utorok, 25 júna, 2024

Informácie, ktoré nám posunuli konkrétne osoby, sme aj my považovali za závažné, a preto sme požiadali o vyjadrenie primátora mesta

Najčítanejšie

Sereď /  Nielen v predvolebnom zápase, ale žiaľ ani po ňom neustali intrigy a šírenie nepravdivých min. zavádzajúcich informácií o dianí v samospráve.

Samozrejme anonymne. Nespokojnosť obyvateľov s nepokosenou trávou a burinou na verejných priestranstvách a podobne je oprávnená, a kritiku namierenú voči samospráve smerujeme aj my. V každom prípade je ale potrebné vždy vychádzať z faktov, akými sú nastavenie spôsobu chodu úradu a aj napr. samotného kosenia, technické zázemie, vybavenie mechanizmami a údržby verejných priestranstiev samosprávou. K tomu došlo za bývalého vedenia a teda počas 12 rokov riadenia samosprávy bývalým primátorom Tomčányim.

Súčasné vedenie jednoducho musí veci prevziať a prispôsobiť novým podmienkam, ktoré bez najmenších pochýb v tomto roku, ale aj v najbližších budú.

Sledujúc chod samosprávy posledných minimálne 20 rokov, je posledné mesiace až mimoriadne okaté, systematické útočenie na úplne všetko čo samospráva vykoná a kritika vecí, za ktoré súčasné vedenie naozaj nemôže, no napriek tomu sa s tým musí vysporiadať.

Z prístupu niektorých zamestnancov prijatých na úrad za bývalého vedenia, výsledkov práce a spôsobu jej vykonávania si dokonca dovolíme tvrdiť, že v niektorých prípadoch nejde len o neschopnosť, ale dokonca možno až o úmyselné sabotovanie niektorých činností a tým vytváranie podmienok minimálne na kritiku úradu ako takého. Že to škodí hlavne občanom asi hovoriť netreba, a možno len treba čakať na chvíľu kedy týchto ľudí odhalí aj samotné vedenie mesta, čo je ale zvnútra niekedy dosť problematické.

Iba niekoľko dní dozadu nám do redakcie boli zaslané informácie, ktoré aj u nás vyvolali pochybnosti o transparentnosti riadenia samosprávy novým vedením mesta Sereď, a pokiaľ by sa zakladali na pravde, videli by sme takéto konanie ako vážny problém pre mesto a nás občanov.

Oslovili sme preto primátora a štatutára mesta Sereď, Ondreja Kurbela, aby sa k týmto veciam vyjadril verejne. Kompletný videozáznam rozhovoru prinášame v nasledujúcom videu.

 

Podobné články

48 KOMENTÁRE

Najnovšie články