pondelok, 15 júla, 2024

Bežnému občanovi mesto robí problémy s odobratím odpadu, iným platíme aj jeho odvoz na skládku

Najčítanejšie

Sereď / Nielen v našom meste dochádza k nárastu odpadov a teda k nevyhnutnosti odpady ešte viac separovať a triedené recyklovaním vracať späť do procesu výroby.

Už v minulom roku sme boli svedkami podstatne sťaženého odovzdávania odpadov na mestskom zbernom dvore. Pracovníci odmietali od občanov prevziať určité druhy a množstvo odpadu s tým, že ho majú na vlastné náklady odviezť na skládku do Pustých Sadov, alebo Trnavy. Prirodzene, toto sa občanom nepáčilo a jeden svoju nespokojnosť vyjadril dokonca názorne – odpad jednoducho vysypal pred zberný dvor. Zásah polície pripomínal skôr raziu proti vážnym kriminálnym živlom, ako jednoduchý a účelný protest a poukázanie na fakt, že zberný dvor je tu za naše peniaze a pre nás. Samozrejme za dodržania podmienky – privezený odpad musí byť vytriedený, prípadne ho dotriedi jeho tvorca priamo v priestoroch zberného dvora.

Viac o tomto prípade nájdete tu:

Obyvateľ mesta odpad vysypal pred zberný dvor. Možno ďalší ho vysype do prírody…

Už po zavedení pomerne zvláštnych opatrení na zbernom dvore, sme upozorňovali na pravdepodobný nárast čiernych skládok v meste, v jeho okolí a čo je najhoršie aj priamo v prírode. Aj k tomu došlo a aj niektoré z týchto prípadov občania zdokumentovali a následne na ne upozornili verejne.

Vlastníci rodinných domov, ale aj ľudia z bytoviek teda majú obmedzenú možnosť svoj odpad legálne a „bezplatne“  zlikvidovať jeho dovezením na mestský zberný dvor.  A to ho vozia na vlastné náklady. Nie všetci to ale robia takto. Znovu v meste máme aj výnimky…

Už roky kritizujeme stav, kedy v nehnuteľnosti Mestských sociálnych vytov na Trnavskej ulici stačí odpad vyhodiť v podstate na ulicu k veľkoobjemovým kontajnerom a mesto zariadi jeho likvidáciu. Nech sa jedná o odpad akýkoľvek a to bez skúmania, kto ho vyhodil.

Pýtame sa teda verejne – sme my iní občania a obyvatelia mesta Sereď, ako nájomníci mestskej nehnuteľnosti? Prečo my máme problém odpad dovezený na vlastné náklady na zbernom dvore legálne odovzdať na jeho následné spracovanie alebo uskladnenie na oficiálnej skládke a na druhej strane niektorým  občanom opätovne my všetci zaplatíme nielen jeho bezplatnú likvidáciu, ale ešte aj odvoz odpadu priamo „od jeho dverí“?

Začnú sa konečne obyvatelia mesta zaujímať o systém, ktorý to je účelovo zavedený / tolerovaný, alebo budeme aj ďalej len mlčky znášať neustále sprísňovanie pravidiel, zdražovanie, zvyšovanie daní no len pre tých, ktorí možno len pre nedostatok času svoje práva jednoducho neriešia?

– – –

Problematike Mestských sociálnych bytov sme sa venovali aj tu:

http://archiv.seredonline.sk/socialne-byty-mesta-sered/index.html

“Ľudia to budú zase vyhadzovať za týteš alebo to všetko budú hádzať do komunálneho odpadu a nebudú separovať” – občan o problémoch na Zbernom dvore

 

Podobné články

11 KOMENTÁRE

Najnovšie články