utorok, 23 júla, 2024

Ján Budaj: Bezpečnosť ľudí je prvoradá

Najčítanejšie

Minister životného prostredia Ján Budaj sa vo Vysokých Tatrách zaoberal problematikou medveďov, ktoré stratili prirodzenú plachosť. Zdôraznil, že prvoradá je bezpečnosť ľudí. Nebráni sa preto ani redukcii tých šeliem, ktoré by ľudí ohrozovali. Tú bude mať na starosti odborný tím zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP). Odstrel prestanú vykonávať poľovné združenia. Minister Budaj upozornil aj na to, že  zo strany niektorých poľovníkov došlo k lákaniu šeliem rôznymi potravinami do blízkosti ľudských sídiel a označil to za ohrozenie obyvateľstva. Zároveň podčiarkol, že základom na zvládnutie daného stavu je dôkladné zabezpečenie kontajnerových stojísk.

V nedeľu 30.augusta sa minister Ján Budaj stretol s Pavlom Majkom, riaditeľom TANAP-u, Mariánom Hletkom, šéfom zásahového tímu pre medveďa zo Štátnej ochrany prírody, a predstaviteľmi mesta Vysoké Tatry. Zhodli sa, že dôkladne zabezpečené kontajnerové stojiská sú podmienkou každého riešenia. ŠOP eviduje na území mesta Vysoké Tatry celkovo 101 nezabezpečených stojísk odpadu.

Odpad musia poriadne zaistiť aj reštaurácie a hotely a v neposlednom rade sa musia uzavrieť a často vysýpať aj drobné odpadkové koše pri turistických cestičkách v Tatrách. Tie súčasné nevyhovujú štandardom.

„Zabezpečiť odpad je domáca úloha každej obce v dosahu národných parkov, ak tak neurobí,  na desiatky kilometrov podáva medveďom pozvánku, aby nás prišli navštíviť,“ podčiarkol minister Budaj.

Problémom je podľa odborníkov envirorezortu aj pestovanie nutrične výživných plodín na hranici s TANAP-om, ako je kukurica a repka olejná  Medvede sa nimi hojne a nerušene kŕmia, keďže sa v kukuričnisku dokážu ľahko ukryť.

Zhodli sa aj na tom, že  preukázateľne synantropné zvieratá treba monitorovať a eliminovať. Na to je potrebné lepšie personálne a technicky zabezpečiť zásahový tím pre medvede zo ŠOP. 

Na záver minister Budaj  podčiarkol: „Chceme obnoviť rovnováhu a garantovať taký manažment medveďa hnedého, ktorý uchová tento druh naďalej v dobrej kondícii, ale zároveň zmenší riziko kolízií týchto šeliem s obyvateľstvom.“

Podobné články

Najnovšie články