sobota, 18 mája, 2024

Starosta obce Šoporňa Adrián Macho je vinný – vyniesol dnes rozsudok sudca Okresného súdu

Najčítanejšie

Galanta / Šoporňa / Dnes krátko popoludní sudca Okresného súdu v Galante vyniesol rozsudok voči obžalovanému  Mgr. Adriánovi Machovi – vinný.

Sudca OS v Galante obžalovaného  Mgr. Adriána Macha uznal vinným zo spáchania prečinu marenia úlohy verejným činiteľom § 327 odst. 1 Tr. zákona  a odsúdil ho uložením peňažného trestu vo výške 1000 Eur s tým, že ak odsúdený Macho uvedenú čiastku nezaplatí, bude musieť nastúpiť na výkon trestu v trvaní troch mesiacov.

Sudca v odôvodnení rozsudku mimo iné povedal:Adrián Macho prokuratúre znemožnil plnenie úloh vyplývajúcich jej priamo zo zákona o prokuratúre. Zmaril plnenie dôležitej úlohy

Súd vykonal dokazovanie a dospel k jednoznačnému záveru, že obžalovaný sa dopustil žalovanej trestnej činnosti na skutkovom základe, ako mu bolo kladené v obžalobe

„Starosta Macho bol povinný riadiť sa príslušnými zákonmi.“

„Okresná prokuratúra konala v súlade so zákonom“

Starosta Macho obce bol povinný s prokuratúrou spolupracovať

Sudca OS prokuratúre vytkol formálne nedostatky v obžalobe aj v úkone prehliadky iných priestorov a pozemkov (obecného úradu), ktoré však nemali vplyv na trestné konanie.

„Obžalovaný nespolupracoval s prokuratúrou a už tým sa dopustil žalovanej trestnej činnosti“

Jedná sa o rozsudok prvostupňového súdu a procesné strany si nechali lehotu na rozhodnutie, či sa voči rozsudku OS odvolajú. Rozsudok teda nie je právoplatný.

Obsahu obžaloby sa budeme venovať v samostatnom článku. Vyhlásenie rozsudku OS rovnako prinesieme z audio záznamu.

Podobné články

67 KOMENTÁRE

Najnovšie články