Následne spoločnosť BPS Vlčkovce (spoločníkom je TEKADEX, jedným z konateľov Ing. Krošlák) dostala nenávratný finančný príspevok od PPA vo výške 859 515 € na vybudovanie bioplynovej stanice na tomto pozemku prenajatom spoločnosti TEADEX od mesta  a stala sa jej vlastníkom a prevádzkovateľom. Spoločnosť Tekadex vypovedala mestu Sereď nájomnú zmluvu v septembri 2020, pretože od mája nedokázala zabezpečiť odvoz BRO a ani nemala oprávnenie nakladať s bioodpadom.  Po uplynutí 3-mesačnej výpovednej lehoty táto nájomná zmluva s mestom skončila ku dňu 31.12.2020 s tým, že spoločnosť TEKADEX zostala dlžná mestu Sereď niekoľko desiatok tisíc eur.  V roku 2019  spoločnosť Bopal SK s.r.o. začala prevádzkovať bioplynovú stanicu na základe zmluvy s BPS Vlčkovce. 19.9.2020 Bopal SK s.r.o. zaniká a vzniká GreenCon recycling s.r.o. (išlo v podstate len o zmenu názvu spoločnosti, pretože IČO, všetky práva spoločnosti preberá po BOPAL SK s.r.o) a konateľom sa stáva Tomáš Krošlák. Na bioplynovú stanicu je plomba v prospech banky.

Koncom roka 2020 mesto Sereď vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž o nájom pozemku v Malom Háji, na ktorom stojí aj bioplynová stanica. Jediný uchádzač o pozemok je GreenCon recycling, avšak komisia nevyberá nikoho hlasovaním 2 za proti 3. Následne je vyhlásená opakovaná verejná obchodná súťaž,  do ktorej sa opakovane prihlásil len GreenCon, avšak teraz už je úspešný. K žiadnej zmene pritom neprišlo, ba dokonca sa vynorili pochybnosti o nelegálnej skládke plastového odpadu na mestskom pozemku. Otázne je, kto z členov komisie zmenil názor, zahlasoval tak, že uchádzač vybraný bol a čo ho k tomu viedlo. Faktom však zostáva, že Ing. Krošlák ako konateľ spoločnosti TEKADEX ukončil nájom tohto mestského pozemku k 31.12.2020 s dlhmi, ktoré nebude ľahké pre mesto od neho vymáhať a od 1.1.2021 začína ako nájomca tohto istého pozemku, ale už ako konateľ spoločnosti GreenCon Recycling.

O tom ako fungoval zber a následné spracovanie BRO na pozemku v Malom Háji, sa písalo niekoľko článkov. Tento príspevok chcel upozorniť len na veľmi podivné fungovanie rôznych firiem na mestskom pozemku, no viac-menej vždy s tým istým konateľom a jeho spoločníkmi.

 

 

(Poznámka redakcie: Autor článku je redakcii známy, nakoľko článok bol podpísaný a jeho uverejnenie bolo konzultované aj telefonicky. Autor však požiadal o zachovanie anonymity, čo redakcia rešpektuje.)

 

Podobné články

38 KOMENTÁRE

Najnovšie články