pondelok, 15 júla, 2024

Namiesto riadneho povolenia o výnimke pri parkovaní stačí, že primátor o tom vie?

Najčítanejšie

Po predchádzajúcom telefonickom rozhovore s autorom tohto článku a fotografií v ktorom sme boli oboznámení s popísanou problematikou, nám bol do redakčnej pošty doručený e-mail.

Postreh obyvateľa mesta je podpísaný, no požiadal o zachovanie anonymity, nakoľko má obavy o možné konzekvencie voči jeho osobe zo strany primátora mesta menovaného v článku.

– – –

Asi nikomu, kto chodí po ul. M.R.Š  neuniklo, že len pár m od kostola, v zákryte s Trojičným stĺpom, medzi zvyškom z lipovej aleje, postavili SPP regulačnú stanicu (RS) plynu. Pri chudobe, akou trpí naše mesto na kultúrne a historické pamiatky, sa „podarilo“ projektantovi umiestniť RS rovno pred trojičný stĺp v kostolnej záhrade. To je jednoducho možné. Veď projektant nemusí byť práve zo Seredi… Ale na to tu má mesto odborné útvary, aby si takéto veci všimli. Či nie?

   Od pamiatkárov som sa dozvedel, že vo vzdialenosti 10m od historickej stavby – kultúrnej pamiatky nie je možné zo zákona inštalovať inú stavbu. Ale u nás to asi neplatí, ako aj v iných veciach. V tejto súvislosti som sa na odd. Územného plánovania a stavebného poriadku dozvedel že stavebné povolenie bolo vydané v súlade s platným stavebným zákonom a že pred jeho vydaním prebehlo v rámci MsÚ pripomienkovanie projektu. Verejnosť však o tom informovaná nebola, hoci z estetického hľadiska sa jej to týka. Výsledkom bolo, že min. 2 mesiace „svietila“ RS v podobe sivej krabice práve pred oným Trojičným stĺpom vo vzdialenosti menšej ako prikazuje zákon o ochrane pamiatok.

   V tejto súvislosti som zaregistroval, že opakované parkovanie áut dodávateľských firiem rovno pred hlavným vchodom do kostola  sa stalo akousi „normou“. Už som si tú „normu“ pomaly osvojil. Až dnes podvečer tam stáli až dve autá.

  Dokážem pochopiť, že takéto výnimočné situácie si vyžadujú aj výnimočné opatrenia. Tak som sa spýtal tam prítomných montérov, či majú od MsÚ povolenie tam parkovať. Nato mi vedúci pracovnej čaty slušne  odpovedal, že nie sú tam načierno a že primátor o tom vie! A že má na neho potrebný kontakt.

  Fí ha! Tak namiesto kúska papiera s krátkym textom o výnimke a s podpisom a pečiatkou príslušného referenta stačí (je treba?) vedomosť p. primátora! Aké jednoduché!

  Popri rozhovore s oným majstrom som ale zistil, že spomenutá RS bola preložená o cca 25 m ďalej od pôvodného miesta smerom k prevádzkovej budove Hubert.

Keďže sa nejedná len o hocijaké potrubie, ale o strednotlaký rozvod plynu, čo je vyhradené technické zariadenie, musí na to byť vypracovaná aj príslušná časť dokumentácie  obsahujúca túto zmenu.

 Tu si asi každý premýšľajúci človek musí položiť otázku: Kto zaplatí vypracovanie zmeny projektu a jeho realizáciu, keďže pred tým bol tento úsek potrubia vrátane RS už hotový?? Pre SPP to bola jasne naviac  práca. Alebo to primátor vyrokuje od SPP ako darček pre mesto?

– – –

Autor tohto postrehu a fotografií je redakcii známy. Na jeho žiadosť a z dôvodu jeho bezpečnosti  neuvádzame jeho meno.

Stanovisko vedenia mesta sme sa pokúsili zistiť telefonicky pred uverejnením článku u poslanca MsZ, viceprimátora a hovorcu Ľubomíra Veselického. Volali sme mu 2 krát počas pracovnej doby a na služobný mobilný telefón. Hovorca Veselický telefón nedvíhal, aj keď má priamo v popise práce komunikáciu s médiami a nerobí to zadarmo. Za výkon funkcie zastávanej na MsÚ tretie volebné obdobie Veselickému primátor mesta Martin Tomčányi  z rozpočtu Mesta Sereď (teda obyvatelia a občania mesta) nechal vyplatit cez  150 000 Eur. Z toho drvivú časť bez právneho titulu (zistenia hlavnej kontrolórky).

Podobné články

26 KOMENTÁRE

Najnovšie články