utorok, 23 júla, 2024

Samospráva pripravila občanov o možnosť aktívne sa podieľať na správe vecí verejných

Najčítanejšie

Sereď / Po neúspechu bývalým primátorom Tomčányim odporúčaného a vyslovene občanom nanucovaného kandidáta Jankulára v zápase o post primátora, sa poslanci MsZ rozhodli obsadiť komisie pôsobiace pri MsZ. A vlastne do komisií tak nepustiť odbornú verejnosť.

Ešte v minulosti sa poslanci MsZ dohodli na obmedzenom počte členov komisií, konkrétne na maximálne deviatich členoch. Jedným z argumentov k tomuto kroku mal byť ten, že pri  viacerých členoch sa ťažšie hľadá dohoda. Povedané inak – „viac názorov, viac diskusie“? Dá sa ale povedať aj, že „viac názorov, viac rozumu“. Teda za predpokladu, že v komisii sú rozumní členovia a odborníci.

Ako by to v normálnej samospráve malo fungovať?

Komisie sú poradným orgánom MsZ. Mali by byť obsadené odborníkmi na danú oblasť prioritne z radov občanov. V praxi by teda o konkrétnom probléme diskutovali občania – odborníci na komisii a po dohode by voleným poslancom MsZ odporučili, čo považujú z pohľadu občanov a odbornej verejnosti pre mesto (verejný záujem) za správne.

Následne by poslanci odporúčanie akceptovali, alebo by v diskusii na MsZ zobrali do úvahy ďalšie prípadné argumenty a rozhodli by v hlasovaní nejako. Možno inak, ako odborná verejnosť.

Možno by poslanci MsZ dokonca ignorovali odporúčanie odborníkov a hlasovali by úplne inak a dokonca možno aj v rozpore s verejným záujmom. Možno v prospech nejakých lobistických skupín a možno s braním ohľadu na  záujem napr. aj politickej strany, ktorú v MsZ môžu zastupovať.

A následne by občania poznali, koho vlastne v MsZ a v rozhodovaní o veciach verejných, ktorý poslanec zastupuje. A občan – volič by sa vedel zariadiť.

V prípade, že poslanci MsZ uznesením prijmú rozhodnutie v rozpore so zákonom, alebo nevýhodné pre mesto, primátor takéto uznesenie nemusí podpísať a tak nenadobudne právoplatnosť. Ak poslanci trvajú na presadení uznesenia, musia už následne hlasovať vo väčšom počte, resp. zhoda musí byť nie len nadpolovičná.

To je demokracia, jej ideálne fungovanie v praxi pri nevyhnutnej  participácii občanov na správe vecí verejných  a to sú aj mechanizmy v praxi pomerne účinne eliminujúce klientelizmus, korupciu a presadzovanie osobných záujmov pri správe vecí verejných.

K čomu došlo u nás?

Poslanci MsZ obsadili väčšinu postov v komisiách. Vlastne, takmer všetky. A to napriek tomu, že záujem občanov pôsobiť v jednotlivých komisiách bol značný.

Zoznam záujemcov o členstvo v komisiách pri MsZ, ktorý nám zaslala pracovníčka MsÚ Dr. Adamčíková: 

Komisie – záujemcovia o členstvo

Po rokovaní MsZ nás oslovilo hneď niekoľko spravodlivo nespokojných občanov s tým, že sa do komisie nedostali. A nedostala sa drvivá väčšina občanov. Lebo ich poslanci MsZ nezvolili. Nezvolili ich nie preto, lebo by záujemcovia o členstvo v komisiách z radov občanov boli hlupákmi, ale preto, lebo sa o členstvo v komisiách vlastne „pobili“ samotní poslanci. Hlasovanie (najskôr tajné) bolo viac menej fraškou stojacou za pozretie. Povedané inak, to nám to začína  „transparentné“ rozhodovanie o kľúčových veciach v meste, keď poslanci nechcú ani to, aby občan vedel, kto koho chcel mať v komisii.

Ako ďalej?

Nuž, ak zostane súčasný stav, tak poslanci (pozrite si ich rozloženie v komisiách) si v komisiách predpripravia to, čo majú záujem následne schváliť v zastupiteľstve.

Primátor ako predsedajúci sa na rokovaní MsZ pred hlasovaním ku konkrétnej veci (predaj, či prenájom majetku mesta, rozpočet, investície v meste, dotácie z verejných peňazí a pod.) spýta na stanovisko jednotlivých komisií, stanovisko bude pochopiteľne také, aké poslancom vyhovuje a aj keď bude nie zrovna v súlade s verejným záujmom, resp. oprávnenými požiadavkami občanov, poslanci zoberú vlastne vlastné stanovisko na vedomie a kľudne zahlasujú rovnako, ako sa dohodli už v komisiách. A alibisticky sa pri prípadných protestoch občanov ešte aj vyhovoria na „odporúčanie členov komisie“. Že budú hovoriť o sebe, sa už bežný občan štandardne nedozvie.

Arogancia, hanba, alebo ignorovanie občanov? Nuž, hlavne systém, ako ovládnuť mesto spôsobom „vyhraj voľby a môžeš všetko“.

Riešenie?

Primátor by pri takto evidentnom ukradnutí možnosti podieľať sa na správe mesta občanom, nemal podpísať predmetné uznesenie. Súčasnému primátorovi občania veria, že má záujem o transparentné vedenie samosprávy a o aktívnu participáciu občanov na nej.

Tvrdý a nekompromisný protest občanov, ktorí konečne chcú aktívne a reálne sa podieľať na správe vecí verejných. Okamžitá zmena chorých pravidiel tak, aby  90% členov komisiách tvorili aktívni občania – odborníci na danú problematiku. Vlastne, v každej komisii by z radov poslancov MsZ mohol byť výlučne jej predseda. Poslanci predsa majú možnosť na rozhodovanie priamo pri hlasovaní v MsZ.

Alebo im snáď nejde o občana a verejný záujem a názor občanov na správu vecí verejných o investíciách, dotáciách a pod. z našich peňazí, ale len o naplnenie svojich ambícií a cieľov?

K téme si môžete prečítať aj tento článok, v ktorom nájdete zloženie komisií pri MsZ:

Poslanci na volebné obdobie 2022-2026 zriadili stále komisie mestského zastupiteľstva, zvolili ich predsedov a členov

Podobné články

69 KOMENTÁRE

Najnovšie články